तेजस्विनी आणि राजभोग

“असं होय! बरं बरं ठीक आहे!चला मग जेवून घ्या तुम्ही आणि झोपा. सकाळी परत चालू होईल धावपळ! करा आराम.” म्हणत मी कोचवरून उठलो.

“तुम्ही नाही जेवणार का?” त्या

” नाही जेवेन पण वेळ आहे अजुन!”

“मग सोबतच जेउया. थांबेन मी.”

Marathi Sex Story – वाहिनीची मसाज आणि सेक्स

“नाही हो मैडम! बरं दिसतं का ते? तुम्ही राजपदावरील व्यक्ती आहात. मझ्यासारख्यासाठी कशाला थांबता. मला आवडणार नाही.”

“कशाचं राजपद? तुमचं कर्तृत्व मोठं आहे आम्हा सगळ्यांपेक्षा!”

“लाजवू नका मैडम! मला थोड़े ड्रिंक्स घ्यायचे होते आणि बरेच दिवस झाले गिटारला हात लावला नाही. दोन चार तारा छेडीन म्हणतो. मग जेवण! उशीर होईल!”

“म्हणजे एकटेएकटेच मजा करणार तर! मलाही आवड आहे संगीताची! सांस्कृतिक खात्याच्या कारभार उगाच नाही!”

आम्ही दोघेही खळाळुन हसलो.

“विठोबा रूफटॉपला टेबल लावा. मैडम तुम्ही फ्रेश होऊन या वर. जायबाय यांना रूम दाखवा आणि यांचं झालं की वर घेऊन या यांना!” असं म्हणून मी माझ्या रूम मध्ये गेलो गिटार सेट करुन वर जाउन गात बसलो. काही वेळाने मैडम आल्या. मी दरीकड़े तोंड करुन बसलो होतो एक गाणं त्यांनी मागे उभं राहूनच ऐकलं!

“अप्रतिम! तुम्ही उत्तम गाता आणि वाजवता तर लाजवाब!”

“धन्यवाद”

“तुमचं फार्महाउस तर एखाद्या फाइवस्टारला ही लाजवेल! आणि लोकेशन ही मस्त आहे.”

“तुमच्या पितश्रींची कृपा! पर्यावरणवादी आणि विरोधकांनी तेव्हा बांधकाम बंद पाडलं होतं. तशी ही आमची वडिलोपार्जित जागा पण तुम्हाला माहिती आहे लोक कसे असतात! तेव्हा जयंतरावांनी मदत केली होती.”

“तुम्ही ओळखता बाबांना? वा पण मग तुम्ही राजकारणापासून अजुन दूर कसे? एक्चुअली हा प्रश्न मला नेहमी पडतो.”

“त्याला बरीच कारणं आहेत! बसा ना तुम्ही!”

“एक सांगू का? आपण वयाने सारखेच आहोत! तुम्ही अहो जाओ करु नका!”

“आणि तुम्ही करणार?” मी हसत बोललो.

“तुम्ही ड्रिंक्स घेणार का?फॉर्मेलिटी म्हणून विचारतोय हं!” मी

“हो! बरेच दिवस झाले निवांत झाले नाही. वोडका ऑरेंज!”

मी पेग भरले आम्ही सुरवात केली. बराच वेळ गप्पा मारल्यानंतर शेवटी मी कंटाळलो.

“बस करुयात आता आपण! खूप जास्त झालीय!”

“बसा ना! हो थोडा वेळ छान वाटतंय इथे!”

“ठीक आहे मी जायबायला जेवण इथेच आणून ठेवायला सांगतो. म्हणजे त्यांना झोपता येईल. अपल्यामुळे त्यांना त्रास नको!”

Marathi Sex Story – तुझे रेट सांग

“ठीके पण मला नको जेवण मी बसेन फक्त” म्हणत त्यांनी राहिलेला ग्लास संपवला.

मी सांगून आलो. त्या आता पुरत्या आउट झाल्या होत्या. मला आणखी दारु हवी म्हणून हट्ट करु लागल्या.

