दोघी झवाड्या बहिणी

नमस्कार मित्रांनो… हि मराठी चावट कथा एका चाळीतील घरामधील ,४ माणसांचं कुटुंब तिथे वास्तव्यास होते . नवरा बायको आणि त्यांच्या २ मुली . मोठी मुलगी ही २० वर्षाची तिचे नाव सरिता होते तर छोटी १८ वर्षाची तिचे नाव निकिता होते . तर त्याचे आई वडील हे नोकरी करायचे वेळ सकाळची होती . त्यांना गावाहून अचानक फोन आला . की त्यांचे अगदी जवळचे नाते वाईक वारले .

तुम्ही आताच्या आता निघा . जान तर त्यांना भाग होत . पण मुलींची उद्या पासून परीक्षा सुरू होणार होती . आणि मुलींना घेऊन जान जरा कठीण होत . आणि घरी ठेवलं तरी जरा भीती होती . तरी पण शेजार्‍यांना सांगून ते दोघ नवरा बायको लागलीच निघालेत . व पोरींना अभ्यास करा अशी सक्त ताकीत दिली . गाव लांब असल्या मुळे ते आता लवकर येण शक्य नव्हतं .आणि कोण नातेवाईक मेल्याच दुख त्यांच्या कपाळावर नव्हतं .

दोघींनी आता घरातली काम वगरे आवरून घेतली . व फोन वर आप आपल्या बीएफ सोबत बोलायला सुरुवात केली . दुपारी सर्व शांतता असते . म्हणून दोघींनी आपआपल्या bf ला घरी येण्यास संगितले . पण निकिता चा bf हा कामानिमित बाहेर होता . त्यामुळे त्याला पॉसिबल नव्हतं महणून मी काही येणार नाही अस त्यांनी सांगितलं . निकिता मात्र नाराज झाली होती . पण सरिता चा bf मात्र लगेच तैय्यार झाला होता . त्यामुळे सरिता खुश होती .

Marathi sex story – सायलीचा पहिला अनुभव

अखेर दुपार होते . गल्ली मध्ये सर्वत्र शांतता असते . सरिता चा bf सुनील वय वर्ष २५ हा घरी येतो . सरिता त्याला घरात घेते . निकिता आता टाइम पास करीत बसलेली असते . सुनील आता सोफ्यावर बसतो . हि मराठी चावट आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात …

निकिता : hi जिजू ..

सुनील : hi .. कशी आहेस .

निकिता : मस्त

सरिता त्याला पाणी देते . तो पाणी पितो .

निकिता : तुम्ही कसे आहात .

सुनील : मी मस्त .

सरिता :ऐक ना निकिता . तू जरा बाहेर जाशील का .

तशी निकिता जोरजोरात हसते .

सरिता : तुला काय झाल हसायला . तू काय वेडी झाली की काय .

निकीता : सॉरी .अजिबात नाही जाणार . माझा उद्या पेपर आहे .त्यामुळे मला अभ्यास आहे . हि मराठी चावट आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात …

Marathi sex story – अनोळखी माणूस आणि मी..

सरिता : हो का . जशी काय पीएचडी करणार आहे .

चाळीतील रूम असल्याने ती सिंगल असते . त्यामुळे ते काही करू शकत नव्हते . आणि निकिता तर बाहेर जायला तैय्यार नव्हती . सरिता व निकिता या दोघीत भांडण होत . सुनील दोघींना शांत करतो . व सरिता ला सांगतो .

सुनील : हे बघ आपण सुरू करू . हिला येथेच थांबू दे . ती लाजून आपोआप निघून जाईल . हि मराठी चावट आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात …

सरिता : तू म्हणतोस ते बरोबर आहे .

ते आता दरवाजा बंद करतात . निकिता पुस्तक घेऊन बसते . तर सुनील आता सरिताला जवळ ओढून घेतो . व तिच्या कपाळावर कीस करतो . मग तिच्या ओठावर कीस करतो . मग तिच्या गळ्यावर कीस करतो . हळहळू खाली येतो . ती गरम होते . सुनील चा लंड ताठ होतो . हे निकिता बघते . नंतर सरिता सुनील च्या कपडे काढते . व सुनील सरिता चे कपडे काढतो . दोघेही नागडे होतात . हे निकिता बघून खुश होते . तो आता तिचे बुब्स दाबायला सुरुवात करतो . तर ती त्याचा लंड हलवते . मग तो तिला खाली झोपवतो . आणि तिच्या पूर्ण शरीराला चाटू लागतो . ती आता उसासे घेते . हे सर्व बघून निकिता ही खूप तापते . तिला सहन होत नाही .

