कॉम्पुटर रिपेअरवाला

“हम्म्म्म” मी म्हणालो “पण काय रे तू अमेरिकेत जायला निघालाय , हातात कसले धागेदोरे बांधलेस??

तो म्हणाला ” अच्चा हे ? हे असचं आईने सांगितले म्हणून , बाकी माझा असा काही खास विश्वास नाही , पण तरी आईच ऐकावे लागते …

तेव्हढ्यात त्याचा मोबाईल वाजला तो हळू आवाजात बोलू लागला , मला काही ऐकू येत नव्हते

त्याचा फोन झाल्यावर त्याने माझ्याकडे पहिले

मी म्हणालो “काय मैत्रीण होती का? ” तो हसला आणि म्हणाला ”नाही रे मला कोणी मैत्रीण नाहीये , मित्र होता , जरा खासगी होत म्हणून”

अच्चा ठीक आहे मी म्हणालो

तुला आहे का कोणी मैत्रीण

Desi lund > ऑफिस मध्ये केला गेम

मी म्हणालो ” मला पण कोणी मैत्रिणी नाहीयेत ” …..मला मुलींचे नखरे नाही आवडत , मुळात मुलीच नाही आवडत मला , फार आकडू असतात त्यावर आम्ही दोघेही हसलो
थोडा वेळ काहीच बोललो नाही , मी त्याला फक्त न्याहाळत होतो , त्याच्या घट्ट जीन्स वर त्याचा बुल्ल्याचा हलकस उभार जाणवत होता , मी त्याचा विचार करू लागलो

इतक्यात तो म्हणाला ”घरी अजून कोणी नसते का ? मी म्हणालो नाही , आई बाबा संध्याकाळी येतात, ताईचे लग्न झालं आता

बर असा म्हणून त्याने परत मला विचारलं ..”.एक विचारू का राग नाही येणार न तुला?”

मी म्हणलो “असा काय विचारनर आहे विचार, मला राग नाही येणार”

तो म्हणालो मगाशी तू चहा बनवायला गेला होतस ना ,तेवा मी तुझ्या फाईल्स सेव्ह करत होतो , आणि D Drive उघडला , त्यात गे मुव्हीस आहेत , तुझ्या आहेत?

मी घाबरलो , पण त्याला दाखवून नाही दिले, ” हो मला आवडतात गे फिल्म्स , मी गे आहे ”

Desi lund > ऑफिस मध्ये केला गेम

तो म्हणाला ओह , “खरच ? कधी केल आहेस का गे सेक्स ?”

मी म्हणालो” हो , पण तू का हे सगळे विचारतोयस ?”

“अरे मी पण गे आहे …. माझ्या बरोबर सेक्स करशील ?”

त्याने इतक्या स्पष्टपने विचारल कि मी भांबावूनच गेलो , तो खुर्चीतून उठला माझ्या जवळ आला , आणि माझ्या खांद्यावर हात ठेवून मला म्हणाला ”मी कसा वाटलो तुला? आपण करूयात का सेक्स आत्ता ?? ”

मी पण धीटपणे म्हणालो “हो करूयात , बेडरूम मध्ये जाऊ या , मला पण तू आवडला होतास , पण वाटला नव्हत कि तू गे असतील “,,, मी बेडरूम मध्ये जाता जाता म्हणालो , बेडरूम चे दार बंद केल

Desi lund antervasna > काकींची झवाझवी

आम्ही बेडवर बसलो ,

तो म्हणाला “मी गे आहे , मगाशी माझ्या एका सेक्स पार्टनर चा फोन होता , तो मला त्याच्या घरी बोलवत होता”

थोडावेळ आम्ही अश्याच गे बद्दल गप्पा मारत होतो , मग त्याने त्याचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला , आणि माझ्या मांडीवर त्याचा हात फिरवू लागला

माझा बुल्ला उठायला लागला , त्याने मला विचारले “किती वेळा सेक्स केला आहेस?”

मी म्हणलो ४-५ वेळा आणि तू ? ”मी एकाच मुलाबरोबर केलं दोन-तीन वेळा , मला जास्त नाही आवडत, पण तू दिसायला खूप छान आणि हेल्थी आहेस म्हणून आवडला , आणि त्या गे फिल्म्स पाहिल्यावर तर माझा लंड उठलाच”

आणि त्याने मग त्याचा हात माझ्या बुल्ल्यावर ठेवला, मी लाजलो , माझा बुल्ला पूर्ण उठला होता, मग मी त्याचा बुल्ला दाबू लागलो ,,, मग त्याने मला जवळ ओढले ,आणि त्याचे ओठ माझ्या ओठावर टेकवले , त्याचे गरम गरम ओठ मी चघळू लागलो , एक हात त्याच्या पाठीवर आणि एक त्याचा बुल्ल्यावर ठेऊन त्याला किस करू लागो , तो खूप सेक्सी होता, त्याने त्याचा एक हात माझ्या टी शर्ट मध्ये घातला , त्याचा हाताचा गरम स्पर्श खूप मस्त वाटला ,

