आईची पुच्ची

पण एक दिवस पप्पा गावाला गेले होते…

घरात आई आणि मीच होतो….

त्या रात्री मी laptop वर movie बघत होतो… रात्रीची १०:३० ची वेळ असावी …

आई म्हणाली कि तू आतल्या रूम मध्ये झोप..

मी पुढे हाल मध्ये झोपते पण मी म्हणालो नको मी पुढे झोपतो म्हणून आणि आम्ही नेहमी प्रमाणे hall मध्ये झोपलो…

त्या रात्री मी १:३० वाजेपर्यंत movie बघितली आणि मग नेहमी प्रमाणे आईकडे नजर टाकली …

खूप sexy वाटत होती …

Hotmarathistories > शेजारची शोभा

माझा लवडा सलामी देऊ लागला मग light बंद करून करून पुन्हा तिच्या शरीराचा आनद घ्यायला सुरुवात केली..

त्या रात्री मी timepass न करता सरळ तिच्या गांडीवर हात ठेऊन तपासून बघितलं कि तिला जाग तर नाही ना…..

मग मी माझा सोट्या काढला अन तिच्या गांडीवर ठेवला…

स्वर्गसुख मिळत होत …

पण आज घरात कुणी नसल्यामुळे असेन कि काय कारण माहित नाही पण काहीतरी पुढची स्टेप करायची इच्छा होती…

नंतर मी ठरवलेच आज आईचा जेवढा जास्त आनंद घेता येईल तेवढा घ्यायचा …

जे होईल ते बघितलं जाईन…

मी तिचा गांदीच्या भेगेत लवडा ठेऊन हलवू लागलो…

Hotmarathistories > तेजस्विनी आणि राजभोग

बराच वेळ मी अस करत होतो..माझा स्पीड रोज पेक्षा जास्त होता आणि रोज सारख आज काळजी घेऊन करत नव्हतो…

खूप वेळाने मला तिचि हालचाल जाणवली…

मी सरकून माझ्या जागेवर झोपलो..

पण कदाचित तिला आज जाणवलं कि तिच्या गांडीत काहीतरी तुचट आहे म्हणून ती झटकन उठली इकडे तिकडे बघितलं …

मी झोपलेलो दिसलो असेन …

ती थोडा वेळ तसीच उठून बसली आणि नंतर बाथरूम मध्ये गेली…

बाथरूम मधून आल्यानंतर ती पुन्हा येऊन झोपली…

इकडे माझ आज गालाल नव्हत …

Hotmarathistories > रांड अंजली व तिचा मानलेला भावू

माझी इच्छा आज अपुरीच राहिली होती…

मी थोडा वेळ तिच्या झोपायची वाट बघितली आणि पुन्हा लवडा काढला अन तिच्या काढे बघू लागलो …

ती ह्या वेळेस माझ्या काढे तोंड करून झोपली होती ..

मी तिच्या पालटण्याची वाट बघत होतो पण खूप वेळ ती तसीच झोपली होती…

मी तिच्या ओठाकढे बघत होतो… खूप छान वाटत होते..

तिची ते गोर-गोर रूप बघून मला वाटायला कि कधी माझी आई माझी बायको होईल…

माझा कंट्रोल सुटत होता .. मी तिच्या ओठांना बोटाने स्पर्श केला…

पण नंतर मला किस करावा वाटायला लागल …

Hotmarathistories > शर्मीलावहिनी आणि भाऊजी

मग विचार करता तिच्या तोंडाजवळ तोंड नेल आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले ..

तिच्या कडून काहीच प्रतिसाद नव्हता..

मग तिला किस करू लागलो…

काही सेकंदच झाले असतील तिने डोळे उघडले आणि मला जोरात बाजूला फेकले…

”पप्पू लाज वाटत नाही … काय झाल तुला … आईसोबत असले चाळे करायला..” ती रडायला लागली…

मला काहीच समाजात नव्हत कि काय कराव…

ती म्हणत होती माझ्याच नशिबी हे अस कस याव…

ती खूप रडत होती….

Hotmarathistories > वैशालीला मनसोक्त झवले

मी तिच्या जवळ गेलो आणि म्हटलो “आई मी काय सांग ना… तू इतकी छान दिसतेस आणि मला तुझ्या शिवाय कुणीच आवडत नाही…मी खूप कंट्रोल केल पण तरी रोज रात्री तुझ्या कडे नुसत बघितलं तरी मला कसतरी होत.. आणि तुला माहित आहे वय कस असते..आई मला खूप guilty फील होत ग पण काय करू…तूच मला attract करतेस…मी काय करू तूच सांग ”

आई थोडा वेळ तशीच बसून होती..

नंतर ती म्हटली,”पप्पू खर सांगू रात्री तू माझ्यासोबत हे जे काही करतोस ना हे मला खूप आधीपासूनच माहित होत.. तुला काय वाटल मी झोपेत असायची अस..नाही रे ..पण म्हणायची ह्या वयात होत असत आज थांबेल उद्या थांबेल… नंतर नंतर तुझ हे सगळ वाढत जात होत म्हणून मी ठरवलं तुला बोलायचं पण योग्य वेळ मिळत नव्हती…आणि आज तर सहनशक्तीचा अंतच केला …. एकदा सांग तुला काय करायचं आहे माझ्या बरोबर… आज घरी कुणीही नाही काय करायचं ते करून पण पुन्हा परत मला हे अस वागण नको आहे..”

Hotmarathistories > झिंगाट दिव्या वहिनी