काकांचा कड़क लवडा

काकांच्या दारात उभी राहिले आणि हळूच दारावर टकटक केली. काका पण बहुतेक माझीच वाट पाहत होते. लगेच समोर आले. त्यांनी लुंगी घातली होती आणि अंगात बनियान होती. शरीर पिळदार दिसत होते. माझी आणि त्यांची नजरानजर झाली.त्यांच्या डोळ्यात जे भाव होते ते बघून माझी खात्री झाली कि आज माझ्या योनीची इच्छा पूर्ण होणार . अतिशय कामुक नजरेने मला ते न्याहाळत होते. त्यांनी प्रथम माझ्या ओठांकडे पहिले नंतर त्यांची नजर खाली आली आणि ते माझे स्तन न्याहाळू लागले. मला पूर्ण कल्पना होती मी ओढणी नीट केली आणि लगबगीने किचन प्लॅटफॉर्म कडे गेले.

मी: काका पीठ कुठे ठेवलंय.

काका: अगं थांब मी तुला काढून देतो.

ते खाली वाकले, वाकताना त्यांनी माझ्या पाठीमागे स्पर्श केला . पिठाचा दाब काढताना त्यांचे शरीर मी न्याहाळत होते. कसलेले शरीर, पोट अगदी सपाट, छाती भरदार, पिळदार दंड, केस व्यवस्थित भांग पाडलेले.

काका : हे घे पीठ..

मी: हि काका. करते मी आता पटकन.

काका: हो लवकर कर मला भूक लागलीय..

मी: हो का? कसली?

काका: तुला माहित आहे कसली ते..

असे म्हणून ते माझ्या जवळ आले. त्यांनी लावलेल्या लोमानीचा वास मला धुंद करून गेला.

मी: काका, काळ तुम्ही काय केलात मला , मी किती घाबरली माहितेय , आईने बघितले असते तर..किती लाज वाटली मला..

काका; का ग मी तुला आवडत नाही का?

मी खाली मन घातली. माझे लक्ष त्यांच्या लुंगीकडे गेले . त्यांच्या गुप्तांगाच्या ठिकाणी तंबू तयार झाला होता. मला मैत्रिणीने दाखवलेले चावट फोटो आठवले. त्यात पुरुषांचे ताठ झालेले शिश्न आठवले. माझ्या अंगावर शहर आला.

काका: काय ग गप्प का? तुला मी आवडतो ना..

hot incest sex stories in marathi faqt ithech!

बोलता बोलता त्यांनी माझा हात पकडला. तंबूचा आकार आणखी मोठा झाला होता. ते मला मिठीत घेण्यासाठी सरसावले. मी त्यांच्याकडे पाठ केली. त्यांनी मागून मला गच्चं पकडले. आणि माझ्या पाठीमागे चिपकून मला मानेवर किस करू लागले. मी शहारले.. मला जे पाहिजे होते तसच घडत होते. मी डोळे बंद करून घेतले. किचनच्या ओट्याला हात धरून मी ओणवी झाले होते. आणि काका मला मागून चिकटले होते. त्यांचे हात माझे सर्वांग कुरवाळत होते.

काकांच्या दारात उभी राहिले आणि हळूच दारावर टकटक केली. काका पण बहुतेक माझीच वाट पाहत होते. लगेच समोर आले. त्यांनी लुंगी घातली होती आणि अंगात बनियान होती. शरीर पिळदार दिसत होते. माझी आणि त्यांची नजरानजर झाली.त्यांच्या डोळ्यात जे भाव होते ते बघून माझी खात्री झाली कि आज माझ्या योनीची इच्छा पूर्ण होणार . अतिशय कामुक नजरेने मला ते न्याहाळत होते. त्यांनी प्रथम माझ्या ओठांकडे पहिले नंतर त्यांची नजर खाली आली आणि ते माझे स्तन न्याहाळू लागले. मला पूर्ण कल्पना होती मी ओढणी नीट केली आणि लगबगीने किचन प्लॅटफॉर्म कडे गेले.

मी: काका पीठ कुठे ठेवलंय.

काका: अगं थांब मी तुला काढून देतो.

ते खाली वाकले, वाकताना त्यांनी माझ्या पाठीमागे स्पर्श केला . पिठाचा दाब काढताना त्यांचे शरीर मी न्याहाळत होते. कसलेले शरीर, पोट अगदी सपाट, छाती भरदार, पिळदार दंड, केस व्यवस्थित भांग पाडलेले.

काका : हे घे पीठ..

मी: हि काका. करते मी आता पटकन.

काका: हो लवकर कर मला भूक लागलीय..

मी: हो का? कसली?

काका: तुला माहित आहे कसली ते..

असे म्हणून ते माझ्या जवळ आले. त्यांनी लावलेल्या लोमानीचा वास मला धुंद करून गेला.

मी: काका, काळ तुम्ही काय केलात मला , मी किती घाबरली माहितेय , आईने बघितले असते तर..किती लाज वाटली मला..

काका; का ग मी तुला आवडत नाही का?

मी खाली मन घातली. माझे लक्ष त्यांच्या लुंगीकडे गेले . त्यांच्या गुप्तांगाच्या ठिकाणी तंबू तयार झाला होता. मला मैत्रिणीने दाखवलेले चावट फोटो आठवले. त्यात पुरुषांचे ताठ झालेले शिश्न आठवले. माझ्या अंगावर शहर आला.

zavazavi chi marathi ani antarvasna.com hot sex stories.

काका: काय ग गप्पा का? तुला मी आवडतो ना..

बोलता बोलता त्यांनी माझा हात पकडला. तंबूचा आकार आणखी मोठा झाला होता. ते मलामिठीत घेण्यासाठी सरसावले. मी त्यांच्याकडे पाठ केली. त्यांनी मागून मला गच्चं पकडले. आणि माझ्या पाठीमागे चिपकून मला मानेवर किस करू लागले. मी शहारले.. मला जे पाहिजे होते तसाच घडत होते. मी डोळे बंद करून घेतले. kitchen च्या ओट्याला हात धरून मी ओणवी झाले होते. आणि काका मला मागून चिकटले होते. त्यांचे हात माझे सर्वांग कुरवाळत होते. माझ्या कानाच्या पाळ्या चावट होते. आता त्यान्चे हात माझ्या स्तनावर आले, दोन्ही गोळ्यांना ते हळुवारपणे कुरवाळत होते. ते असे काही करत होते कि माझ्या पायातले त्राण नाहीसे झाले. एका हाताने मी त्यांचा हात धरला नई म्हणाले काका नको ना.