कपल स्वापिंग

माझ्या बायकोला एक २ वर्षे लहान बहिण “नीला” व एक भाऊ “अशोक” आहे जो तिच्यापेक्षा ४ वर्ष लहान असून दिसायला handsome व smart आहे. त्याचे लग्न होऊन ४ वर्ष झालीत…. दोघं बहिण-भाऊ बरेच “close” असून आम्हाला देखील त्यांच्या “attachment” चे कौतुकच आहे.. माझ्या साळ्याच्या लग्नात त्याच्या बायकोला पाहून क्षणभर मला त्याचा हेवाच वाटला कारण ती दिसायला छानच होती पण जराशी ठेंगणी होती पण त्यामुळेच की काय तर तिचे भरदार नितंब व उन्नत उरोज अजूनच उठावदार दिसायचे ..

तसे पाहीले तर तिचे उरोज माझ्या बायकोच्या उरोजांसारखेच भलेमोठे होते पण बहुदा एकदा साईझ जास्ती असावा …. माझी बायको उंच होती व साल्याची बायको ठेंगणी म्हणून तिचे उरोज अगदी तिच्या सौंदर्याचा “हायलाईट” वाटायचे .. मी १-२ वेळा त्याकडे आ वासून पाहत असतांना साळ्याच्या (व माझ्याही) बायकोने मला “रंगेहाथ” पकडले होते.. मलाही “हिला घेण्यात किती मजा येईल” असे अनेकदा वाटले होते पण “अशा रीतीने” समोरासमोर आल्याने “सिचुएशन” जरा “ऑकवर्ड” झाली होती.. आणि आता अशा रीतीने समोर आल्यावर काय करावे हे आम्हा दोन्ही “कपल्स”ला सुचले नाही..

Couple Swapping > घरची सोय – १

माझी बायको व तिचा भाऊ हे दोघंही आवाक होऊन एकमेकांकडे बघत राहिले ..त्यांचा तर ह्या situationवर विश्वासच बसत नव्हता … मात्र आम्ही दोघं (म्हणजे मी व अशोकची बायको) ह्या धक्क्यातून पटकन सावरलो व मी माझ्या बायकोला हात धरून त्यांच्या रुममध्ये नेले. माझ्या साळ्याची बायको बरीच “चंट” निघाली… तिनेच पुढाकार घेऊन “आता त्यात काय लपवण्यासारखे उरलेय आपल्यामध्ये ? आणि आलोच आहोत समोरासमोर तर..” असे म्हणून वाक्य अर्धे सोडून माझ्याकडे पहिले .. तिची “HINT” ओळखून मी म्हटले “खरे आहे..

“त्यात” मला तरी काहीच “odd” वाटत नाही..” “आणि मलासुद्धा..” अशोकची बायको म्हणाली.. तिने माझ्याकडे पहिले व हळूच डोळा मारून “ताईंना तुम्ही पटवा .. “ह्यांना” मी पटवते ..” असे खुणेनेच सांगितले.. माझी बायको व तिचा भाऊ हे अजूनही त्या “धक्क्यातून” सावरले नव्हते.. मी माझ्या बायकोचा हात धरून तिला सूटच्या आतल्या खोलीत घेऊन गेलो व ती काही म्हणायच्या आताच तिला म्हणालो “हे तर फारच “मस्त” झाले की हा नेमका तुझा भाऊच निघाला ..’ “अहो पण..” माझी बायको म्हणाली “त्या दोघांना आपल्याबद्दल काय वाटेल ?आणि अशोक तर माझा सख्खा भाऊच आहे तर त्याच्याबरोबर सेक्स म्हणजे..”

Couple Swapping > तेजस्विनी आणि राजभोग

“काही वाटणार नाही..” मी म्हणालो “त्यांना देखील “स्वापिंग”च तर करायचे आहे व जसे आपण enjoy करतोय तसेच ते पण तर enjoy करणार आहेत ना…!!” “अहो पण तो माझा भाऊ..” तिने अजून पुढे काही म्हणायच्या आत तिला जवळ घेऊन तिच्या ओठांवर ओठ टेकवत मी म्हणालो “त्याने काय फरक पडतोय.. उलट खरं म्हणजे … मला तर हे जास्तच “एक्सायटिंग” वाटतंय ..कारण जे ही झालं ते “accidental” होतं …

ठरवून तर झालं नाही ना…. त्यामुळे तुला काही “guilty” वाटायचे कारण नाही.. आणि आजपर्यंत इतके लंड जरी तू “घेतले” असशील तरी “या” लंडाची मजा काही औरच आहे खरे ना ?” मी तिला धीर देत म्हणालो. तिला माझ्या बोलण्याने बराच धीर आला ..मी माझा हात तिच्या छातीवर नेऊन हळुवारपणे पुढील स्टेप्स घेऊ लागलो.. तिचा हात माझ्या लिंगावर स्थिरावला व आता ती पण “एक्साईट” होतेय हे माझ्या ध्यानात आले.. “पण अशोकला पटायला हवं ना..”माझी बायको म्हणाली ..तिला ताबडतोब “एन्करेज” करत मी म्हणालो “पटेल ग.. तुझ्यासारख्या “माल” बाईला “चोदायला” कोणालाही आवडेल,अगदी तुझ्या भावाला सुद्धा,लावतेस पैज?” “हट… काहीतरीच काय ..!!”

Couple Swapping > दीदीची पुच्ची निग्रोने झवली

ती लाजून (पण मनातल्या मनात माझ्या स्तुतीने खुष होत) म्हणाली “तुम्हाला मी “माल” वाटते म्हणून काय अशोकला थोडीच वाटेल?” “वाटेल ..” तिला comfortable करत मी म्हणालो “नक्की वाटेल.. मला खात्री आहे ..” (आणि नाहीच वाटलं तर त्याच्या समोर मी तुला चोदेन ..आणि बघतो की त्याचा “बाबुराव” कसा उठत नाही ते..!! मी मनात म्हटले..) “बघू या ..” बायको म्हणाली मी सुटकेचा निःश्वास टाकला .. कारण आता “जर गणित बरोबर जमले तर” मला अशोकच्या बायकोला “चोदायला” मिळणार ह्या कल्पनेने मी प्रचंड खुष झालो..व माझा “बाबुराव” ह्या विचारानेच एकदम “ताठ” झाला.. *** बाजूच्या रुममध्ये अशोकचे व त्याच्या बायकोचे डिस्कशन सुरु होते.. “च्यायला ..कुठे अडकलो..”

अशोक वैतागून म्हणाला ” हे म्हणजे काहीतरीच झाले..” “असं म्हणू नका ..”त्याची बायको त्याला समजावत म्हणाली “आपण कोण्या अनोळखी जोडप्याबरोबर “swap” करण्यापेक्षा हेच बरे.. आणि तुम्हाला म्हणून वाटतंय पण “शीलाताई” आजही किती सुंदर व “सेक्सी” दिसतात … देवाशपथ म्हणते मी की तुम्ही स्वतःला नशीबवान समजा की तुम्हाला “वंसं”बरोबर “करायला” मिळतंय .. कारण त्यांच्या बरोबर “करायला” कोणीही तयार होईल अगदी एका पायावर ..अगदी “कोणीही”…” “ते खरं ग .. पण तिला कसं वाटेल माझ्याबद्दल ? ती थोडीच “तयार” होईल..”

Couple Swapping > शाळेतले प्रेम