सायलीचा पहिला अनुभव

त्याचे हात नकळत थरथरत होते… त्याने कसतरी स्वतःला सावरुन गणितावर लक्ष केंद्रित केलं… पण त्याच्या डोक्यातील विचारचक्र त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हतं… त्याला सायलीबद्दल खूप आकर्षण वाटत होत… आणि आजच्यासारखी संधी त्याला आयुष्यात कधीच मिळाली नसती… त्याने तिला त्यातील एक गणित कसतरी समजावून सांगितलं पण दुसर गाणी त्याला काय केल्या सोडवता येईना… सायली पण आता हताश झाली… रोहितने तिला रेफरन्स बुक आणायला सांगितलं… त्यावेळी सायली म्हणाली… एक मिनिट थांब इथेच कपाटाच्या वरच्या कप्प्यात आहे… तो कप्पा बेडला लागून होता आणि बेडवर चढल्याशिवाय त्या कप्प्यातून तिला पुस्तक काढण शक्य नव्हते… ती रोहितच्या खांद्यावर हात ठेवून वर उठली… बेडच्या कडेला उभी राहून ती स्वतःचा तोल सावरत पुस्तक घेत होती… पुस्तक खूप मोठं असल्यानं तिने ते सगळ्या पुस्तकांच्या खाली ठेवलं होत… त्यामुळं ते काढताना तिला थोडी ताकद लावावी लागत होती…

Marathi sex story – वैशालीला मनसोक्त झवले

आता मात्र रोहितला तिचे दोन्ही गोळे स्पष्ट दिसत होते… ते पाहून रोहितचा लंड त्याच्या ब्रीफ मध्ये आकार बदलू लागला… ती थोडी पुढे झुकली की त्याला तिच्या गुडघ्यांच्या वर असणाऱ्या तिच्या कोवळ्या, भरलेल्या, लुसलुशीत, गोऱ्यापान पुष्ट मांड्यांचा थोडा थोडा भाग दिसू लागला… तिने शेवटी जोर लावून ते जाडजूड रेफरन्स बुक ओढले तसा तिचा तोल गेला आणि पुस्तकासोबत ती धपकन रोहितच्या अंगावर कोसळली… अचानक झालेल्या या प्रसंगामुळे रोहित सुध्दा तिला सावरू शकला नाही आणि ते पुस्तक जोरात त्याच्या डोक्यावर आदळल…

सायलीचा नाईट गाऊन तिच्या नितंबावर सरकला होता… तिची नवीन चारकोल व आकाशी कलरची जॉकी ची बिकिनी पद्धतीची निकर रोहितला दिसत होती… ती निकर मोठ्या कष्टाने कसेतर नितंबाचा अर्धा भाग झाकू शकत होते… तिच्या अर्धवर्तुळाकार, गोऱ्यापान नितंबांचा अर्ध्याहून अधिक भाग त्याला दिसत होता… तिचे मांसल उरोज त्याच्या पोटावर दबले गेले होते… या सगळ्याचा परिणाम म्हणून की काय त्याच्या लंडाने रुद्रवतार धारण केला होता… आणि त्याच्या ताठलेल्या लिंगाचा स्पर्श सायलीच्या पोटाला होत होता… तिचे रेशमी, काळेभोर, लांबसडक केस त्याच्या तोंडावर पसरले होते… त्यांचा सुगंध त्याला वेड लावत होता…

तिकडे सायलीला पण प्रथमच एका पुरूषाचा इतक्या जवळून स्पर्श झाला होता… तिचा एक हात त्याच्या छातीवर होता आणि दुसरा हात दुसऱ्या बाजूच्या दंडावर होता… तिला तो स्पर्श हवाहवासा वाटत होता… पण झटक्यात तिने स्वतःला सावरले आणि ती त्याच्या अंगावरून उठणार इतक्यात रोहितने तिला घट्ट मिठीत पकडली आणि एक हात तिच्या अर्धवट उघड्या नितंबांवर ठेवला… तसा ४४० वॉल्ट चा करंट तिच्या अंगातून गेल्यासारखं तिला वाटलं… तीने लटका विरोध करण्याचा प्रयत्न केला पण रोहितने तिला इतकी गच्च पकडली होती की तिचा विरोध गळून पडला…

