आईची पुच्ची

मी हे ऐकून shock झालो …. मी विचार केला म्हटलो आई मला फक्त एकदा तुझ्याबरोबर नवरा-बायको सारख राहायचं…”

“पप्पू.. इतका कसा बिघडला रे तू…हे बोलतांना तुला जरा पण शरम नाही आली का रे”

“तूच म्हणालीस म्हणून मी सांगितलं….आई फक्त एकदा please ….please ….. करू देणा ”

“पप्पू तू मला पूर्णपणे झवयाच म्हणतो आहेस का ?”

“हो ”

“ते कस शक्य आहे तू माझा मुलगा आहेस..आणि मला वाटल तुला फक्त माझ्या अंगावरून हात फिरवायचा आणि थोडी फार स्त्री च्या शरीराची मजा घायची असेन म्हणून मी तस म्हटले ….”

आई फक्त एकदा मला पूर्ण आनद घेऊ दे …माझी इच्छा पूर्ण झाली कि पुन्हा अस करणार नाही please ”

Hotmarathistories > आमची भाडेकरू जयश्री ताई

“पप्पू मी तुझ्या साठी उघडी होईन पण वरच्यावर काय करायचं ते करून घे मी तुला झवू देणार नाही..”

“आई ..ठीक आहे ..ये इकडे पलान्गावर्ती…पण जे काही करशील ते मनापासून कर ..विसरून जा मी तुझा मुलगा आहे आहे म्हणून.मला तुझ्याकडून चांगला response हवा आहे ”

“ठीक आहे पण फक्त वरच्यावर …promise कर आणि हि गोष्ट कुणालाही काळात कामा नये ..”

“ठीक आहे ..promise …आता ये तू इकडे…”

आई उठून पलंगावर आली ..

मी तिच्या जवळ सरकलो आणि तिला कुशीत घेऊन झोपलो…

मी तिच्या मानेवर किस करू लागलो …

मीच्या वर झोपलो आणि वेड्यासारखा तिच्या मानेवर गालावर किस करत होतो…

Hotmarathistories > शेजारच्या मुलग्याचा कडक लंड

मी तिला म्हणालो “आई मला तुला lipkiss करायच्या आहे..करू?..”

ती हो म्हणाली आणि मी तिच्या ओठांवर माझे इथ ठेकावले ती ओठ उघडत नव्हती..

मग मी तिला म्हणालो ..” आई मी तुला response द्यायला सांगितला होत..”

मग तिने ओठ उघडले आणि मी मनसोक्त पाने तिचा किस घेत होतो…

ती मस्त response देत होती…

काही वेळाने तिने तिचे हात माझ्याभवती धरले ..

मी अजून पण तिच्या तोंडात तोंड घालून किस करत होतो…

ती पण खतरनाक प्रतिसाद देत होती..

आम्ही दोघे hollywood movie सारखे किस करत होतो…

Hotmarathistories > काकींची झवाझवी

नंतर मी तिच्या वरून उठलो आणि t -shirt काढला आणि तिला म्हटलो “आई सोड ना साडी आणि blouse …” ती उठली आणि तिने blouse काढायला सुरुवात केली..

त्यावेळेस ती म्हणाली “किस छान किस करतोस रे . कुठून शिकला हे सगळ..”

“आई तू बघ …अजून काय काय शिकलो आहे मी ते ”

तिने तोपर्यंत blouse काढले आत मध्ये तिने ब्रा घातली नव्हती …

मी तिला जवळ घेतले आणि पुन्हा तिच्या तोंडात तोंड टाकले …

तिच्या ball चोळू लागलो….

तोंडात घेऊन चोकू लागलो…

आता ती सुस्कारे भरू लागली होती …

Hotmarathistories > झवाड्या सुहालीची कथा

ती excite झाली आहे बघून ती पुन्हा पुन्हा तिला किस करत होता मधेच ball चोळत होतो …

तिला वेड्यासारखा किस करत करत होतो ..तिचे सुस्कारे वाढत होते …

ती खाली सरकलो आणि तिची साडी सोडली…

तिचा परकर पण सोडून खेचून घेतला….

आता माझी आई माझ्या समोर होती…

फक्त नीकर वर… परीच वाटत होती ती….

तिचे विशाल वक्ष … ते गोर शरीर बघून मला काहीच समजत नव्हत….”आई तू खूप खूप sexy आहेस …. मी पागल झालो आहे तुझ हे सौंदर्य बघून…”

मग ती उठली ..

Hotmarathistories > एका मध्यमवयीन जोडप्यासोबत

तिने नीकर काढली आणि मला तिची पुच्ची दाखवून म्हणाली हे बघ ..इथून तू बाहेर ह्या जगात आलास.”

मी तिच्या पुच्ची कडे बघितलं आणि लगेच तिच्या पुच्चीचा किस घेऊ लागलो तशी ती खूप जास्त जास्त आवाज करू लागली…

मी तिला अजून जास्त excite करत होतो…

ती माझ तोंड तिच्या पुच्चीत दाबत होती ….

मी नंतर पुन्हा वर सरकलो तिचे ball तोंडात घेऊ लागलो…

तर मी म्हणाली…” pant काढ ना…मला पण तुझा नालायक सोट्या…”

मी लगेच pant काढून माझा लवडा तिच्या समोर धरला तिने लवडा पाहून हातात घेतलंआणि चोळू लागली …

Hotmarathistories > आधार कार्डला आलेली मुलगीला झवलो