आत्या ने ब्लॅकमेल करून झवून घेतलं…

नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रीणीनो.. माझ नाव अतिश आहे आणि आज मि माझ्या जीवनातली सर्व प्रथम अनुभवलेली गोष्ट तुमचा समोर सादर करीत आहे.. मि माझ्या खऱ्या नावाचा उल्लेख करणार नाही आहे. कारण ही एक अत्यन्त खरी गोष्ट आहे आणि ज्यांचा सोबत मि हे अनुभवल आहे त्यांना हे कलू नये म्हणून मि या मध्ये कोणत्याही इसमाचा खऱ्या नावाचा उल्लेख करणार नाही आहे… chavat marathi vahini sambhog katha

माझ्या आत्या चा नाव सरला आहे. ती माझी चुलत आत्या आहे सक्खी नाही. ती शरीराने गोरी पान आहे. तिचा फिगर 36-30-38 असं असावा साधारण. तिचे बॉल आणि बोचा खूप बाहेर आलेला आहे. लग्न होऊन तिला दोन मुली आहेत. अर्थतच सगळं काही बाहेर आलेलं असणार. आमचे मामा मुंबई ला स्कूल मध्ये पिउन चि नोकरी करतात. आत्याचा फॅमिली मध्ये वाद असल्याने ती तिच्या दोन्ही मुलींना घेऊन माहेरी म्हणजे तिचा गावी राहायला आली आहे.

ही गोष्ट तेव्हा चि आहे. जेव्ह मि १३वि मध्ये होतो. आत्या चा दोन मुली एक युक्ता तर दुसरी रिद्धी. त्या दोघी गावचा लहान मुलांना सोबत खेळायचा गावात कमी मुलं असल्याने मि पण त्यांचात खेळायचो. युक्ता चा वय साधारण 19 वर्ष असावं तर रिद्धी चं 18. मि लपाछुपी खेळताना मुद्दाम युक्ता सोबत लपायचो. युक्ता दिसायला खूप सुंदर होती. मि तिला कुठे पण पकडायचो. तिचा चड्डी मध्ये हात टाकून पुच्ची ला चोळायचो. ती वयात आलेली ति ही सगळी मज्जा घ्यायची पण या आधी कुठल्या मुलाने तिच्या वर हात साफ केलेला नसल्यामुळे छाती वर काही चं मास नव्हतं तिचा पण मि तरी सुद्धा चाटी माळायचो तिची.

आणि ती मला सगळं करू द्यायची. खरं तर गावातली इतर मुलं सुद्धा तिचा वर हात साफ करायची. मि तिला पॉर्न दाखवायचो सोबत रिद्धी ला पण घेयाचो. पॉर्न बघताना माझा लन्ड ताठ झाला कि मि युक्ता चा हात माझ्या चड्डी मध्ये टाकून लन्ड हलवायला सांगायचो आणि ती ते बघत बघत करायची. पण जेव्हा मला कळलं कि युक्ता अशी सर्विस गावातल्या इतर मुलांना पण देते मि तिचा शी बोलण आणि भेटणं बंद केल.

त्याला वेळी मला पॉर्न पाहायचा खूप वेड लागला होता. तेव्हा मि virgin असल्याने कसं तरी कुणी तरी झवायला मिळेल याचं प्रयतनात होतो मि. माझा माझ्या गावी छोटासा दुकान आहे मम्मी पप्पा बाहेर गेले कि मला चं ते पाहायला लागायचं.

एक दिवशी असच मि घरी कुणी नसताना दुकानात बसून पॉर्न बघत होतो. कॉलेज सुट्टी होती. त्यात मि एकटा चं आणि दुकानावर गर्दी नव्हती मि खुर्चीत बसून लन्ड चोळत पॉर्न बघत होतो. तेवढ्यात रिद्धी दुकानात आली. तिला बघून माझा मूड झाला. माझ्या मनात तिला झवायची इचछा झाली जे जे मि पॉर्न मध्ये पाहिलं ते ते आपण हिचा सोबत करूया असं माझ्या मनात आलं.

