शेजारच्या मुलग्याचा कडक लंड

मी सुनंदा साळुंखे राहणार कोपर्खेरणे मी माझ्या पती आणि २ मुले सासरा सासू दिर भावजय असा परिवार आहे .माझी आयुष्य जी घडलेली घटना आहे तीनाज तुम्हाला सांगणार आहे .मी तसे पाहता माझा नवरा हवे तसे शारी रिक सुख देत असतो .मी दिसायला अगदी गोरीपान आणि मजबूत शरीर असलेलींन बाई आहे .

मी आणि माझी भावजय आशा पक्क्या मेत्रिणी आहोत .आमच्या बरोबर मनीषा शेजारी ही पणं आमच्या बरोबर असते .आम्ही तीनी मिळून कधी कधी मनीषा क्या घरी सेक्स ची ब्लू फिल्म पाहते त्या त्या जे सेक्स पोजिशन करतात त्याची मज्जा घेते. कधी कधी मनीषा मझ्या आणि तिच्या मुलांना शाळेत सोडायला जाते कधी मी आमच्या दोघांच्या मुलांना शाळेत सोडायला जाते …

असेच दिवस चालले होते आमच्या इथे एक गोरापान दिसायला सेक्सी असा मुलगा राहायला आला …कोणती ही मुलगी पांनी पडेल असा होता तो. त्याच्या भावाचे किरणाचे दुकान होते .आम्ही तिथून. च किरणा भारत होतो .मी कधी कधी किराणा दुकानात जाते तर तो तिथे असायचा हळू आमची आओळखं झाली . हळू हळू आम्ही बोलू लागलो. तो मेडिकल कंपनी मध्ये नोकरी ल होता …कधी दुपारी आम्ही घरं बाहेर गप्पा मारायचो तर तो तिथे तो यायचा आणि आमच्या शी बोलू लागयचा माझी भवज या ही त्याच्या गोलू गुळू बोलत होती.तसे मझ्या मनात त्याच्या विषयी काही नव्हते .

Marathi zavazavi – कडक रजनी

एकेदिवशी मी मझ्या आणि मनीषा च्या मुलांना शाळेत सोडायला जात होते पण मधल्या रोड वर संजू भेटला तो बाईक वरून जात होता त्याने मझ्या जवळ गाडी थ!बावली आणि बोलला चला मी यांना शाळेत सोडतो मला पण पुढेच जायचे होते …मी पणं चालून थकले होते म्हणून होकार दिला आमच्या दोगच्य मधे दोन मुले बसली आणि मिंमहे बसली त्यांनी गाडी सुरू केली हळू हळू मी तोल जावू नये म्हणून त्याच्या मांडीवर वर हाथ टेवून पकडले ..

हळू आम्ही शाळेत पोहचलो मी उतरणार तोच माझा हाथ त्याच्या पँट वर क्या उभारा वर गेला ..त्या वेळी सहज त्याचा उभा राहिलेला लंड मझ्या हाथी आला मी लगेच सोडून लाजे पाणी पाणी जले तो पणं ohhh बोलून थांबला …मुले पणं उतरली … आणि तो मी निघतो बोलू निघून गेला ….मी पणं घरी आले …हळू हळू मझ्या हाथ ला त्याच्या लंड चां स्पर्श मझ्या मनामधे घोळू लागला ..संजू मझ्या मना मधे सारखा येवू लागला होता …हळू हळू अमचे बोलणे सुरू होते .आम्ही एक दुसऱ्या ला थोडी जास्त बोलणे सुरू होते .

एके दिवशी मुली आणि मनीषा चा मुलीनं ना बेलापूर ला नयचे होते एका कार्यक्रम साठी मी मनीषा ला विचारले तुम्ही घेवून जा पणं तिला काही तरी काम होते म्हणून नकार दिला आता बेलापूर च मला हिं कही माहित नवते म्हणून मी मझ्या नवर्या ल सांगितले की यांना घेवून जा तर ते नोकरी मुले जावू शकत नव्हते बोलले शेवटी ते बोलले संजू ला माहित असेल ती जागा..

