सायलीचा पहिला अनुभव

मित्रांनो… ही कथा आहे एका मुलीच्या पहिल्या संभोगाची… सायली तीच नाव… ही घटना घडली तेव्हा सोळा वर्षांची सायली दहावी मध्ये शिकत होती… ती जरी दहावीत शिकत असली तरी वयाच्या मानाने थोडी जास्तच भरली होती… दिसायला गोरीपान, सरळ लांब नाक, गुलाबी ओठ, सरळ लांबसडक काळेभोर केस आणि साडेपाच फूट उंच आणि कमनीय बांधा…

वयात आल्यापासून तिचे नितंब आणि उरोजांनी चांगलाच आकार घेतला होता… मागच्याच वर्षीपासून तिने ब्रा वापरायला सुरुवात केली होती… कारण एकदा तिच्या मावस बहिणीने तिला सांगितले होते की तुझे स्तन बरेच मोठे झाले आहेत आणि ब्रा नाही वापरलीस तर खाली ओघळतील …

सायली अभ्यासात हुशार… संपूर्ण शाळेत तीच्याएवढी सुंदर मुलगी कदाचित नसावी म्हणून की काय दहावीचा निम्मा वर्ग तिचा आशिक होता… निव्वळ वर्गातीलच न्हवे तर गावातील आणि तिच्या शेजारी राहनाऱ्या मुलांची पण नियत आता बिघडली होती…

सायलीचे वडील नोकरीनिमित्त मुंबईला होते… आणि आई शेजारच्याच एका गावामध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत होती… तिला एक छोटा भाऊ होता सचिन… तो पण तिच्या आई सोबतच आपल्या गावातील शाळा सोडून आईच्या शाळेमध्ये जायचा…

दहावी मध्ये सुद्धा सायली अगदी जोमाने अभ्यास करत होती… काहीही झालं तरी ९०% पेक्षा जास्त गुण मिळवायचे असा निश्चय तिने केला होता… कारण तिला दहावी नंतर ११वी साठी शहरामध्ये मधील एका नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा होता…

गेल्या काही महिन्यांपासून मासिक पाळी येऊन गेली की ५-६ दिवसांनी तिला अस्वस्थ वाटायचे… अचानकच रात्री अवेळी जाग यायची… बऱ्याच वेळा तिला तिची निकर ओली झालेली आढळत असे… नकळत तिच्या मनामध्ये मुलांविषयी आकर्षण निर्माण झालं होत… असं का होतंय इतकं न कळण्या इतपत ती काही दुधखुळी नव्हती… असं झालं की ती स्वतःशीच हसायची आणि लाजून झोपी जायची…

Marathi sex story – वहिदा – एका मुस्लिम महिला ची पुच्ची झवली

परीक्षेला आता फक्त २ महिनेच उरले होते… आणि तिचे बाबा १५ दिवसांची सुट्टी घेऊन गावी आले होते… बाबा गावी आले की सायली न तिचा लहान भाऊ घराच्या खालच्या बेडरूम मध्ये झोपायचे तर आई आणि बाबा वरच्या मजल्यावरच्या बेडरूम मध्ये झोपायचे… सचिन कधी कधी तिथे झोपणार म्हणून आग्रह करायचा पण सायली त्याच्याशी गप्पा मारत त्याला झोपवायची… यावेळी मात्र सायलीला आई बाबा नेमक काय करतात याच कुतूहल लागलं होत… तिने चोरून त्यांचा संभोग पहायचा ठरवल…

वरच्या मजल्यावरच्या बेडरूम चा दरवाजा पूर्ण घट्ट बसत असला तरी त्याला छोटीशी फट होती… त्यातून सायलीला हवं ते ती पाहू शकणार होती… त्यादिवशी कसा काय जाणे पण सचिन लवकर झोपी गेला होता… सायलीला वरच्या मजल्यावरच्या बेडरूम मधून आईबाबांच्या आवाजाची कुजबुज कानी पडत होती… बाबा आईला पूर्ण कपडे काढण्यास सांगत होते… सायलीने कान टवकारले… हळूच पावलांचा आवाज न होऊ देता ती वरच्या मजल्यावर आली… दाराच्या फटीतून हळूच डोकावून पाहू लागली…

आतल्या खोलीत झीरो बल्ब सुरू होता… मंद प्रकाशात बाबा पाठमोरे दिसत होते… ते आईवर चुंबनांचा वर्षाव करत होते… बाबांच्या अंगावर फक्त निकर होती… ३७-३८ वयाचे तिचे बाबा अंगापिंडाने मजबूत होते… थोड्या वेळानं आईने बाबांना बेडवर खाली पाडलं आणि स्वतः वर आली… ३४ वर्षांची तिची आई पूर्णपणे नग्न होती… तिच्या अंगावर एकही कपडा न्हवता… आता ती बाबांवर चुंबनांचा मारा करत होती… सायली ची आई सुध्दा दिसायला अगदी सुरेख आणि अंगाने पण चांगली भरली होती… पतीच्या विरहात ती तरणीबांड स्त्री अक्षरशः जळत होती… पण तिने आजपर्यंत कधी मर्यादा ओलांडली न्हवती… त्यामुळंच कदाचित ती जास्तच आक्रमक दिसत होती…