“थोडा ब्रेक घ्या मैडम! झोपताना देतो आणखी”असं म्हणून मी वेळ टाळून नेली.

जायबायला मैडमना धरून त्यांच्या रूममध्ये नेउन झोपवायला सांगितले.

“गुड नाईट! स्वीट ड्रीम्स! सकाळी भेटु.” असं बरळून मैडम झोपायला गेल्या.

मी जेवण करुन खाली आलो. व दिवानखान्यात बसून tv पाहु लागलो.

तेजस्विनी इतर राजकारण्यांच्या मानाने तरुण नेती होती. तीस बत्तीस वय असेल. एका बांधकाम व्यावसायिकाबरोबर लग्न केले. वडिलांचा राजकीय वारसा लहानपणापासूनच चालविण्यास सुरवात केलेली.. कर्तृत्वाने राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण केलेले. दिसायला तशी बरी होती. खूप सुंदर नाही परन्तु ठीकठाक! माध्यम ऊंची व जाडसर बांधा, पाठीच्या मध्याएवढ्या लांबीचे केस नेहमी मोकळे सोडलेले असत. कुर्ता व टाइट सलवार किंवा लेग्गिंग असा तिचा पेहराव असे. लग्नानंतर तब्येत जरा जास्तच सुधारली होती. पोट दंड मांड्या अक्षरशः सुटल्या होत्या.पाठीवर काखेजवळ ब्रा रुतुन वळ्या पड़त. तशी बऱ्यापैकी आकर्षक होती.

“मालक! मॅडम दारू मागत आहेत आणखी!” जायबायच्या आवजाने माझी तन्द्री भंगली. मी बारजवळ जाउन पेग बनवला आणि त्यात DRD च्या दोन गोळ्या टाकल्या! विरघळवुन ग्लास जायबायकडे देत बोललो

“दया त्यांना आणि तुम्ही जाउन झोपा आता!” मी.

जायबाय ड्रिंक देऊन आल्या आणि निघुन गेल्या. त्यांचे आउटहाउस लांब गेटजवळ होते. मी जाउन मुख्य दरवाजा बन्द केला आणि लाइट घालवले. मी तेजस्विनीच्या खोलीत गेलो तिने हा ग्लासही संपवला होता व ती बेडवर अस्ताव्यस्त निपचित पडली होती. तिचा दुपट्टा बेडच्या बाजूला जमिनीवर पडला होता. एक चप्पल पायतच होती. तिच्या कुर्त्याची बटने निघलेली होती त्यातून तिची छाती दिसत होती. कुर्ता वर सरकुन तिचे पोट आणि मांड्या उघड्या पडल्या होत्या. लेग्गिंग तिच्या जांघेत रुतुन योनी उठावदार दिसत होती. मी तिचा कुर्ता सरळ करुन व्हु झाकला.तिला ओढुन नीट झोपवले. तिच्या पायातली चप्पल काढ़ताना तिच्या तळपायाला स्पर्श होऊन गुदगुल्या झाल्याने ती थोड़ी सावध झाली.

“कोण? काय करताय? राहु दया. तुम्ही त्रास नका घेऊ.” ती डोळे न उघड़ताच बरळली.

Marathi Sex Story – वैशालीला मनसोक्त झवले

“असू दया!” DRD चं काम चालू झालंय की नाही कळायला मार्ग नव्हता.

मी माझ्या रूममध्ये जाउन पडलो. टीवी पाहत बसलो. थोड्या वेळाने तिच्या रूममधून मोठा आवाज आला. मी जाउन पाहिले तर ती रूममध्ये दिसली नाही. धावत जाउन बाथरूममध्ये पाहिलं तर ती खाली पडलेली होती आणि सगळे साबण शॅम्पू वगैरे तिच्या आजुबाजुला अस्ताव्यस्त विखुरले होते. तिचे डोळे झकलेलेच होते. मी आत शिरून दरवाजा लावला आणि तिच्या काखेत हात घालून तिला उभं केलं. तिच्या मांसल काखेत माझा हात चिमटला गेला. माझे हात सोडवत मी तिला भिंतीला टेकुन उभे केले. तिला काहीच कळत नव्हतं. तिने मान टाकली होती. नेहमी मोकळे असणारे केस आत्ता वर घेऊन बांधलेले होते.

