तेजस्विनी आणि राजभोग

“तुला नको असेल पण मला हवंय!” माझं काम चालूच होतं.

मी तिची दोन्ही मनगट धरून तिचे हात तिच्या खांद्याना समांतर भिंतीवर दाबून धरले. तिने तिचा चेहरा एका बाजूला वळवून खांद्याकड़े झुकवला होता. तिच्या मानेवरची शीर उठुन आली होती. मी अलगद माझे ओठ तिच्या मानेवर टेकवले ती थरथरली

Marathi Sex Story – वहिदा – एका मुस्लिम महिला ची पुच्ची झवली

“आह! उम्म्म!! नलिन! नको!”

मी तिची मान चोखून चोखून लाल करुन टाकली. तिच्या मानेवर खांदयांवर जगोजाग माझे दांत रोवून व्रण पडले होते. ती घुसमटत माझ्या पकडीतून सुटू पाहत होती. मी अचानक तिचे हात सोडून तिला पुन्हा मिठीत घेतलं. तिचं शरीर खूपच गुबगुबीत होतं! मी किसिंग करत तिच्या पाठीवर नितंबांवर हात फिरवत होतो. ती कण्हत कुंथत धड़पड़त होती. दोन्ही हातांनी जिथे धरता येईल तिथे धरून मला दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करत होती. मी तिची टॉपच्या आणि स्लिपच्याखालुन माझे हात आत सरकवले. आणि तिच्या पाठीवर कमरेवर हात फिरवू लागलो.

“सस्सssss, नालि ssssन! नको ना रे! प्लीज!” तिच्या आवजातील धार कमी होऊन तिचा स्वर थोडासा केविलवाणा झाला होता.

“विरोध करु नकोस! बघ तुला मजा येईल!”

मी माझे हात वर करुन तिचा टॉप आणि स्लिप एकदाच उतरवली आणि लॉण्ड्री डक्टमधे टाकली. आणि तिच्यापासून दूर झालो. ती आता फक्त ब्रा आणि लेगिंगवर होती. मी दूर होताच तिने आपले दोन्ही हात छातीसमोरून क्रॉस करुन खांद्यांवर धरले.तिने काळ्या रंगाची ब्रा घातली होती.आम्ही एकमेकांच्या डोळ्यांत पाहत होतो. तिच्याकडे पाहत पाहत मी तिच्या जवळ गेलो. ती घाबरलेल्या चेहऱ्याने मी आता काय करणार याचा अंदाज बांधत निःस्तब्ध उभी होती. मी पुढे होत शॉवर चालू केला. फस्सकन थंडगार पाण्याचा फवारा तिच्या अंगावर उडाला.

“उहुहुsssss ह्ह्ह sssss!” ती शहारली.

काही सेकंदातच ती नखशिखान्त भिजली. तिची लेगिंग तिच्या भरलेल्या मांड्यांना, नडग्यांना, तिच्या नितंबांना चिटकुन बसली. लेगिंग चिटकल्यामुळे तिच्या पॅंटीची किनार तिच्या जांघेजवळ आणि मांड्यांवर उठावदारपणे दिसू लागली. तिचे पोट कमरेवर लेगिंगच्या किनारीवर किंचित ओघळले होते. तिच्या नकट्या नाकावरून, हातांवरुन, तिच्या कमालीच्या आकर्षक वक्र कमरेवरुन पाणी ओघळत होतं. पाण्याचा एक ओघळ तिच्या खांद्यांवरुन छातीकड़े वाहत तिच्या स्तनरेषेत लुप्त होत होता.

ती अचानक शॉवरखालुन बाजूला झाली आणि मला थोडासा धक्का देऊन दरवाज्याकडे जाऊ लागली. मागून तिची ब्रा तिच्या शरीरात रुतुन बसली होती. खांद्यावर, काखेखाली आणि पाठीच्या मध्यरेषेच्या दोन्ही बाजूंना असणाऱ्या उठावांवर ब्रा रुतुन वळ्या पडल्या होत्या. तिने दरवाजा उघडण्याआधी पुढे होऊन मी तिचे केस हातात घट्ट धरून तिला मागे ओढले. ती माझ्यावर आदळली.