रिद्धी ने माझ्या कडून खायला मागितलं पण तिचा कडे पैसे कमी होते. मि तिला म्हटलं माझ एक काम आहे जर तू ते केलास तर फ्री मध्ये मि तुला ते खायला देईल. ती म्हटली ठीक आहे दादा. मि तिला आत बोलावलं आणि दुकान लावून घेतलं. आणि आत मधे जाऊन बेड वर बसवलं तिला आणि जो पॉर्न व्हिडिओ मि बघत होतो. तो तिला दाखवून आपण असं करायचंय असं म्हटलं तिला. ती ठीक आहे म्हटली.. पण मला ते खर देशील णा मि.. ass तिने मला विचारलं. मी म्हटलं मि दोन देईल तुला.

Sambhog Katha > विद्यार्थ्याने मला झवले

असं बोलून मि 19 वर्षा चा मुलगा त्याला 18 वर्षा चा मुलीला kiss करू लागलो ती फक्त बघत होती काही चं करत नव्हती.. मि तिचे कपडे काढले तिला पूर्ण नांगटी केली. तिचा अंगावर कुठे चं केस किंवा काही नव्हतं. निप्पल्स तर खूप चं छोटे होते. मि तिला झोपवलं आणि तिचा अंगाला हळू हळू kiss करत. खाली आलो आणि तिची पुच्ची पूर्ण चा पूर्ण माझ्या तोंडात पकडून.. चुपून लागलो.. चाटू लागलो. ती शांत पडून होती.

मि तिला उठवलं आणि घोडी बन म्हटलं.. तिची पुच्ची खूप छोटी होती. तिचा पुच्ची चा होल खूप जास्त लहान होता. माझ्या लवड्या कडे पाहिलं. विचार केला हा जरा इथे टाकला तर माझे लवडे लागणार. मनात माझ्या अचानक हा विचार आला आणि त्या भीतीने मि तिला म्हटलं.

रिद्धी आता तूला मि हे दाखवेल तसं चं तू करायच ok. ती हो म्हटली. मि तुला blowjob चि विडिओ दाखवली. कसं लन्ड चुपल जातं. आणि मि तिचा समोर चड्डी काढून झोपलो. तिचा समोर फोन देऊन. तिला म्हटलं जसं ही विडिओ मध्ये मुलगी करते तसं same कर. तिने हो म्हटलं.

आणि तिने माझ्या लन्ड आपल्या तोंडात घेतलं. आणि अंडा आईस क्रीम सारखं चुपू लागली. ती 1स्ट time ते करत होती. त्यामुळे तीच दात मला रूपात होते. पण मि तिचा कडून व्यवस्थित ते करून घेतलं. साधारण 10-12 मिनिट ने माझा वीर्य बाहेर आला जो मि तिचा चं तोंडात सोडल.. गरम गरम वीर्य तिचा तोंडात गेला तो खोखू लागली.. थुंकू लागली. मि तिला घाई घाई ने उठवलं तिला पाहिजे ती वस्तू देऊन घरी जा म्हटलं. आणि हे कुणाला बोलू नकोस असं सांगितलं.. ती हो म्हटली आणि घरी निघून गेली…

रिधी घरी गेल्यावर तिला आत्याने विचारलं एवढं वेळ का झालं. कुठे होतीस बोलून आत्याने तिला मारल. कारण जेवण न करता ती बाहेर गेलेली खूप वेळ झालं तरी आली नाही. आणि रडता रडता ती बोलून गेली कि ती माझ्या सोबत होती. आत्याने विचारलं काय करायला गेलेलीस तर या गोष्टी तिने तिला सांगितल्या…

दुसऱ्या दिवशी मला युक्ता बोलवायला आली. मि म्हटलं काय काम आहे तर म्हटली नाही माहित मम्मी ने बोलावलंय. काम आहे. मि आत्या घरी गेलो तिने मला बघून ये बस्स म्हटलं. युक्ता खेळायला निघून गेली. आत्याने रिद्धी ला बोलावलं आणि तिचा समोर मला विचारलं. काल तू काय केस रिद्धी सोबत. हे ऐकताच माझी गाण्ड फाटली.. मनात विचारलं आला आता लवडे लागले. आत्या आय झवणार आपली.