मी किराणा दुकान कडे गेली तिकडे राजू संजू चां मोठा भाऊ होता त्याने संजू ला बोलवले मी संजू ला बोलले की हे ठिकाण बेलापूर मधे कुटे आहे मला मुलीनं घेवून जायचे आहे …तर त्याने सांगितले थोडे आत आहे सापडणार नाही कोणी तरी अल्लखीचे कोणाला तरी घेवून जा संजू बोलला .मी बोलले कोणी ही यायला तय्यार नाही …

Marathi zavazavi – भाभी आणि तिच्या बहिणीला झवले

मी बोलले की तुम्ही येता का तर तो बोलला आलो असतो पण गाडी बंद झाली आहे ..त्या मुळे बस ने जावे लागेल …मी विचारले ठीक आपण मुलींना तयार करून निघू…मी आणि शुभांगी पूजा आणि संजू बस डेपो मध्ये गेली तिकडे बेलापूर ची बस पकडली संजू पाठी बसला होता आणि आम्ही लेडीज सिट वर बसलो .आम्हीं त्या ठिकाणी पोहचलो . अंदाजे २ तासात काम संपून आम्हीं सर्व निघालो .जाताना बस मध्ये खूप गर्दी होती मी कसे तरी मुलांनी बसायला जागा दिली…

आता मी आणि संजू उभे होता मी पुढे उभी होते मी एका सीट च्या मागे जाऊन रोड पकडून उभी होते आणि मग तो पण माझ्या मागे येऊन उभा होता, त्याचा मागून माझ्या गांडी ला स्पर्श होवू लागला होता आणि मला माहिती होते कि तो या गर्दी क्या मुले होते हे , मग हळू हळू तो त्याचा लंड माझ्या गांडी च्या फटी मध्ये जावू लागला होता आणि बस हलत होती तेव्हा तो जोराने त्याचा लंड माझ्या गांडी मध्ये दाबत होता आणि गर्दी मुळे मी पण काही करु शकत नव्हते,

आणि मझ्या शरीरातून वासना बाहेर येत होती मी ही थोडी बेशरम होवून मजजा गेवु लगली होती मग एक वेळा बस ने एकदम जोराने धक्का दिला आणि त्याने त्याच्या दोन्ही हाताने माझे बोल पकडून घेतले होते आणि तो इतका उत्तेजित झाला होता कि त्याचा लंड आता उभा झाला होता आणि मला त्यच्या लंड चा गरम अनुभव माझ्या गांडी मध्ये होऊ लागला होता, मग मी हळूच माझा हात मागे घेऊन गेले होते आणि मग मी पहिले कि त्याचा लंड एकदम ताठला आहे आणि मग मी पटकन माझा हात पुढे घेऊन टाकला होता आणि तो माझा एकदम पहिला संजू बरोबर सेक्स अनुभव होता.

आम्ही घरी आलो आणि संजू काही न घडल्या सारखे करू बोलू लागला मी पणं त्या प्रमाणे करू लागली.. माझ्या पती ला सेक्स मध्ये काही जास्त रस नाही आहे, काही दिवसा पासून मी मझ्या नवर्या ने खूप दिवसा पासून सेक्स केला नव्या अजून माझे सेक्स काही जाले नव्हते आणि मी एकदम तडफडत होते, एक रात्री मी माझ्या पती ला गरम केले आणि त्यांचा लंड कडक करू लागले होते आणि मग मी माझे बोल त्यांच्या हाता मध्ये ठेवले होते.

Marathi zavazavi – शोभाताई ची सुन्दर पुच्ची

ते एकदम जास्त गरम होऊ लागले होते आणि मग मी झोपले कि जेणे करून ते मला ठोकतील, पण ते त्यांचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये टाकू शकले नाहीत आणि त्यांचा लंड माझे बोल दाबत असताना लहान झाला होता आणि एकदम ढिला पडला होता मी तर एकदम तडपत होते, पण मी ते पती ला कळू दिले नाही, तेव्हा मला संजू चा लंड आठवत होता कि त्याचा लंड किती मोठा आणि किती टाईट होता.