“आयाईsss!!’ ती विव्हळली.

“पळतेस कुठे?” असं म्हणत मी तिचे केस एका हातात धरून ठेवत दुसऱ्या हाताच विळखा तिच्या पोटाभोवती घातला. तिची उघडी पाठ माझ्या छातीवर टेकली. माझे ताठरलेले शिश्न तिच्या नितंबांच्या फटीत घासले गेले.

रिकामा हात मी पोटावर फिरविता फिरविता अचानक तिच्या लेगिंग मध्ये घुसवला आणि बोटांनी तिची फट दाबली.

“आऔच! नालिsssन!!नक्को ना!” तिचा विरोध मावळत चालला होता. तिचा स्वर कमालीचा कामुक झाला होता. पटकन तिची लेगिंग आणि पॅंटी उतरवली. तिचे नितंब खूपच मोठे होते. तिच्या एका नितंबाचा आकार एक बास्केटबॉलएवढा होता. केसांवरील पकड़ सुटू न देता तिचे दोन्ही नितंब पकडून गदागदा हलवले.

“श्शी!! काय करतोयस??” ती

“शांत बस! बोलू नकोस. जेवढं बोलशील तेवढा जास्त त्रास होईल!” मी आदेशच दिला.

तिचे केस ओढुन तिला बाजूला करत मी बाथरूमचा दरवाजा उघडला. तिच्या केसांना धरून ओढ़त तिला मी बाहेर आणले. तिने एका हाताने तिच्या केसांची मुळे धरली होती तर दुसऱ्या हाताने तिची योनी झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होती. त्यामुळे तिचे छाती उघडी पडली होती. तिच्या ब्राने तिची भलीमोठी छाती कशीबशी थोपवून धरली होती. तिच्या भरगच्च स्तनांच्या वजनामुळे तिच्या ब्राचे स्ट्रॅप्स तिच्या खांद्यांत खोलवर रुतले होते.

“पुरे ना आता नलिन! हात जोड़ते मी!” ती गयावया करु लागली.

“किती वेळ रडणार आहेस? तुला माहिती आहे आता मी थांबणार नाहिये!” मी

“प्लीज नलिन! प्लीज प्लीज प्लीज! प्लीssssज!”

Marathi Sex Story – मोठी मामी बरोबर मस्ती

मी तिचा जमिनीवर पडलेला दुपट्टा उचलला आणि तिला बेडकडे तोंड करुन उभे केले. दुपट्टा बेडवर् ठेऊन मी तिला मागून माझ्या मिठीत घेतले. माझा चेहरा तिच्या खांद्यावर ठेऊन तिच्या पोटाभोवती माझी मिठी आवळली. तिने तिची मान उंचावली आणि डोळे गच्च मिटून घेतले. तिच्या खांद्यांवर मानेवर पाठीवर चुंबनांचा वर्षाव करत मी एका हाताने तिच्या खोल बेंबीशी खेळत होतो तर दुसऱ्या हाताने तिच्या गुबगुबीत मांड्या कुरवळीत होतो.

तिने तिचा खालचा ओठ दातांखाली करकचुन दाबून धरला होता. तिचे उत्तजनेचे उमाळे ती मोठ्या प्रयत्नांनी आतल्या आतच दाबत होती. किसिंग करता करताच मी माझ्या दोन्ही हातांनी अचानक तिचे टच्च उरोज करकचुन पिळले! आता मात्र तिला सहन झाले नाही.

“आsssईगं!” तिच्या तोंडून आवाज फुटला.

तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या हातांवर अलगद धरले मी ब्रावरुन तिच्या छातीचा चोळामोळा करुन टाकत होतो. माझ्या आक्रमणामुळे तिची छाती लालभडक झाली होती. ती तिचे उसासे आतल्या आत दाबत होती. मी हळूच माझे हात तिच्या ब्राच्या कडेने आत घुसवले आणि तिचे गुबगुबीत मुलायम स्तन माझ्या हातांमध्ये आले. तिच्या स्तनांची त्वचा अतिशय मऊ होती. तिचे स्तन माझ्या हातांमध्ये मावत नव्हते. मी तिचे दोन्ही निपल्स माझ्या बोटांच्या चिमटीत पकडले आणि एकदम जोरात पिळवटुन काढले.