रोहितने हळूच तिचे केस बाजूला सारले आणि नाजूक गुलाबी ओठांवर आपले ओठ टेकवले… आता तर सायलीच्या पूर्ण अंगावर काटा आला होता… तिनेही त्याच्या किस ला प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली… आता रोहितला सायलीचा सिग्नल मिळाला होता… त्यामुळं त्यानं सायलीला नीट उठवून खाली झोपवल… तो तिच्या संपूर्ण अंगावरून हात फिरवू लागला… त्यानं तिचा गाऊन अजून वर सरकवला… तिची निकर आता त्याला स्पष्ट दिसत होती… त्या त्रिकोणी फुगीर भागाखाली तिच्या केळ्याच्या गाभ्यासारख्या मांड्या त्याला चेतवू लागल्या… त्यानं आपल्या ओठांनी तिच्या मांड्यांवर असंख्य ठिकाणी चुंबने घेतली… सायलीला आता स्वतःला सावरणं अतिशय कठीण झालं होत…

तिच्या योनीतून आता योनिरस वाहू लागला होता… म्हणजेच ती तिच्या आयुष्यातील पहिल्या संभोग सुखाला तयार होती… तिने आपले हात रोहितच्या टी शर्ट मध्ये घालुन त्याच्या पाठीवरून आणि छातीवरून फिरवू लागली… रोहितची सुद्धा ही पहिलीच वेळ होती… याआधी त्याने कित्येकदा त्यानं स्वतःला शांत करण्यासाठी बाथरूम मध्ये मूठ मारली होती … पण खराखुरा संभोग करायची त्याची ही पहिलीच वेळ होती…

Marathi sex story – डेमो आणि सेल्स गर्ल

रोहितने आपला टी शर्ट काढला… तशी सायली लाजली… प्रथमच एक नग्न पुरुष ती इतक्या जवळून पाहत होती… त्याने बेडवरून खाली उतरून आपली लोअर पण काढली… आता त्याच्या अंगावर फक्त कट ब्रीफ उरली होती… त्याच्या पिळदार मांड्या आणि त्यामधील तो फुगीर भाग पाहून ती कसा असेल याचं कुतूहल तिला उत्तेजित करत होत… आता रोहित बेडवर आला तशी सायली सावरली… त्याने परत एकदा तिला किस केला… सायली सावध झाली… म्हणाली आपण भावनेच्या भरात मर्यादा पार करत आहोत… तस रोहितने तिला करकचून मिठीत आवळल… ती गुदमरली… आता रोहितने तिचे उरोज गाऊन वरूनच दाबायला सुरुवात केली… तिची दोन्ही स्तनाग्रे आता ताठ झाली होती… तसा सायलीचा पूर्ण विरोध गळून पडला… रोहितने तिचा गाऊन हळूहळू वर सरकवत डोक्यावरून काढून टाकला… सायली आता फक्त ब्रा आणि निकर वर त्याच्या पुढ्यात होती… शरमेने तीन मान खाली घातली होती…

आता रोहितने तिला पालथी झोपवले.. आणि मागून तिच्या पाठीची आणि नीतंबांची चुंबने घेण्यास सुरुवात केली… सायलीची योनी आता पाझरली होती… तिची जॉकी ची निकर आता योनीमुखावर भिजली होती… आता त्याने मागूनच तिच्या ब्राच्या पट्टीचे हूक्स काढले… आणि तिला सरळ झोपवत तिची ब्रा अंगावेगळी केली… तिचे गोरेपान स्तन… त्यावर लालबुंद निप्पल… ते दोन्ही अर्धगोल आता तो हातात घेऊन दाबू लागला… मधेच त्यानं किस करू लागला… तिचे दोन्ही स्तन आता कडक झाले होते … त्याने मनसोक्त तिचे स्तनमर्दन केले…