मग मी काही दिवसांनी माझे सासरे आणि सासू गावी गेले ते जाताना मुलांना सुट्टी होती म्हणून मुलांना पणं गावी गेले.आता घरी मी माझी भावजय आणि माझे पती अणि माझे दिर दिर एवढेच होतो .दुपारी तर अम्मी दोघीच असायचो आता एकट एकट वाटू लागले होते मग मला पण मना मध्ये वाटू लागले होते कि मी संजू कडून ठोकून घ्यावे आणि मजा करून घ्यावी नाही तर मला एकदम लहान लंड ने काम चालवावे लागेल

एक दिवस सकाळी माझे पती कामाला गेले होते आणि मी लदी वरून घासरून पडले त्या वेळी गती कोणी नव्हते .तोच संजू घरा बाहेर जाताना दिसला मी त्याला आवाज दिला आणि घरी यायला सांगितले त्याला झालेला प्रकार सांगितला…

मग ते म्हणले कि चला डॉक्टर कडे जाऊया, तर मी म्हणले कि डॉक्टर कडे नको, आता इतक्या सकाळी कोणता डॉक्टर असणार आहे, मग ते पण टेन्शन मध्ये आले होते, तर ते म्हणले कि मी तुमच्या पायाची मालिश करून देऊ? तर मी पण पटकन हो म्हणले होते, मला असा चान्स परत कधी मिळेल कि नाही माहिती नव्हते.

मग त्यांनी तेल गरम केले होते आणि मग मला म्हणले कि त्रास कोठे होतो आहे? तर मी एकदम लाजले होते, तर त्यांनी म्हणले कि या मध्ये लाजायचे काय कारन आहे? मग मी त्यांना म्हणले कि गुडघ्या वर आणि कमरे वर पण त्रास होतो आहे. मग ते म्हणले कि ठीक आहे मग ते उठून तेल घेऊन आले होते आणि बेड वर आले होते.

Marathi zavazavi – एका लेखकाची सत्यकथा

आता तेव्हा घरी आम्ही दोघे होतो, मग मी म्हणले कि काय झाले? तर ते म्हणले कि मी तुम्हाला कसे मालिश करू? तुम्ही माझ्या भावाची पत्नी आहे आणि मी परस्त्री ला हात पण लावत नाही.

मग मी पटकन म्हणले कि राहू दे, माझा जीव निघून गेला तरी तुम्हाला कोठे त्रास होणार आहे? मला माझ्या त्रासाबरोबर राहू दे, मग त्यांनी म्हणले कोणी पाहून घेतले तर? तर मी म्हणले कि घरी कोणी नाही आहे, मग ते मालिश करायला तयार झाले होते आणि काम चालू केले होते.

मग जेव्हा त्यांनी मला टच केले होते तेव्हा माझे पूर्ण शरीर एकदम गरम झाले होते आणि मला खूप मस्त वाटत होते, मी तेव्हा ब्रा पेंटी घातली नव्हती, ते माझे पाय मालिश करत होते.

मग मी म्हणले कि मला गुडघ्या मध्ये दुखते आहे, तर ते म्हणले कि कोणी तरी पाहून घेईल. मग मी म्हणले कि दरवाजा बंद करून द्या, मग त्यांनी दरवाजा बंद केला होता आणि तेल घेउन्न माझे गाऊन गुडघ्या पर्यंत वर केले होते, मग ते पाहून एकदम चकित झाले होते, बहुतेक त्यांना माझी पुच्ची दिसली होती, मग ते मालिश करू लागले होते. माझी नजर त्यांच्या लंड वर गेली होती तर तो टोवेल मधून बाहेर यायला धडपड करत होता, मग मी माझे पाय थोडे पसरले होते तर त्यांना माझी पुच्ची चे दर्शन झाले होते, आता ते पण गरम होऊ लागले होते आणि मालिश करत होते, मग मी पण थोडे झोपायचे नाटक करू लागले होते.