आता बाबांनी तिचे गच्च भरलेले मोठे स्तन दाबायला सुरुवात केली… तशी ती थोडी विहळली… तिच्या स्तनांचा आकार कदाचित ३६ असावा… सायली आपले स्तन हात लावून पाहत होती… आईचे स्तन कदाचित तिच्या पेक्षा थोडेसेच मोठे होते… ३४ वर्षांची असली तरी तिचे स्तन अजूनही कडक होते… बाबा आता आईचे दोन्ही स्तन चोखत होते… बाबांनी आपले दोन्ही हात आईच्या उठावदार नितंबावर ठेवले होते… तिला आई चालताना तिच्या नितंबांची होणारी मोहक व आकर्षक हालचाल पाहून कायमच ती खुश होत असे…

आता आई बाबांच्या दोन्ही मांडीवर बसून त्याच्या डोक्याचे केस धरून चेकाळत होती… बाबांनी मनसोक्त तिचे उरोज चोखलयानंतर आई आता उठून खाली झोपली… बाबांनी त्यांची निकर काढली… त्यांचा ७ इंचाचा लंड ताठून कडक झाला होता… खाली दोन लिंबुंच्या आकाराचे त्यांच्या गोट्या आता घट्ट झाल्या होत्या… त्यांचा लंड आता लाकडासारखा कडक झाला होता… आईने प्रेमाने त्यांच्या लिंगाला कुरवाळले… आता ती सुद्धा बाबांचा लंड तिच्या योनीत घेण्यासाठी आतुर झाली होती… त्यांनी आईचे दोन्ही पाय फाकवले… इतक्या वेळ एकमेकांशी घासाघीस केल्यानंतर आईची योनी पाझरली होती… बाबांनी तिच्या योनीमुखावर हात ठेवला तशी आईच्या अंगातून एक शिरशिरी गेली… ती शहारली… बाबांनी आपला लंड योनीच्या तोंडावर ठेवला…

Marathi sex story – मस्त मामीची पुच्ची झवली – भाग १

इकडे सायलीची निकर सुद्धा ओली झाली होती… तीसुद्धा आपला नाईट गाऊन वर करून तिच्या निकर वरूनच योनीवर हात फिरवत होती…बाबांनी हळूच लंड आईच्या योनीत सारला… थोडस मागेपुढे करून एक जोराचा धक्का दिला तसा लंड खसकन योनीच्या तळापर्यंत पोचला… आईने उशी जोरात दाबून धरली… जवळपास १०-१२ मिनिटे बाबा आणि आई संभोग करत होते… आई पण आता परमोच्च बिंदू जवळ पोचली होती… ती बाबांना आता जोरजोरात धक्के मारायला सांगत होती…

इकडे सायली आता आपल्या निकरच्या आत हात घालुन एक बोट आपल्या योनीत घालुन आतबाहेर करत होती… मधेच आपली योनी चोळत होती…

थोड्याच वेळात बाबांनी वीर्याची पिचकारी जोरात आईच्या योनीत सोडली .. आई पण आत्ता झडली होती… दोघेही खूप दमले होते… बाबा तसेच थोडावेळ आईच्या अंगावर पडले होते… इकडे सायलीच्या योनीने सुध्दा पाणी सोडले होते… तिची निकर पूर्णपणे ओली झाली होती… बाबांनी हळूच आपला लंड आईच्या योनीतून बाहेर काढला… तो आता खूपच छोटा झाला होता… बाबांनी आईच्या कपाळावर छोटासा किस केला… आणि दोघेही नग्न अवस्थेत एकमेकाला मिठी मारून झोपी गेले…

इकडे सायलीचा हात ओला झाला होता…ती बाथरूम मध्ये जाऊन हात धुवून आणि निकर काढून ठेवून टाईटी घालुन आली… तिला कळाल होत तिला का अस्वस्थ वाटत आणि तिला कशाची गरज आहे… तिनेही हा अनुभव एकदा घ्यायचं ठरवलं आणि तीसुद्धा शांतपणे झोपी गेली…

बाबा होते तोवर रोजच आईसोबत संभोग करायचे… सायलीला इच्छा झाली की ती त्यांचा संभोग पाहत होती… आणि योनीत बोट घालून स्वतःला शांत करत होती… बाबा परत मुंबई ला गेले… आता परीक्षा केवळ दीड महिना उरली होती… त्यांच्या शाळेने दहावीच्या मुलांना आता अभ्यासासाठी सुट्टी दिली होती… त्यामुळं सायली आता दिवसभर एकटीच घरीच असायची… बराच वेळ अभ्यास करत असायची नाहीतर कंटाळा आला तर टीव्ही पाहत बसायची… आई आणि सचिन शाळेत असायचे…

