विद्यार्थ्याने मला झवले – भाग २

नमस्कार मी निशा. मी एका माविद्यालयात शिक्षिका आहे. माजे वय २७ च्या घरात असून माजे आजून लग्न झाले नवते. माजे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. sambhog

मला आशा आहे की आपण या कथेचा पहिला भाग वाचला असेल. नसल्यास कृपया ते वाचा.

Marathi Sambhog Katha > विद्यार्थ्याने मला झवले

‘सुनील नको नाआआआ’ मी हे म्हणताच होती कि तेवड्यात त्याचा मुलायम स्पर्श माज्या भेगेवर मला जाणवायला लागला. अहहह्ह्ह नकोकोको.

माज्या तोंडातून आवाज आला.

आता सुनील थांबणारा नवता.

ज्या पुचीला मी सकाळी साबण लाऊन धुतली तिच्या चीरेवरून सुनील बोट फिरवत होता.

मी तोंडातून आवाज करू लागली. ‘सुनील थांब अहह’.

या सर्व प्रकारामुळे माजे मनुके पण उभे राहायला लागले होते.

Marathi Sambhog Katha > मामी बरोबर माझं मिलन

काय करू काही काळात नवते.

वेगवेगळी भावना मनात तयार होत होती.

सुनील आता माज्या चीरीची मालिश करायला लागला होता.

ओह. ‘थांब नारे सुनील प्लीस न’.

माजे शरीर वेगळे पद्धतीने मला संदेश देत होते.

पण माजे मन मला नाही म्हणत होते.

तेवड्यात सुनील ने त्याचा एक बोट माज्या गुलाबी भोकात घातला.

Marathi Sambhog Katha > शाळेतले प्रेम

आणि आत बाहेर करायला लागला.

‘आआआ नक्कोकोकोकोकोकोकोकोको………..’ तो बोट हलवायला लागला.

आता मला काळात नवते कि त्याला थांबू का नको.

करत ते भारी वाटत होते.

पण माज्या मानाने मला सांगितले कि निशा हा तुजा विद्यार्थी आहे आणि तेव्हा मजा प्रतिकार पुन्हा सुरु झाला.

३-४ मिनिटे त्याने माज्या पुच्चीत बोट आत आणि बाहेर केली.

‘मँडम, तुमचा चिक्कू तर ओला झाला आहे’ सुनील म्हणाला.

Marathi Sambhog Katha > झवाड्या सुहालीची कथा

मी लाजले. ‘हे बघ सुनील झाले ते झाले मी तुला काहीही करणार नाही, बाहेर निघ प्लीज, तू मजा विद्यार्थी आहे’ मी म्हणाले पण सुनील आईकानार्यातला नवता.

मला आता काहीतरी मौऊ आणि ओल वाटायला लागले.

अरे नाही, सुनील माजी पपई सारखी बुल्ली चाटायला लागला होता.

मला असे कधीही जाणवले नाही जसे तेव्हा जाणवायला लागले होते.

ओह्ह्ह्ह नको न. सुनीई सोड न रे.

आई ग. उम्म्म्मम्म्म्मम्म्म .

आता माज्या शरीराला ते हवे होते.

Marathi Sambhog Katha > शेजारच्या मुलग्याचा कडक लंड

मन अजूनही नको म्हणत होते पण मजा प्रतिकार कमी व्हायला लागला होता.

मी खुर्चीवर बसून शांततेत माजी पुच्ची चाटून घेत होती.

आणि सुनील त्याच्या मँडमची पुच्ची टेबले खालून साडीत घुसून चोखत होता.

ओह्छ्छह्ह.

मी वेडी होत चालली होती पण दाखवत नव्हती.

पण माज्या शरीराने ते सत्य समोर आणले.

आणि माजे पाणी निघायला लागले.

Marathi Sambhog Katha > तुझे रेट सांग