मि घाबरत घाबरत म्हटलं काही चं नाही आत्या. मि असं बोलताच.. आत्या रिद्धी ला जोरात ओरडली आणि म्हटली जा प्रोजेक्ट रेडी कर.. मि येऊन बघते असं बोलताच रिद्धी तिथून निघून गेली.

आत्या म्हटली तू काही चं केल नाहीस माहित आहे मला. पण जे तू केलास ते पण खूप आहे. तुला police च्या हवाली द्यायला. हे ऐकटच मि घाबरलो. खुर्ची तुन खाली बसून मि रडू लागलो. आत्या चा जवळ गेलो आणि माफी मागू लागलो. आत्याने डाव्या हाताने माझी केस घट्ट पकडली आणि उजव्या हाताने मला कानाखाली लगावली. मि रडू लागलो. ती म्हटली चुप्प एकदम चुप्प..

तिने रिद्धी ला आवाज दिली. आणि मला उठून बस्स म्हटली. रिद्धी ला म्हटली खेळायला जा आणि लवकर येऊ नकोस.

असं बोलून ती उठली आणि रिधी बाहेर जाताच दरवाजा आतून लावून घेतला…

आणि माझ्या जवळ आली आणि मला बेडरूम मध्ये चाल बोलली. मि बेडरूम मध्ये गेलो.

तिने मला म्हटलं काल जे तू केलंस ते मि पोलीस ला सांगू नये तर मि सांगेतले ते ते तू केल पाहिजेस.. मि हो .. हो .. असं रडत रडत उत्तर दिला..

आत्या मला म्हटली कपडे काढ पूर्ण नांगटा हो. मि घाबरत घाबरत कपडे काढले व पूर्ण पणे नांगटा झालो. भीतीने माझा लन्ड चीम्बला होता. तिने माझ्या लवड्या कडे पहिले आणि मला बेड वर बस्स म्हटली. मि बेड वर कडेला टेकून बसलो. आत्याने गाऊन घातली होती जांभळ्या रंगाची. माझ्या समोर तिने ती काढली. तिचे बॉल माझ्या समोर उघडे चा उघडे. तिने गाऊन मध्ये फक्त चड्डी घातली होती. ती एक पायावर उभी राहिली व चड्डी काढून side ला ठेवली.. आता ती माझ्या समोर पूर्ण नंगटी होती. तिचा गोरा गोरा शरीर. मोठे मोठे बॉल. पुच्ची वर असलेली शेट्ट. लांब मोठा बोचा त्या अवतारा मध्ये तिला नंगू बघून माझा चिंबलेला लन्ड खटकन ताठ झाला.

ती एकदम माझा जवळ आली. आणि तिने माझ्या केसात हात टाकलं. माझी केस ओढत माझा चेहरा तिचा दूध जवळ घेऊन गेली आणि म्हटली चूप माझे बॉल. दाब त्यांना जोरजोराने. हे ऐकताच मि मोठा तोंड करून दूध प्यायला सूरवात केली. खूप वेळ दूध दाबून चुपून झाल्यावर तिने मला बेड वर ढकललं आणि येऊन माझ्या तोंडावर बसली.. तिच्या पुच्ची वरची केस माझ्या ओठानवर येत होती. मला ती जोरात ओरडली.. भडव्या आता माझी गांड चाट.. खूप दिवसापासून तीला सुख मिळाला नाही आहे.. माझा मूत निकले पर्यंत चूप तिला. ती वेड्या सारखी ओरडत होती.. मि ही वेड्या सारखि तिची गांड चाटू लागलो.. सप..सप.. सप.. करत चूपू लागलो.