आता तिच्या शरीरात आग पेटली होती… तिला लवकरात लवकर ते सुख घ्यायचं होत… ती मादक आवाजात बोलली आता नाही धीर धरवत काही तरी कर… तस त्यानं तिची निकर काढून टाकली… आता त्याला गोरीपान योनी दिसत होती… अतिशय कोवळी… सर्व केस साफ करून कायमच तुळतुळीत ठेवलेली… त्याला ते योनीचे मोहक रुप पाहून स्वतःला आवरता आल नाही… त्यानं पटापट योनीची आठ- दहा चुंबने घेतली…

त्याने आता आपली ब्रीफ काढून बाजूला ठेवली… त्याचा लंड आता कडक ताठला होता… जणू काही पावणेसात इंच लांबीचा त्याचा लंड सायलीच्या योनीला सलाम ठोकत होता… त्याच्या गोट्या आता लंडाच्या भोवती एकदम घट्ट झाल्या होत्या… सायली ने त्याच्या लंडाला हात लावून पाहिलं… तस रोहितच्या अंगातून एक विजेचा करंट जावा तशी सुखद लहर गेली…

आता रोहितने तिच्या मांसल मांड्या फाकवल्या… तो तिच्या दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये आला… त्यानं आपला लंड तिच्या योनीमुखावर ठेवला… आता सायली सावध झाली… ती वेळ आली होती जीची ती आतुरतेने वात पाहत होती… सायलीची योनी पूर्णपणे ओली झालेली होती… रोहितने आपला लंड थोडासा तिच्या योनीत सरकवला… तिची योनी खूपच टाईट होती… पण योनीने पाणी सोडलं असल्यामुळं रोहितचं काम थोड सोप्प झालं होत…

Marathi sex story – तेजस्विनी आणि राजभोग

त्यानं थोड पुढे मागे करत एक जोराचा धक्का दिला तसा निम्म्याहून आधिक लंड तिच्या योनीत शिरला… सायली जवळपास किंचाळली होती… तीच योनीच उद्घाटन झालं होत… पडदा फाटल्यामुळ योनीतून थोड रक्त आल होत… तिला त्रास होत होता… पण रोहितने तिला गच्च पकडली होती… त्यानं अजून एक हलकासा धक्का देत त्याचा लंड सायलीच्या योनीच्या तळाशी भिडवला… त्याचा पूर्ण लंड आता सायलीच्या योनीत गेला होता…

त्याने सुरवातीला हळू हळू धक्के द्यायला सुरुवात केली… त्यामुळं योनी अजुनच पाझरली… आता तिची योनी बुळबुळीत झाली होती… त्यामुळं रोहितला खूपच मज्जा येत होती… काही वेळानं सायली सुद्धा त्या समागमाचा आनंद घेऊ लागली… ती सुद्धा खालून धक्के देऊ लागली … त्यामुळं रोहित आता जास्तच चेकाळला… आता तो पण जोरजोरात धक्के मारू लागला…पाच ते सात मिनिटे असच चालू होत… रोहित आता गळायला आला होता… सायली सुध्दा त्याला जोरात करायला सांगत होती…

सायली वेड्यासारखी त्याच्या तोंडामध्ये तोंड घालून त्याला किस करत त्याला घट्ट मिठीत आवळत होती… थोड्याच वेळात रोहितने गरम वीर्याची पिचकारी तिच्या योनीत सोडली… सायली पण आता थंड झाली होती… थोडावेळ दोघे तसेच पडून राहिले… सायली ला आपल्या जीवनातील पाहिलं शरीरसुख मिळालं होत… रोहित पण खूप खुश झाला होता… सायली सारखी अप्सरा त्याला उपभोगायला मिळाली होती…

थोड्या वेळाने दोघांनी पण कपडे घातले… सायलीन त्याला उद्या कंडोम घेऊन यायला सांगितलं… गल्लीत कोण नाही ते पाहून रोहित पण हळूच सटकला… तिने दरवाजा आतून बंद केला… आणि मम्मीच्या कपाटातून गर्भनिरोधक गोळ्या घेतल्या… तिला खूप थकवा जाणवत होता… तिने बेडवर आपले अंग झोकून दिले… तिच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चकाकी दिसत होती…

क्रमशः