“मॅडम! मॅडम!” मी तिच्या दोन्ही दंडाना धरून तिला गदागद हलविले.

तिने डोळे अर्धवट उघडले. “हम्म!!” म्हणून तिने पुन्हा मान टाकली.

मी माझा शर्ट काढला व तिच्या समोर उभा राहिलो. दोन्ही हात तिच्या टच्च उरोजांवरून अलगदपणे फिरवु लागलो. तिचे निपल्स थाठरले होते. निपल्सवरुन बोटे फिरताच ती शहारून सावध झाली मला मागे ढकलत ओरडली!

“नलिन !! काय चाललय हे? ह्याचे परिणाम काय होतील ठाऊक आहे का?”

“काहीही होणार नाही…लक्षात ठेव! काहीही नाही!” मी पुढे सरकत बोललो.

मी माझ्या छातीने तिला ढकलत भिंतीशी नेले आणि माझ्या आणि भिंतीच्या मध्ये तिला चेमटवलं. ती दोन्ही हातांनी मला मागे ढकलण्याचा प्रयत्न करत होती आणि मी तिला आणखी भिंतीवर दाबत होतो. तिचे प्रचंड भव्य स्तन दाबले जात होते.

“मी ओरडेन!” ती उसण अवसान आणत ती बोलली.

“हाहाहा ते तर तुला असंही ओरडावं लागणार आहे.” मी तिला आणखी दाबत बोललो.

“माझं लग्न झालंय नलिन; मुलं आहेत मला!”

“चांगला अनुभव असेल मग तुला”

“श्शी! किती घाण बोलतोयस?”

“याला शृंगारिक असं म्हणतात!”

“सोड ना मला! काय पाहिलंस माझ्यात? मझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर आणि तरुण मूली सहज येतील तुझ्यासोबत!” तिची असहाय धडपड चालूच होती.

“हो पण तू?? अशी संधी परत मिळेल न मिळेल!” मी तिच्या कमरेची वळणं माझ्या मुठींमधे आवळत बोललो.

“नाही नलिन! तिने माझे खांदे माझ्या मानेजवळ घट्ट धरले होते आणि ती मला तिच्या शरीरापासून दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करत होती.

तिच्या कमरेवरुन माझे हात तिच्या मागे, तिच्या नितंबांवर घसरले. तिचे भव्य नितंब माझ्या हातात मावत नव्हते. जेवढे मांस हातात सापडेल तेवढे हातात घेऊन मी तिचे शरीर माझ्या मिठीत घेतले. तिच्या भारदस्त कलिंगडांवर माझे शरीर दाबले गेले. हो कलिंगडंच ती. ती मान मागे घेऊन तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती. मी माझ्या दंडांमध्ये तिचं शरीर दाबून धरत तिच्या पृष्ठभागाचा चोळामोळा करुन टाकला होता.

तिने मान मागे घेतल्यामुळे तिची छाती उघडी दिसत होती. तिची गडद स्तनरेशा आणखी दाट झाली होती. मी अधाशीपणे तिच्या छाताडात माझे तोंड खुपसलं आणि मनसोक्त तिची गुबगुबीत त्वचा चोखू लागलो. तिच्या स्तनरेषेत जीभ घुसवून गुदगुल्या करु लागलो. तिने दोन्हीं हातांनी माझे केस गच्च पकडले आणि माझे डोके तिच्या छातीपासून दूर ओढू लागली.

“नलिन! नको म्हणतेय मी! कळत नाहिये का? आपल्या दोघांचंही आयुष्य बरबाद होऊन जाईल.” ती दात खांत बोलली.

“जर तू हे कुणाला सांगितलं तर ना! मग त्यापेक्षा गप्प बस आणि एंजॉय कर!” मी तिची छाती चाटत बोललो.

“नाही. मला नको. प्लीज!” ती धड़पड़त होती.