काकूंची मोठी गाँड

त्या दिवशी पौर्णिमा होती . चंद्र पूर्णपणे आकाशात विराजमान झालेला होता. मी मुंबई ला येऊन एक महिना पूर्ण झाला होता. काका आणि काकी गेल्या महिन्यात गावाला आले तेव्हा मला काकांनी विचारले चाल येतो का मुंबईला. मी टर आतून घाबरलो . आजपर्यंत मी मुंबईला काहीच गेलं नव्हतो. Vacha hot marathi aunty sex katha aani sexy sambhog chi marathi goshti!

पण काका काकींनी खूपच गाळ घातली. काक खूप चांगले होते, मुंबईला आलो खर पण इथे येऊन कळले कि काकांची रूम फारच लहान आहे गावाला आमची ओसरी पण ह्या रूम पेक्षा मोठी होती. पण आता आलो तर इथे रहावेच लागणार. गेल्या महिन्या पासून मी नोकरी शोधतो आहे…

खूप ठिकाणी जाऊन आलो. काकांच्या अनेक मित्रांनी खूप कंपन्यांमध्ये माझ्या नोकरी साठी बोलून ठेवले होते. काका सेक्युरिटी सर्विस मध्ये कामाला होते. त्यांनाशिफ्ट ड्युटी असायची . कधी दिवस पाळी तर कधी रात्र पाळी . रात्री ७ला गेले कि दुसऱ्या दिवशी ८-९ वाजता परत यायचे . काकी घराचे सगळे काम करायची. मीही तिला मदत करायचो. बड्या आणि चिमु दोघे दुपारी शाळेत जायचे.

रूम लहान होती आणि रूम च्या कोपऱ्यात एक मोरीवजा बाथरूम होते. हातपाय धुणे, आंघोळ वैगेरे सगळे तिथेच करायचे. मला गावाला असल्यापासून लवकर उठायची सवय होती पण इथे लोक७-८ नंतरच उठायचे. काका दिवस पाळी असल्यावर लवकर उठून जायचे आणित्यांचा डबा करायला काकी पण उठायची. बडया आणि चिमु तर ८वाजल्याशिवाय उठत नसत. marathi mulgi ani aunty vachete hot Bengali sex stories

काकी घरात साडीच नेसायची. त्यावर वर ब्लॉऊज असायचा. पण साडी आणि ब्लॉऊज साद्या च कपड्यांचे असायचे. त्यामुळे कधी कधी ब्लॉउज थोडा ढिला झालेला असायचा पण काकी एव्हढे मनावर घ्यायची नाही. पदर पण सरकलेला असायचा. तिचे स्तन तेव्हडे मोठे नव्हते. म्हणून चालून जायचे. पण कधी काम वैगेरे करताना जेव्हा काकी वाकायची तेव्हा मला कसेतरीच व्हायचे कारण ब्लॉउज लूज असल्यामुळे पूर्ण दोन्ही स्तन लटकायचे आणि त्यांचे दर्शन व्हायचे. माला आता कुठे जाणीव व्हायला लागली होती. आणि मी गावाला असल्यापासून शॉर्ट पॅण्ट घालायचो.तीच इथेही घालत होतो. त्यामुळे असले दृष्य पाहून माझा ताठ व्हायला लागायचा. मला खुप भीती वाटायची. पण काकीला हे कळायचे नाही बहुतेक. ती कधी काही बोलली नाही. ती कामाच्या व्यापात असल्यामुळे तिचे लक्ष नसेल कदाचित…

कधी कधी कपडे धुताना काकी साडी भिजू नये म्हणून वर बांधायची त्यावेळी तीच्या वरपर्यंत मांड्यांचे दर्शन व्हायचे , तशी ती काळी सावळीच होती पण का कुणास ठाऊक तिच्या नजरेत एक प्रकारचे आकर्षण होते… केस जास्त लांब नव्हते पण कमरेपर्यंत होते. अंगकाठी बारीक आणि सडपातळ होती. त्यामुळे उरोज छोटे असूनही मोठे भासायचे. मी हळू हळू मुंबईत रुळू लागलो .घराच्या बाहेर पडू लागलो.

बाजूच्या वाडीतील राजू बरोबर मैत्री झाली. तो मुंबईचाच होता. शाळा १०वि नंतर सोडून आता कमला जात होता. एक दिवस आड तरी आमची भेट व्हायची. संध्याकाळी रोडच्या पलीकडे बसून आम्ही गप्पा मारायचो. तो फार वात्रट होता. मला डायरेक्ट विचारायचा की काकीचे बॉल बघतो कि नाही… मला कसेतरी वाटायचे. पण नंतर त्याचे प्रश्न डोक्यात राहू लागले. मला आता काकीला बघायला आवडायला लागले. काकी घरात असताना नुसताच ब्लॉउज घालायची ब्रा वैगेरे घालायची नाही. त्यामुळे कधी कधी दुपारी पुस्तक वैगेरे वाचताना तिचे स्तनाग्र ताठ व्हायचे आणि ब्लॉउज मधून स्पष्ट दिसायचे. मी चोरून बघायचो. marathi aunty zavazavi la tayyar jhali hoti

असाच एक दिवस सकाळी उठलो तेव्हा मला वाटतं काका कामावर गेले होते आणि कोपऱ्यातल्या मोरीत पाण्याचा आवाज येत होता. मला वाटले नळ चालू असेल म्हणून मी उठलो आणि मोरीत डोकावलो तेर काकी अंघोळ करत होती. पाठमोरी असल्यामुळे तिले मला बघितले नाही पण तिला मी पूर्णपणे बघितले ती अर्धवट बसली होती. केसावरुन आंघोळ करत होती. अंगात एकही कापड नव्हता. थोडे बाजूने बघितले तेर तिचे सुदौल स्तन दिसत होते. मी पटकन भिंती आड लपलो.