ती आता त्यांच्या जवळ येते . तसे ते दोघे थांबतात . निकिता सुनील कडे अगदी कामुक नजरेन बघू लागते . सुनीलच्या सर्व लक्ष्यात येत . सुनील सरिता तसच ठेऊन आता आपला मोर्चा निकिता कडे वळवतो . निकिता ही सरिता पेक्ष्या दिसायला सुंदर , नाजुक असते , तो आता तिला किसिंग करतो . व तिचे कपडे बाजूला करतो . तिचे बुब्स दाबतो .नंतर तिला खाली झोपवून तिच्या अंगावर झोपतो . व तिला जोरजोरात चाटतो .

नंतर आलटून पालटून दोघींनाही चाटू लागतो . दोघीही आता प्रचंड तापतात . एक एक करून दोघीही सुनील चा लंड चोकून काढतात . सुनील खूप खुश असतो . त्याला जणू स्वर्गात आल्याचा फील येत असतो . मग तो त्या दोघींना खाली झोपवतो . दोघीही आता पाय फाकवून राहतात . सुनील दोघींच्या पुसीत बोट टाकून बफरिंग करू लागतो . निकिता पुसी ही सरिता च्या पुसी पेक्ष्या खूप गरम असते . जस तो बफरिंग करतो . तश्या दोघी ..

निकिता : जिजू किती मस्त आहात तुम्ही .. तुमचा लंड खूप मोठा आहे . घाला ना माझ्या पुसीत .. आहाहाह उमम्ह अहह …

सरिता ; सुनील … बस आता नाही सहन होत झवून काढ आम्हा दोघी बहिणींना .. अहाहह आमच्या दोन्ही बहिणीची चुत मार ना..

नंतर सुनील आपल लंड निकिताच्या पुसीत टाकतो . तो आत लगेच घुसतो .. व लंड मागे पुढे करू लागतो ..

निकिता : आहाहा उमह्ह किती मस्त जिजू … खाज भागवा माझी … आज माझा बीएफ आहात …

सुनील : नको टेंशन घेऊ ग माझी राणी .. मी तुला कचकचून झवून काढणार आहे .. अशी संधि पुन्हा नाही मिळणार .. तुझा bf झवला असेल ना ..

Marathi sex story – मोबाईल च्या चार्जिंग बहाण्याने गेला, आणि..

निकिता : हो …

तो जोरजोरात धक्के मारतो .

निकिता : उमम्ह अहहाह उमह्ह … तुम्ही मस्त झवता .. फाडा मला …

नंतर तिच्या पुसीतून पाणी बाहेर येत . तो आता आपला लंड बाहेर काढतो . व सरिताच्या पुसीत घालतो . व तिला झवयाला सुरू करतो .. हि मराठी चावट आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात …

सुनील : माझी राणी मघासपासून शांत होती … खूप सहन केल…

निकिता : हो .. झव मला आज .. रांड आहे रे मी तुझी .. झव मला ..

तसा त्याच्या स्पीड वाढतो .. ती जोरजोरात ओरडते … तिच्या पुसीतून आता पाणी येत .. तो आपला लंड बाहेर काढतो . हि मराठी चावट आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात … त्या दोघी आता आलटून पालटून चोकू लागतात .पुढे तो थोड्या थोड्या गॅप ने दोघींना झवत राहतो , जवळपास 3 ते 3. ३० तास हा कार्यक्रम सुरू असतो . सुनीलही खूप दमतो . नंतर ते फ्रेश होतात . सरिता त्याला चहा बनवून देते . ते तिघे चहा पितात .

निकिता : थॅंक्स .. आज खूप बर वाटलं ..

सरिता : झवडि आहेस तू ..

निकिता : हो का . आणि तू नाही का .

सुनील : अरे शांत व्हा .. तुम्ही दोघी झवाडया आहात .

तश्या दोघी त्याच्या मिठीत येतात ..

दोघी : हो .. आणि तुम्ही ..

सुनील : मी तुमचा भडवा ..

Marathi sex story – शोभाताई ची सुन्दर पुच्ची

आता रोज येऊन तुम्हाला झवणार बघ …

दोघी : बर …

अश्या पद्धतीतीने तो स्वर्गीय सुख देऊन आणि घेऊन घरी निघून जातो .. २ झवाड्या बहिणींना झवला या खुशीत ..

समाप्त .