कपल स्वापिंग

antarvasna Sex..(व हळूच एकमेकांकडे चोरून बघत होते.. त्यामुळे त्यांची “एक्साईटमेंट” पार टोकाला पोहोचली होती..) २-३ मिनिटांनंतर मी शीलाचे कपडे काढण्यास सुरवात केली.. ते पाहून अशोकच्या बायकोने अशोकला नग्न केले. आता दोघंही बहिण-भाऊ नग्न होऊन आपापल्या जोडीदारांच्या मिठीत पहुडले होते .. मी शीलाचा हात धरून अशोकच्या लंडावर ठेवला …त्याबरोबर शीलाने त्याचा लंड पकडून अजाणतेपणे (त्याचा “घेण्याच्या” कल्पनेने) एकदा आपल्या मांड्यांना “उघडले” व पुन्हा पटकन बंद केल्या (बहुदा लाजेने).. पण तिची ती अदा बरोबर आपले “काम” करून गेली..

माझ्या साळ्याने पुढे होऊन आपल्या बहिणीला मिठीत घेतले व तिचे हलकेच चुंबन घेतले.. शीलाला “पेटण्या”साठी तेव्हढे पुरेसे होते..तिने ताबडतोब त्याचे कसकसून जबरदस्त चुंबन घेतले व त्यानेही तिच्या अंगावरून हात फिरवण्यास सुरवात केली.. त्याबरोबर तिचा हात त्याच्या “सोट्या”शी खेळू लागला.. त्याने ताबडतोब आपल्या बहिणीला खाली झोपवले व तिच्यावर “स्वार” होऊन तिचे दोन्ही भरदार उरोज दाबत तिला जोरजोरात भरू लागला.. शीला पण त्याच्या जोरकस धक्क्यांना खालून कंबर उचकवत दमदारपणे प्रत्युत्तर देऊ लागली..

Couple Swapping > काकींची झवाझवी

“असेच चोद रे भाऊ.. छानपैकी जोरकसपणे .. आपला पूर्ण जोर लाऊन ..” असे म्हणत त्याला उत्तेजन देऊ लागली.. आता मी अशोकच्या बायकोला त्याच्यासमोरच मिठीत घेऊन तिचे चुबन घेत “दाबायला” सुरवात केली.. तिने तर अगदी सराईतपणे माझ्या pant मध्ये हात घालून माझा “बाबुराव”शी खेळू लागली.. आम्ही दोघं आता आमच्या Life partners चा एकमेकांबरोबरचा सेक्स उत्सुकतेने पाहत आपोआप पेटत होतो.. त्यांच्याकडे पाहत पाहत आम्ही केंव्हा एकमेकांचे कपडे काढले ते कळलेच नाही..

आता मी पण अशोकच्या बायकोला शीलाच्या बाजूलाच झोपवले व तिच्यावर स्वार होऊन तिला भरू लागलो.. माझी गाडी एकदम “सुपर-फास्ट” वेगाने धावू लागली.. ती पण “आहाहा ..अजून चोदा न मला जिजाजी.. तुम्ही खूप खूप छान आहात पण “इतके” छान “चोद्ता” हे माहित नव्हते हो..” असे म्हणत खालून उचकू लागली.. ते पाहून अशोकही आता full form मध्ये आपल्या लाडक्या बहिणीला अगदी प्रेमाने चोदत होता.. व “ताई किती “मस्त” चूत आहे तुझी ..”हे” आपण पहिलेच का नाही केले ग ..इतकी वर्ष आपण फुकट घालवली..” असे म्हणत तिला अगदी प्रेमाने छानपैकी “भरत” होता..