मग त्यानि हळू हळू माझ्या मांडी पासून माझ्या पुच्ची पर्यत हात फिरवणे चालू केले होते आणि माझे तर आता पाणी निघाले होते, मग त्यांनी माझ्या पुच्ची ला टच करणे चालू केले होते आणि काही वेळाने त्यांचे एक बोट माझ्या पुच्ची च्या भिंतीला लागत होते, आता माझे श्वास वाढले होते, मग त्यांनी मला उठवायचा प्रयत्न केला होता पण मी नाटक करत राहिले होते.

मग त्यांना पण समजले कि मला पण मजा येत आहे, त्यांनी परत त्यांचे काम चालू केले होते, मग ते सरळ माझी पुच्ची बोटाने ठोकत होते, आता त्यांचे बोट माझ्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर होत होते, आता मी परत पाणी काढले होते, तर माझे सर्व पाणी त्यांच्या हात वर लागले होते आणि त्यांनी ते सर्व चाटून टाकले होते.

Marathi zavazavi – झिंगाट मावशी आणि दिवाळी

मग अचानक ते माझ्या गाऊन मद्धे घुसले होते आणि माझी पुच्ची चाटू लागले होते, आता मी तर एकदम वेडी झाले होते आणि मी माझे गाऊन बाजूला केले होते, आता ते बजुला गेले आणि म्हणले कि सोरी माझ्या कडून चूक झाली मग मी विचारले कि काय माझी पुच्ची पसंत आली? तर ते माझ्या जवळ आले होते आणि मला कीस करत म्हणले कि तुझी पुच्ची तर एकदम स्वर्ग आहे, इतकी सुंदर पुची मी कधी पहिली नाही आहे, मग मी म्हणले कि चाटायचे आहे का? मग उशीर का करत आहे? आता ते पण एकदम मूड मध्ये आले होते आणि त्यांनी माझे गाऊन बाजूला केले होते आणि माझे बुब्स चोकू लागले होते, आता मी पण एकदम वेडी झाले होते आणि मी पण कीस करू लागले होते.

मग ते माझ्या पुच्ची कडे आले होते आणि माझी पुच्ची चोकू लागले होते, आता मी त्यांचा लंड पकडला नी म्हणले कि मला लंड पाहिजे आहे. मग ते 69 मध्ये आले होते आणि आम्ही चाटू लागलो होतो.

आता मी तिसर्या वेळी माझे पाणी काढले होते, आम्ही मग उठलो होतो आणि आता ते मला कीस करत होते, मला त्यांची स्टाईल खूप आवडत होती.

मग त्यांनी मला गोद मध्ये घेतले होते आणि बाथरूम मध्ये घेऊन जाऊ लागले होते, मग मी म्हणले कि मला पटकन इथेच ठोका ना, मग ते म्हणले कि धीरज ठेव माझी राणी, इतकी काय घाई आहे, मग त्यांनी शोवर चालू केला होता आणि मग मी विचारले कि काय विचार आहे?

मग ते म्हणले कि जेव्हा पहिल्या वेळी जेव्हा देवराणी ला ठोकले होते तेव्हा असेच शोवर च्या खाली ठोकले होते, मग ते मला कीस करू लागले होते, मग मला त्यांनी शोवर च्या खाली वाकून उभे राहायला सांगितले तर मी तसे वाकले होते तर त्यांनी लंड माझ्या पुच्चची वर ठेवला होता, आता मी घाबरले होते कि ते पुच्ची तर फाडणार नाही ना, पण त्यांनी हळू हळू ठोकणे चालू केले होते.

आता मी आकाश मध्ये होते आणि त्यांचा सेक्सी लंड माझी पुची हळू हळू करत ठोकत होता. त्यांची स्पीड पण हळू हळू वाढत होती आणि मी पण मजा घेत होती तेव्हा अचानक त्यांनी जोर जोराने ठोकणे चालू केले होते आणि मी पण एकदम चकित झाले होते कारण कि मी असे जोराने कधी ठोकून घेतले नव्हते.

Marathi zavazavi – शाळेतले प्रेम

मग मी म्हणले कि हळू करा, तर त्यांनी काही ऐकले नाही आणि मग मी म्हणले कि अजून जोराने अहह उऊ हः हा ओह हः अजून जोराने करा तर ते जोराने ठोकू लागले होते.