Desi lund > ऑफिस मधली मुलगी – सुनी

माझा बुल्ला आता चड्डी फाडून बाहेर येईल असा वाटले , मी त्याचा टी शर्ट काढला , उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ त्याची body खूप सेक्सी होती , एकदम चिकनी , त्याचे निप्पल एकदम गुलाबी होते , मी माझा हात त्याचा छातीवर फिरवू लागलो ,मग त्याने माझा टी शर्ट काढला ,,,,

आणि माझे निप्पल दाबले ….ऊऊऊ माझ्या तोंडातून हलकीशी शिळ निघाली , आणि मग आम्ही एकमेकांना आवळले , आणि किस करू लागलो , काही वेळ किस केल्यावर आम्ही खूप उत्तेजित झालो , एकमेकांची पँन्ट काढली , आणि एकमेकांचा बुल्ला धरून चोळू लागलो , त्याचा बुल्ला मस्तच होता, मुख्य म्हणजे एकदम गोरा पण बुल्ला मी पहिल्यांदाच पहिला होता, झाटां शेव्ह केलेल्या होत्या त्यमुळे त्याचा लंड खूप मोठा आणि जड वाटत होता ,

मी त्याचा लंड चोळता चोळता त्याला आडवे झोपवले आणि त्याचा बुल्ला माझ्या तोंडात घेतला ,आणि चोखू लागलो …..मग मी त्याच्या छातीवर बसून त्याचा बुल्ल्ला चोखू लागलो , तो माझी गांड दाबू लागला, त्याचा बुल्ला चोखल्यामुळे गुलाबी झाला होता , , अचानक मला माझ्या गांडीला काही तरी ओले जाणवले , बघितले तर तो माझी गांड चाटत होता , अह्ह्ह …..खूप मज्जा यायला लागली होती , तो माझ्या बिलावर त्याची जीभ फिरवत होता आणि चाटत होता , मला कसतरीच होउ लागले…. असा वाटला आता गांडीचे बिल उघडले कि काय …. तो जास्त जोरात चाटू लागला , मी पण त्याचा बुल्ला चघळत होतो ,

Desi lund > कडक रजनी

थोड्या वेळाने त्याने मला खाली झोपवून माझ्या वर चढला , आणि त्याचा बुल्ला माझ्या बुल्ल्या वर घासू लागला , मी पण त्याला माझ्यावर आवळले , त्याच्या मानेवर चावू लागलो , ,त्याला किस करू लागलो , त्याने पण माझे निप्पल चोख्ले आणि खूप किस केल माझ्या अंगावर , मधेच माझी काख पण चाटायचा , मला खूप मस्त वाटायचे ,
मला म्हणाला तुझी गांड मारू का ? मी म्हणालो मार पण नन्तर मला पण तुझी दे …तो म्हणाला ठीक आहे ,

आणि मग मी पोटावर झोपलो , तो माझ्यावर चढून मला झवायाला लागला , त्याने हळू हळू त्याचा पूर्ण बुल्ल्ला माझ्या गांडी घुसवला आणि हिसके द्यायला लागला , तो त्याचा बुल्ला आत बाहेर करू लागला , मला फार मज्जा येत होती , त्याचा सेक्स करण्याचा अंदाजच खूप निराळा होता , त्याने माझे भरपूर चावे घेतले पाठीवर , आता त्याने त्याचा वेग वाढवला होता, हिसके द्यायला लागला , तो त्याचा बुल्ला जोर जोरात आत बाहेर करू लागला,,

त्याने त्याचे हात पाठीमागून माझ्या छातीवर आवळले होते आणि माझे निपप्ल दाबत होता १०-१५ मिनिटांनी त्याने एक जोरात हिसका देऊन त्याचा सारा चिक माझ्या गांडीत गाळला ,,,आणि तसाच माझ्या अंगावर पडून राहिला किती वेळ ,

Desi lund > भिवाची कहाणी

थोड्यावेळाने मी म्हणालो आता मला मारायची पाली आहे , मग मी त्याच्या मागे गेलो , पण मी त्याला doggy style झवायला लागलो , त्याची गांड पण मस्तच होती , एकदम मलाई , त्याच्या गांडीत माझा बुल्ला लगेच आत गेला , साला गांडू होता तर ….. १०-१५ मिनिटांनी माझा पण गळाला… मग आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो आणि एकमेकांची गांड साफ केली

कॉम्पुटर चालू झाला होता , त्याने सगळे काम पूर्ण केले , मग माझा मोबाईल नं घेऊन गेला

आता तो अमेरिकेत जाण्या पूर्वी फ्रीच आहे , रोज त्याला बोलावणार , कॉम्पुटर रेपैर करायला