पण काकीला नागडे बघण्याची इच्छा स्वस्थ बसू देईना .हळूच डोकावून बघत होतो. तिचे वक्ष अतिशय मादक होते. वाटले होते तेव्हडे बारीक तेर मुळीच नव्हते. पोटावरची त्वचा अतिशय पातळ होती आणि सतेज सावळी होती. आता आंघोळ आटपाट आली होती. पण माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते. राजुच्या एकेक गोष्टी आठवत होत्या.त्याने माझ्या न्यानात भलतीच भर घातली होती. म्हणून मी काकीचे खालचे अंग पाहायचंच प्रयत्न करत होतो.

तिचे उरोज एव्हडे मस्त वाटत होते कि लगेच जाऊन त्यांना अलगद कुरवाळावे. काळभोर ऐरोला अत्यंत मादक दिसत होता आणि त्याहून तिची टपोरी स्तनाग्र. काकीने केस नीट करण्यासाठी हात वर केले तेव्हा तिच्या काखेतील केसांचे दर्शन झालं. आहाहा…काय ते दृष्य होते.

माझा चाड्डीतला लहान भाऊ एकदम सलामी देऊ लागला होता मला त्याला कुरवाळावे लागत होते. मी जिथे उभा होतो तिथून मला फक्त काकीच्या अंगाचा वरचाच भाग दिसत होता. त्यामुळे मी चरफडत होतो. आता काकीने टॉवेल घेतलाआणिति अंग पुसायला लागली. कोणत्याही क्षणी ती बाहेर येईल आणि मला पकडेल म्हणून मी सावध झालं. हळूच अंथरुणात जाऊन झोपलो. पण माझा चड्डीतला बाबू अजून शांत होत नव्हता. काकीने वाकून बघितले सर्व झोपले आहेत याची खात्री करून ती बाहेर आली. आणि परकर घालून साडी नेसली. ब्लॉउज घातला देवाला नमस्कार केला आणि आह्माला उठवू लागली. मी जागा असूनही ताबडतोब उठलो नाही कारण माझा बाबू अजून जागाच होता. मी पोटावर झोपून हळूहळू त्याला घासू लागलो. आणि थोड्याच वेळात चड्डीत सुटलो. aunty marathi sex katha

आता माझी काकी कडे बघण्याची नजर बदलली होती. कधी चान्स मिळाल्यावर मला मुद्दाम तिच्या अंगाला स्पर्श करायची जणू सवय जडली. तिचा स्पर्श झाला कि वेड लागायचे. अंगात एक वेगळीच चमक उठायची. असा वाटायचे कि लगेच तिला मिठीत घेऊन चुंबनाचा वर्षाव करावा तिच्यावर. तिचे बॉल हातात घेऊ मस्त चोळून काढावे तिची स्तनाग्रे उघडी करून मनसोक्त चोखावी. तशी स्वप्न पण पडायची आणि कधी कधी चड्डीत गळायला लागला. त्यात राजू आणखी भर घालायचा. तो एकेक आयडिया देऊ लागला म्हणायचं झोपेत पाय टाकायचा तिच्या पायावर आणि मस्त हात फिरवायचा बॉल वरून. पण माझी हिम्मत नाही व्हायची.

sexy marathi aunty zavaxavi. एका रात्री मात्र काकी झोपली असताना तिच्या पायावरची चादर बाजूला झाली होती आणि मला माहित हिते कि तिचे पाय दिवस भर दुखत आहेत. मुले झोपली होती आणि काकांची रात्र पाळी होती. मला झोप येत नव्हती कारण मला काकीच्या अंगाला हात लावायची तीव्र ईच्छा झाली होती. मी जरा धीर करून विचारले, काकी आज पाय खूप दुखत होते का गं . ती म्हणाली होय रे. आज उद्या बहुतेक पाळी येईल म्हणून दुखत आहेत .सगळं अंगच दुखतंय , जरा पाय दबतोस का?

मी एकदम चपापलोच. काकी मला सांगत होती पाळी विषयी आणि पाय दाबायला …माझा विश्वास बसेना. मी लगेच उठलो आणि काकी चे पाय दाबू लागलो. ती पाठीवर झोपली होती. साडी गुढग्यापर्यंत वेळ घेऊन. मी पाय दाबताना गुढग्यापर्यंत येऊन पुन्हा खाली असे दाबत होतो. तिच्या स्पर्शाने चांगलाच तापलो होतो. हात थरथरत होते चड्डीमध्ये बाबुराव ताठला होता. काकी डोळे मिटून पडली होती. आणि अनिमिष नेत्रांनी मी तिला न्याहाळत होतो. तिचे पॉट, कंबर, स्तन , ताठरलेली स्तनाग्रे मी जोरात पाय दाबले मी विलग होणारे ओठ . मी महत प्रयासाने स्वतःला रोकुन ठेवत होतो…

आणि अचानक ती कुशीवर वळली आणि कुशीवरून पोटावर झोपली. हे करताना तिच्या पायांचा स्पर्श माझ्या बाबुरावला झाला. साडीही जरा आणखी वेळ सरकली. माझा तोल सुटत चालला होता. तिच्या काळसर मांड्या दिसत होत्या आणि मी फक्त एक फूटभर लांब होतो. पण आता डेरिंग करायचे ठरवले. पाय दाबत दाबत मांड्यांपर्यंत आलो. तिला जाणीव झाली असावी. तिने लगेच मागे हात घेऊन साडी नीट केली आणि म्हणाली अरे बस्स आता.आणि माझ्याकडे बघत राहिली. ह्यावेळची तिची नजर काही वेगळीच होती.

संभोग कथा क्रमश: