मोबाईल च्या चार्जिंग बहाण्याने गेला, आणि..

नितिन : काय माहीत . खूप try करतो . पण पटत नाही .

तेव्हा ती जोरजोरात हसायला लागते .

नितिन : तुला काय झाल हसायला .

नमू : अरे अस कामुक नजरेने पोरी कडे बघणारं तर कशी पटेल ती .

नितिन ची आता बोबडी वळते . काय बोलू तेच कळत नाही .

नमू : काय झालं .

नितिन : काही नाही .

नमू : मला बघून किती वेळा हलवतोस .

नितिन : अग काय बोलतेस तू .

नमू : का मी स्पष्ट बोलते . ते लागत का .

नितिन : नाही . येतो मी ..

तो उठतो . तसा ती त्याचा हात पकडते .

नमू : काय झालं . ज्या साठी आला होतास ती गोष्ट करायच्या अगोदर चाललास का .

नितिन : म्हणजे .

Marathi sex story – वैशालीला मनसोक्त झवले

ती आता दरवाजा बंद करते . नितिन ला आता आयत कोलीत सापडत . ही गरम झालीय हे तिच्या लक्ष्यात येत . तो तिला पटकन मिठी मारतो . व पटापट गालावर ओठावर , मानेवर किसिंग करायला . सुरुवात करतो . ती पण पूर्ण पणे तापते .तो तिचे पटापट कपडे काढतो.

व तिला पूर्ण पणे नागडी करतो . व तिचे बुब्स दाबायला सुरू करतो . तशी ती त्याच्या ताटलेल्या लंडला हात घालते . व कुरुवाळते . लगेचे त्याचे कपडे काढते . व लंड चोकू लागते . नितिन उसासे घेतो .

नितिन : नमू खूप दिवसापासुनची ईच्या होती . तुला झवयाची . किती सुंदर आहेस तू . माझा लंड मस्त चोकते . अजून चोक जोरात .
नंतर तो तिला सोफ्यावर झोपवतो . व तिच्यावर झोपून किसिंग करतो . हळूहळू तिच्या पुसीत बोट टाकतो . तशी ती चवताळते . तो तिच्या पुसीत जीभ टाकून चाटू लागतो .

नमू : नाही सहन होत मला . चाटू आहेस तू . झव मला लवकर . किती वेळा चाटतोस मला . माझ्या पुसीत लंड घाल . घाल लवकर . मला सहन नाही होत . अजून किती तापवशील .

नितिन : घालतो ना . घाई काय एवढी . तुझी गांड पण मारणार आहे मी . तुला आज कचकचा झवणार आहे .

तो आता तिचा पुसीत लंड घालतो . त्याचा लंड आता पटकन आत मध्ये जातो . तो आता जोर जोरात धक्के देतो . तशी तो ओरड्ते .

नमू : अजून टाक आत . फाड माझी पुची . माझ्या बॉय फ्रेंड पेक्ष्या तू मला मस्त झवतोयस . तुला खूप चांगला अनुभव आहे .

नितिन : मला gf नाही याच कारण हेच आहे . मी खूप पोरी झवल्या आहेत . आता तुला झवतोय .

आता त्याचा वेग वाढतो . ती जोरजोरात उसासे घेते .

Marathi sex story – एका लेखकाची सत्यकथा

नमू : किती मस्त रे . मी पण रंडी आहे . खूप जणांनी झवलय मला . आता तू झवतोय . मस्त वाटतय .

नितिन : माहीत आहे माझा लंड लवकर गेला त्यावरून कळलं . तुला खूप जणांनी झवलय . झवाडी आहेस तू . आत तुला झवतो बघ कस..

ते खूप एंजॉय करीत असतात .

मग तो तिला डोगी करायला सांगतो . व तिची गांड मारतो . नंतर परत पुसी झवतो . व पाणी आता टाकतो . चोकून चोकून ती त्याचा लंड साफ करते .

दोघेही आता कपडे घालतात .

नमू : थॅंक्स .

नितिन : उलट मी थॅंक्स .

नमू : का .

नितिन : एवढ्या दिवसापासून ची माझी ईच्या पूर्ण केलीस .

नमू : हो का .. पण ही आपल्यात राहू दे .

नितिन : हो .

नमू : ये उद्या मोबाईल घेऊन . bf सोबत बोलायचं आहे .

नितिन : हा ..

अस म्हणून तो निघून जातो . आता मात्र त्यांचा नित्य क्रम झालेला असतो .

समाप्त .