40-45 मिनिटे मि तिची पुची चुपत होती.. 4-5 केस माझ्या ओठात आली तिची. पण ती उठायचा नाव काही घेईना पिसळलेल्या रंडी सारखं ती ओरडत होती.. अचानक तिथून मला उठ बोलून तींने मला बाथरूम मध्ये नेलं आणि तिथे मला ढोपऱ्या बसवलं आणि समोर उभी राहून पुन्हा पुच्ची चाट माझी असं ती महटली. जिभेने झव माझी गांड असं ती बोलून बोलून मला गरम करत होती. मि तिला बोललो. आत्या बस्स कि झालं.. ती म्हटली. जाऊया काय पोलीस स्टेशनं रिधी ला घेऊन. मि नाही म्हटलं आणि पुन्हा जीभ टाकून चुपून लागलो. पुन्हा 10 मिनिट चुपून झाल्यावर मला जाणवलं काही तरी खारट चव आहे. आत्या ने सुसु केली माझ्या तोंडा मध्ये माझ्या चेहऱ्यावर मला पूर्ण तिचा मुताने भीजवळ तींने.

आणि अंगावर पाणी ओतलं माझ्या आणि म्हटली चल बाहेर. बाहेर बेडरूम मधे बेड वर मि बसलो ती माझ्या जवळ आली आणि माझा लन्ड हातात पकडून हलवू लागली. माझा लन्ड असच ताठ होता. ती समोर माझ्या कडे कडे तोंड करून माझा लन्ड पुची मध्ये घेऊन बसली व वर खाली.. वर खाली करू लागली.. ती चा बोचा माझ्या मांडीवर आदलत होता. मि तिचा बोचा वर फटके देऊ लागलो. फाट… फाट…. फाट… ती जोर जोरात ओरडत होती. झव मला… झव मला… भोसडीच्या… गांड मार माझी.. मार माझी गांड.. आह्हह्ह.. आह्हह्ह.. आह्हह्ह… तिचे बॉल गचक्याने उडत होते.. मि दाताने निप्पल्स ला छावा घेत होतो…

थोड्या वेळाने मि तिला म्हटलं आत्या तू कुत्र्या सारखी वाक मि आता मागून झवतो तुला.. ती लगेच कुत्री झाली.. मग मि dog शॉट लावायला सुरुवात केली.. मि माझा स्पीड वाढवला.. जसं जसं माझा लन्ड तिचा पुच्ची मध्ये जाई.. चप्प.. चप्प.. चप्प.. असं आवाज येई.. तिचे कुल्ले माझ्या गचक्याने हालत होते… मि मागून तिचे बॉल पकडून माळत होतो..

साधारण 17-18 मिनिटांनी तिचा पाणी सुटला व ती शांत झाली.. मि उठलो तिचा जवळ गेलो व माझा लन्ड तिचा ओठा जवळ नेला.. तिने एकटक माझ्या कडे रागाने पाहिलं.. आणि एक कोमल हास्यस्मित देऊन.. माझा लन्ड हातात धरून हलवू लागली.. मि तिला म्हटलं आत्या.. आत्या त्याला तुझ्या तोंडाने मज्जा दे.. मग तिने माझा लन्ड तोंडात घेतला व ती त्याला चुपू लागली.. 5 मिनिट चुपल्या नन्तर माझा वीर्य बाहेर आला.. तो मि तिचा छाती वर उडवला.. तिने माझा वीर्य तिच्या दोनीही बूब्स ला चोळळ..
माझा आनंद सातव्या थरावर होता मला मज्जा येत होती. मि तिचे बॉल हातात पकडून पिलत होतो कुस्करत होतो.. तिने स्वतःची आवरा आवर केली व एकदम चं मला म्हटली.. चल निघ आता… आणि पुन्हा कधी असं करू नकोस…

मि हो हो केल आणि तिथून पळ काढला.. थेट घरी निघून गेलो…