तिला गणित विषयात थोड्या शंका होत्या… ज्यावेळी तिला एखाद गणित जमत नसे त्यावेळी ती त्यांच्याच गल्लीत राहणाऱ्या रोहित कडे जायची… रोहित अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षात शिकत होता… त्याने पुण्यातील एका नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता… सध्या पहिल्या सत्राची परीक्षा संपली होती आणि त्याला एक महिन्याची सुट्टी होती…

त्यामुळं तो गावी आला होता… रोहित सुद्धा अतिशय हुशार आणि दिसायला अगदी स्मार्ट होता… २० वर्षाचा रोहित तब्बेतीने पण मजबूत होता… पावणेसहा फूट उंच, रंगाने उजळ रोहित रोज व्यायाम करत असल्यामुळं दंड अगदी पिळदार होते… भरदार छातीमुळे चालताना तो खूपच आकर्षक वाटायचा…

Marathi sex story – शोभाताई ची सुन्दर पुच्ची

त्यादिवशी तिला एक दोन गणित सायलीला काही केल्या जमत नव्हती… तिने आपल्या मोबाईल वरुन रोहित ला व्हॉटसअप केलं… रोहितचा काही प्रतिसाद आला नाही… कदाचित तो ऑनलाईन नसावा… म्हणून तिने त्याला कॉल केला… रोहितने कॉल उचलला… सायलीने आपल्याला दोन गणिते जमत नाहीत असं सांगितलं… आणि तुझ्या घरी येऊ का अस विचारल… रोहित म्हणाला,”अग घरी पाहुणे आले आहेत… त्यामुळं घरी नको येऊस… इथे सगळा गोंधळच सुरू आहे… पण असं करतो अर्ध्या तासाने हवं तर मीच तुझ्या घरी येतो…” सायलीने चालेल म्हणून फोन ठेवून दिला…

आता तिला कंटाळा आला होता… त्यामुळं तिने थोडा वेळ टीव्ही पाहायचे ठरवले… निदान रोहित येईपर्यंत तरी… ती वरच्या मजल्यावरील बेडरूम मध्ये अभ्यास करत असे… सगळी वह्या पुस्तके तिथेच ठेवून ती खाली हॉल मध्ये टीव्ही पाहण्यास आली… तिने सोफ्यावर अंग झोकून दिले… तिने घरीच असल्यामुळं नाईट गाऊन घातला होता… बाबांनी तिला आणलेला नवीन ब्रा आणि निकर च्या सेट चे तीन परवाच उद्घाटन केले होते… जवळपास तासाभराने रोहित दारात आला… सायली नीट उठून बसली… रोहित घरात येऊन समोरच्या सोफ्यावर बसला… तिने रोहित ला सरबत घेणार का असं विचारलं त्यावर रोहित नको बोलला… थोडावेळ गप्पाटप्पा झाल्यावर रोहित म्हणाला…”सायली, तुला दोन गणित जमत न्हवती ना…???” सायली हसली … गप्पांच्या ओघात ती विसरली होती की रोहित का घरी आला होता… ती म्हणाली हो… पण सगळं अभ्यासाची वह्या पुस्तके तर तिने वरच्या मजल्यावर ठेवली होती… ती बोलली… माझं सगळं अभ्यासाचं सामान तर वरच्या रूममध्ये आहे… असं करू आपण तिथेच जाऊ… रोहित म्हणाला ठीक आहे…

दुपारची वेळ असल्यामुळं सगळी गल्ली सामसूम होती… सायलीने रोहितला वर जायला सांगितलं… तीने घराचा मुख्य दरवाजा बंद करून घेतला… आणि ती सुद्धा वरच्या मजल्यावर गेली… रोहित आधीच तिथे जाऊन तिची वाट पाहत होता… सायली जशी वर आली तशी तिने तिला न जमणारी दोन्ही गणितं रोहितला दाखवली आणि त्याच्या शेजारी येऊन बसली… रोहित जरा आज वेगळ्याच मूड मध्ये होता… एकतर दुपारची वेळ असल्याने गल्ली सामसूम, त्यात सायलीसारख्या सुंदर मुलीसोबत तो तिच्याच घरी तिच्या बेडरूम मध्ये एकटाच होता… त्यात अजून थोड्या वेळापूर्वी गप्पा मारत असताना त्यानं सायलीला पूर्णपणे न्याहाळल होत… गडद निळ्या रंगाच्या गाऊन मध्ये ती खूपच सुंदर दिसत होती… तिचे दोन्ही स्तन आपला आकार गाऊन मधून पण दाखवत होते… ती पाणी आणायला आत गेली त्यावेळी तिच्या नितंबानी त्याला पुरत घायाळ केले होत… तिच्या अंगाला चिकटून बसणाऱ्या गाऊन मधून त्याला तिच्या ब्रा ची पट्टी आणि निकरच्या नितंबावरील कडा स्पष्ट दिसल्या होत्या… त्याला न जाणे का पण आज सायली जास्तच मादक वाटत होती…