“आsssssssssssssssss!” ती जोरात ओरडली!

तसं मी माझा एक हात तिच्या तोंडावर दाबत तिचे तोंड बन्द केले.

तिला ढकलत भिंतीशी उभे केले आणि समोरून तिला भिड़लो. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. तिच्या अंगावर दाब देत माझे शरीर मी तिच्या उघड्या शरीरावर घासत होतो. तिला उत्तेजना असहय्य झाली होती परंतु ती कण्ट्रोल करत होती. मधुनच ती मला बाजूला ढकलन्याचा प्रयत्न करी आणि सेकंदात पुन्हा शांत होइ. तिची मनःस्थिती द्विधा झाली होती आणि हे तिच्या चेहऱ्यावरच्या हावभावांवरुन स्पष्ट कळत होते. तिच्या ब्राच्या कप्सच्या मधल्या छातीवर मी तुटून पडलो होतो. तिने दोन्ही हातांनी माझे केस गच्च धरले होते. मी अक्षरशः अधाशासारखा तिची छाती खातच होतो. मध्येच मानेवर खांद्यांवर माझा मोर्चा वळवत होतो. ती निर्विकार चेहऱ्याने एकटक माझ्याकडे पाहत होती. एका हाताने तिची योनी कुरवाळीत दुसऱ्या हाताने माझी ट्रॅक पॅंट काढून टाकली. माझा जाड भाला मोकळा झाला. तो उत्तेजनेने फड़फड़त होता. कमलीचा गरम झाला होता.

मी पुन्हा सरळ उभा राहत तिच्या शरीराला भिड़लो. तिने पुन्हा एक बाजूला मान वळवत तिचे ओठ दूर नेले माझ्या केसंवरची पकड़ सोडून तिने माझे खांदे दोन्ही हातांनी गच्च धरून ठेवले. तिच्या मानेवर खांदयांवर छातीवर चुंबने घेता घेता मी माझे हात तिच्या नितंबांवर नेले व मागून हातांनी तिचे नितंब धरून तिला माझ्या दिशेने दाबले. त्यामुळे तिची योनी पुढे येऊन माझे लिंग तिच्या योनिद्वारावर घासले.

“ह्ह्ह्ह्ह्ssssss” तिने जोराचा उसासा सोडला. परंतु ती तोंडातून किंचितही आवाज येऊ डेट नव्हती.

माझे हात वर घेत मी तिच्या ब्राचे स्ट्रॅप्स खांद्यांवरुन उतरवत तिच्या हातातुन बाहेर काढले. झटक्यात तिच्या ब्राचे कप्स उपड़े पडले आणि तिचे गल्ले रिकामे झाले. तिने मान खाली घातली परंतु स्तन झकण्याचा प्रयत्न केला नाही. तिचा विरोध आता जवळ जवळ मावळला होता.

तिचे स्तन जरा जास्तच मोठे होते परंतु त्यांच्या वजनाच्या मानाने ते एवढे लुळे पडलेले नव्हते. बस्ट बऱ्यापैकी भरीव आणि उभारलेला होता. साइज़मुळे ते अगदी किंचित लोंबत होते. मी तिच्या दोन्ही स्तनांना खालुन आधार देत ते वर उचलले. तिने मान झुकवलेली होती. एका हाताने तिच्या हनुवटीला धरून तिचे ओठ माझ्या ओठांसमोर आणले. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. माझ्या खांद्यांवरची पकड़ आणखीच घट्ट झाली होती.

“डोळे उघड ना आता!” मी बोललो

“मला लाज वाटतेय!” तिचा आवाज चक्क लड़ीवाळ झाला होता.

“लाजु नकोस न!”