Couple Swapping > एका मध्यमवयीन जोडप्यासोबत

शीला सुद्धा त्याला encourage करत प्रेमाने चोद्ण्याचा आनंद घेत होती.. जवळजवळ १५ मिनिटे आम्ही दोघं जोडपे सेक्सचा आनंद घेत व आपापल्या जोडीदाराचा “शो” बघत आपापल्या मुक्कामावर पोहचलो.. त्यानंतर आम्ही थोडावेळ विश्रांती घेतली,जेवण केले व रात्रभर अगदी “वाईल्ड सेक्स” एन्जॉय केला.. लिंग चोखणे,योनी चाटणे, “2-in-1″ इत्यादी सर्व प्रकार त्या रात्री आमचे करून झालेत.. *** सकाळी ब्रेक-फास्ट घेतांना साळ्याची बायको आपल्या नवऱ्याला म्हणाली “अहो ऐकलं का ..”नीलाताई”चे “मिस्टर” बहुदा माझ्यात “Interested” आहेत असे वाटते..”

“हो का ?” अशोक म्हणाला “पण तुला कसे कळले?” “अरे अश्या गोष्टी आम्हा बायकांना बरोबर कळतात..” शीला म्हणाली “आणि तशी नीलाही ह्यांच्यात interested आहे.. कारण आमचे लग्न ठरले तेंव्हा ती माझ्याकडे ह्यांची खूप तारीफ करत होती.. आणि तिच्या बोलण्यातून मला तिची ह्यांच्याबद्दलची आसक्ती व माझ्याबद्दलची असूया स्पष्टच जाणवली..” शीलाचे हे बोलणे ऐकून मी मनातल्या मनात नीलाला “चोदण्याच्या” कल्पनेनेच “एक्साईट” झालो.. व तिचा हात धरून आणि तिला माझ्या मांडीवर बसवून तिचे चुंबन घेतले..माझा हात आपसूकच तिच्या छातीशी खेळू लागला..

Couple Swapping > आली अंगावर घेतली शिंगावर

कारण नीला पण शीलासारखीच उंच होती पण ती रंगाने सावळी होती व शीला सारखी भरदार जरी नसली तरी तिची शरीरयष्टी अगदी “मॉडेल” सारखी होती.. अगदी “सोनाली बेंद्रे”सारखीच !! पण तिचे उरोज तिच्या रोड शरीरयष्टीच्या मानाने चांगलेच भरदार व मोठ्ठे होते.. ती कॉलेजमध्ये असतांना Badminton खेळायला जायची तेंव्हा मला हटकून “सानिया मिर्झा”चीच आठवण व्हायची….आणि तिचे डोळे तर सर्वात सेक्सी होते अगदी “बिपाशा बसू” व “नंदिता दास”पेक्षाही जास्ती सेक्सी ..मी तर बऱ्याचदा शीलाला “घेतांना” नीलाबद्दल Fantasize करायचो..

“जिजाजी “साळ्याची बायको मला भानावर आणत म्हणाली ” तुम्ही नीलाताईला “जमवा” व मी तिच्या “मिस्टरांना” पटवते.. काहो चालेल ना तुम्हाला ?” तिने नवऱ्याला विचारले.. “नेकी और पुछ पुछ ..” असे म्हणून त्याने तिला प्रेमाने जवळ घेतले व तिच्याशी खेळत “शीलाताई .. नीलाताई जरी तुझ्यापेक्षा “थोडी वेगळी” दिसत असली तरीपण तुझ्याइतकीच “माल” आहे ग ..”असे म्हणाला. “म्हणजे आता नीलाला “घेतल्यावर” भाऊ तू मला विसरणार ..” असे शीलाने म्हणताच “नाही ग ..तू तर माझी सर्वात ‘फेवरीट’ आहेस ..” असे म्हणून तो आपल्या खुर्चीवरून उठून आमच्याकडे आला व त्याने माझ्या मांडीवर बसलेल्या आपल्या लाडक्या “शीलाताई”चे कडक चुंबन घेतले..

