शाळेतले प्रेम

शाळेत असल्यापासून मी तिला ओळखत होतो ,
थोडी दिसायला जरी सावळी होती पण तिच्या सौंदर्याचे चाहते फार होते, जशी ती शाळा संपवून कॉलेज ला आली तरी तिच्या मागे असणाऱ्यांची संख्या वाढत जायला लागली ,
अन त्याच्यात मी एक होतोच.

माझ्या समोरच्या गल्लीत ती राहायची, येता जाता मला तिच्या मादक सौंदर्याचे दर्शन होयचे, त्यातच मी खुश असायचो,
बाकी गोष्टी चा विचार होण्याचं प्रश्नच नव्हता
कधी जर तिने मला पहिले तरी माझ्या काळजाची धाकधूक वाढायची,

असे एक दिवस मनाची घालमेल सहन करण्या पलीकडे गेली
अन ठरवले की आपण जाऊन भिडायचे डायरेक्ट,

Marathi sex stories – वैशालीला मनसोक्त झवले

जे होईल ते होईल एक दिवस सुट्टीचा च्या दिवशी मी बाजारात जात असताना मला ती दिसली नेहमी कोना सोबत तरी असणारी तनु आज एकटी आली होती.
मला ठरवले आजच हा चान्स आहे वाया नको घालवायला,

धाडस करून तिच्या समोर गेलो तिला बोललो कशी आहेस
तिने पहिले अन तिचा चेहऱ्यावर एक नाजूक हास्य उमटले
ते पाहून जरा बरे वाटते ,
ती बोलली हुशार लोक बाजार पण करता का
तर मी बोललो होतर करावा लागतोच,
अश्याच गप्पा चालू असताना मी तिला बोललो तनु मला।काही बोलायचे आहे वाईट वाटले तर सॉरी हा पण माझ्या भावना मी नाही फार काळ दाबू शकत ती।बोलली अरे बोल ना लाजते काय . मी बोललो इथे नको आपण आमच्या आमराईत बोलू तर ती हो बोललो आमराईत येऊ पर्यत माझ्या जीवाची घालमेल वाढत होती.
बोलू का नको बोलु का नको पण तनु निवांत होती जसे तिला मी काय बोलणार ह्याची कल्पना होती.
आमराई आल्यावर मी झटकन तिला मनात काय आहे ते सगळे बोलुन मोकळा झालो , तिने सगळे शांत ऐकून घेतले अन त्यानंतर ती बोलली नालायक इतके दिवस लावते का कोणी हे बोलायला. हे ऐकून माझी तर बुद्धीच बंद झाली अन आनंदाच्या भरात मी तिला गचकन मिठी मारली.मिठी मारल्यावर मला तिच्या शरीराचा स्पर्श सुखावून गेला तिचे नाजूक उरोज माझ्या छातीवर रोवून बसले होती मिठीतुन ती अन मीही बाहेर येऊ इच्छित नव्हतो.
भानावर येऊन मी तिला म्हणालो चल आपण आमराईतल्या घर कडे जाऊ तिकडे कोण नाही तिने लाजत होकार दिला.
मी मागे मी पूढे असा घराकडे आलो आमच्या आमराईतल्या घराकडे कोण नसे येत अन जरी आले तरी काही हरकत नव्हती

Marathi sex stories – तेजस्विनी आणि राजभोग

जसे आम्ही घरात आलो मी दार बंद करून घेतले.

अन तिला परत मिठीत घेतले तिनेही घट्ट पकडून ठेवले मला जशी ती पान ह्याच गोष्टीची वाट पाहत असेल .
मी तिला हळूच किस कारायला सुरवात केली , ती हळू हळू प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली मला तिच्या शरीराचा येत असलेल्या सुगंधाने जास्त नशा आल्यासारखे होऊ राहिले होते.
तिला घट्ट पकडून बेड वर अलगद झोपवले अन पायापासून तिला किस करायला लागलो ती पण बेधुंद होऊन मला साथ देत होती.
तिच्या टॉप ची बटणे अलगद उघडली गेली तशी तिने आपणे डोळे मिटून घेतले . सफेद कलर च्या ब्रा ने तर वेगळीच नशा आली मला अन मी तिच्या वर भुकेल्या कुत्र्यासारखा तुटून पडलो.
तिचा सारखी तळमळत होती. काय करावे तिलाही समजत नव्हते. ब्रा काढून मी तिच्या नाजूक उरोजाच्या कोमल कळ्या दाबू लागलो.
तिच्या तोंडातून मादक आवाज यायला सुरुवात झाली होती.
काही वर तिच्या स्तनांना चाखून मी आता तिच्या सलवार कडे मोर्चा वळवला, सलवार काढून मी पाहिले तर काय तिच्या काळ्या रंगाची टिपके असलेली चड्डी मला पागल करू लागली होती तोपर्यंत तनू ने तिच्या हात चड्डीत घालून योनीला कुरवाळू लागली होती. मी हळुवार तिच्या चड्डी बाजूला केली ती आता माझ्या समोर नग्न होती. माझ्या चड्डीचा आधीच तंबू झाला होता त्यात तिचे मादक आवाज मला अजून पागल करत होती तिचे उठवून तिच्या हाताने माझी चड्डी खाली ओढून काढली अन हाताने बाबुराव ला शेक करू लागली . मला तर एकदम स्वर्गसुख काय आहे त्याची जाणीव होऊ लागली. मग तिने आता राहवत नाहीये मला अशी खूण करताच मी तिला बेड वर झोपवून तिला किस करू लागलो तिच्या गोड ओठांचे रसपान करू लागलो .
तर झाल्यावर मी माझा मोर्चा खाली असलेल्या नाजूक योनी पटलावर वळवला अन माझ्या जिभेने तिचे योनि पटलं चाखु लागली तशी ती वेड्यासारखे आवाज करू लागली. तिच्या योनीतुन पाझर येऊ लागला होता. ती तिच्या सुखाच्या परमोच्च ठिकाणी येऊन ठेपलेली होती. मी मग जास्त वेळ न दवडता
माझा बाबू तिच्या योनीमध्ये सरकवला तास तिच्या डोळ्यातून पाणी येऊ लागले वेदनेने ती विव्हळत होती.
अन योनीतुन तिच्या रक्तामिश्रीत पाझर होऊ लागला होता मी तर काही वेळात उत्तेजनमध्ये झडुन गेलो होतो.
अन तिच्या शरीरावर किती वेळ पडून होतो. पुन्हा काहीवेळात बाबुराव ने पुन्हा एकदा इच्छा दर्शवली अन मी पुन्हा तिच्या योनीत माझ्या बाबुराव सरकवला आता तिला वेदना कमी होत होत्या ना आनंद जास्त येत होतोय संभोग करताना मी तिला किस करून तिच्या वेदना कमी करत होतो. आमच्या सगळा कार्यभाग यथासांग उरकला मी तिला पुन्हा किस करून कपडे आवरायाला मदत केली पुन्हा मिठीत घेऊन तिला किस केले. पुन्हा भेटायचे ठरवून आम्ही एकमेकांची रजा घेतली.