Couple Swapping > दीदीची पुच्ची निग्रोने झवली

आणि ते दोघं “बहिण-भाऊ”आमच्या समोरच तिथल्या तिथेच सुरु झाले.. त्या दोघांना “करतांना” पाहून मीही अशोकच्या बायकोला तिथेच त्यांच्या समोर मनसोक्त चोदले.. “ब्रेक-फास्ट” झाल्यावर आम्ही दोन्ही कपल्स वेगवेगळ्या खोल्यात गेलो ..मी त्या दिवशी संध्याकाळ पर्यंत अशोकच्या बायकोला ३-४ वेळा “भरले”. अशोकने पण शीलाला ५-६ वेळा “घेतले” .. *** पुढील पंधरवड्यात मी “Operation-नीला ” च्या तयारीत लागलो..

अशोक व अशोकची बायको पण माझ्याकडून ‘टिप्स’ घेण्याच्या बहाण्याने आम्हाला ३-४ वेळा भेटली.. आणि ऑफ-कोर्स आता तर भावा-बहिणीला “भेटायचा” बहाणाच पाहिजे होता..अशोकच्या बायकोने नीलाच्या ‘मिस्टरांना” फोनवर “लपेटायला” सुरवात केली व मी नीलाला..अशोकची बायको तर पहिल्या २ फोनकॉल मधेच “सक्सेसफुल ” झाली व त्यापुढच्या हप्त्यात नीलाच्या नवऱ्याला “टूरवर” जावे लागले.. आता त्यावेळेत मला नीलाला पटवणे आवश्यक होते..ज्या सायंकाळी नीलाचा नवरा टूरच्या बहाणे अशोकच्या बायकोबरोबर गेला त्या सायंकाळी मी अनपेक्षितपणे नीलाकडे टपकलो व तिला “कन्विंस” केले..

Couple Swapping > प्रथम संभोग

आमचे “मिशन” चांगलेच “सक्सेसफुल” झाले .. कारण ज्या रात्री अशोकच्या बायकोने नीलाच्या नवऱ्याला “घेतले” तेंव्हा त्या रात्री मी नीलाच्या सडपातळ शरीरात असे धक्के मारले की तिने जे आजवर “experience” केले नव्हते.. त्या रात्री तर ती रात्रभर आनंदाने कण्हतच राहिली… आम्ही हा “प्रोग्राम” ३-४ वेळा केला.. अशोक व शीला हे दोघं बहिण-भाऊ पण आपल्या तिसऱ्या “Sibling” ला कधी “आपल्यात घेणार” या कल्पनेनेच “excited” होते.. त्या दोघांनाही अक्षरशः धीर धरवत नव्हता.. एका रात्री मी नीलाबरोबर प्रणयात मग्न असतांना असतांना मी तिला तिच्या नवऱ्याच्या व अशोकच्या बायकोच्या संबंधांची कल्पना दिली व या क्षणी ते दोघंही “हेच” करताहेत असे सांगितले….

“तरीच..” नीला पुटपुटली “या अगोदर हे टूरवर जायचे तर परतायला ४-५ दिवस तरी लागायचे व टूरवरून परत आल्यावर “भूख्या भेडिया”सारखे तुटून पडायचे ..आणि आजकाल तर हे दुसऱ्याच दिवशी परततात व जेंव्हा मी तुमच्याबरोबर असते तेंव्हा हे ‘या अश्याच’ रात्री ‘टूरवर’ असतात व घरी आल्यावरही मला ‘हुंगतही’ नाहीत..म्हणजे जर तुम्हाला “ह्यांच्या”बद्दल माहित आहे तर आजपर्यंत आपल्यात “जे” झाले ते शीलाताईला माहित आहे तर ..” “आणि अशोकलाही… ” मी म्हणालो ” कारण या क्षणी ते दोघं आमच्या घरी बरोबरच आहेत ..

Couple Swapping > भिवाची कहाणी

आणि अगदी आपल्यासारखेच..”असे म्हणून मी वाक्य अर्धवट सोडून दिले.. “म्हणजे शीलाताई आणि अशोक पण …” तिचा माझ्या बोलण्यावर विश्वासच बसेना …

“आत्ता चल आमच्या घरी व खात्री करून घे..” मी म्हटले