कथा माझ्या वाहिनीची – भाग ५

स्वाती वाहिनी माझ्यामुळे गरोदर राहिली होती, तिच्या चेहऱ्यावर मला समाधान दिसत होते, जोशी काकूंची पुच्ची चेचल्या नंतर मी चान्स मिळेल तसा त्यांना टोकायला लागलो. स्वाती वाहिनी गरोदर राहिल्यामुळे पुच्ची झवून घेयाला घाबरू लागली, माझ्या लवड्याला झवायची चटक लागली होती. असेच घरात कुणी नव्हते, मी स्वाती वाहिनी जवळ जाऊन मिठी मारली ..

तिने पण ओठात ओठ घुसळून किस करू लागली, माझ्या स्वाती वाहिनीचा ओठ मधापेक्षा पेक्षा कमी गोड नव्हता , स्वाती वाहिनी मला खूप जोरात किस करू लागली, आम्ही एकमेकांचे ओठ गुंफून दिले, स्वाती वाहिनीने गाऊन घातला होता. तिला मी बेडरूम मध्ये घेऊन घेऊन, झटक्यात तिचा गाउन मी काढून टाकला, तिने आत मध्ये आंबे अजून उभारून दिसतील अशी ब्रँडेड ब्रा घातली होती.

ती गरोदर होती म्हणून मी साईटला होऊन तिची मालिश करत होतो चोळत होतो, तिची पर्पल रंगाची ब्रा होती, तिच्या ब्रा वरूनच तिचे आंबे दाबत होतो, स्वाती वाहिनी गच्च भरली होती. तिची ब्रा मी काढून टाकली, माझा शर्ट पॅन्ट मी पटकन काढून टाकली..

Antarvasna Marathi Pranay Katha – कथा माझ्या वाहिनीची – भाग १

स्वाती वाहिनीने निकर सुद्धा मॅचिंग घातली होती. तिचे ब्रा मधून आंबे मोकळे झाले जसे तसे मी पकडून दाबू लागलो. हातात मावत नव्हते स्वाती वाहिनीचे आंबे, तिच्या आंब्याची बॉंडे कडक झाली होती. मी बॉंडे धरून चोखत होतो. आह्ह्हह राजा चोख आंबे , नऊ महिन्या नंतर ह्या मधले दूध पण तुला पाजनार मी, तुझ्या बुल्ल्याने मला गरोदर केले रे आह्ह्हह्ह्ह झवाड्या चोख दाब कुस्करून टाक साल्या माझे आंबे, माझी थानं बघ किती मोठाली केली तू , आह्ह्हह रगड रगड. स्वाती वाहिनी असे म्हणून लागली, मी स्वाती वाहिनीची निकर काढून टाकली.

स्वाती वाहिनीची केसाळ पुच्ची आता कोवळी राहिली नव्हती , झवून झवून तिला मी खाजड बनवली होती. मी स्वाती वाहिनीच्या नागड्या शरीरावर किस करत होतो, तिच्या चेहऱ्यावर मी वेड्या सारखा चुंबन घेत होती, स्वाती वाहिनी सुद्धा काही कमी राहणारी नव्हती ती पण मला किस करत होती, माझ्या छातीची गोल बिस्कीट चाटत होती, मी स्वाती वाहिनीच्या गळ्यावर , गळ्यात दोन वाट्याचे मंगळसूत्र लटकत होते, तिच्या छातीवर किस करत होती, स्वाती वाहिनीचे आंबे फुगून त्याच्या हिरव्या नसा दिसत होत्या, मी पोटावर किस किस करत होतो, एक बारीक विरळ केसांची वळ स्वाती वाहिनीच्या पुच्चीच्या दिशेने गेली होती, मी बेंबी चाटून हळू हळू स्वाती वाहिनीच्या नागड्या शरीरावर किस करत होता, स्वाती वाहिनीची केसाळ पुच्ची काळ्याभोर कुरळ्या केसांनी घेरले होते, तिची पुच्ची कधीच ओली झाली होती, पुच्ची वरच्या तिच्या झाट्यावर पुच्ची मधली ओली मलाई लागली होती.

आह्ह्हह्ह्हह्ह्ह आई ग किती त्रास देणार आह्ह्हह पुच्ची चाट माझी आह्ह्हह्ह पुच्ची रे खाजडतीये तुझ्या लांबलचक बुल्ल्या साठी, पण आता गरोदर आहे रे , भीती वाटते. हंम्म्म आह्ह स्वाती वाहिनीची हा कळवळा एकून थेट मी तिचे पाय फाकवले, तिच्या पुच्ची मध्ये दोन बोटे घुसळून आत बाहेर करू लागलो आह्ह्हह्ह राजा तुझ्या बोटात पण तुझा लंड आहे का रे किती छान माझ्या पुच्चीत बोटे घालून माझ्या पुच्चीचा दाना चिवडत आहे आह्ह हंम्म्मम्म्म आह्ह्हह आई ग मेले आह्ह्हह्ह हम्म्म आ ऊ हम्म्म..स्वाती वाहिनी जाम गरम झाली होती.

Antarvasna Marathi Pranay Katha – वैशालीला मनसोक्त झवले

मी माझे तोंड स्वाती वाहिनीच्या पुच्चीत घुसळून काढले, स्वाती वाहिनी माझं तोंड पुच्चीत दाबत होती आह्ह्हह राहुल आह्ह्ह आह्ह्ह पुच्चीत ग आह्ह मी स्वाती वाहिनी ओरडत होती. मी जोरात जोरात माझी जीभ पुच्चीत घुसळून काढू लागलो आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह आई ग आःह्ह्ह हम्मम्म्म आले करंट आला आह्ह्ह आह पुच्चीत करंट आला आह्ह स्वाती वाहिनी वेडीवाकडी होऊ लागली आह्ह्हह्ह्हह आआह्ह्हह्ह्ह माझं तोंड स्वाती वाहिनीने पुच्चीत दाबून धरलं आणि पुच्चीमधून मलाईची धार सोडली आह्ह्ह हम्म्म मी स्वाती वाहिनीच पाणी चाटून टाकले, मी खाली झोपलो स्वाती स्वाती वाहिनीने माझा लंड हातात घेतला, माझा लंड कडक आणि लांबसडक झाला होता, माझ्या लवड्याची रिंग एकदम फुकली होती, माझ्या चोट ची सुपारी एकदम दगडा एवढी कडक झाली होती, स्वाती वाहिनी लवड्यावर जीभ फिरवू लागली, माझ्या बुल्ल्या ची टणक सुपारी चाटून घेऊ लागली, स्वाती वाहिनीने बुल्ला केला मुठीत पकडता येईना म्हणून दोन्ही हाताच्या मुठीत पकडला.

स्वाती वाहिनी तिची टोकदार जीभ बुल्ल्यावर फिरवू लागली, डोळे बंद करून तोंडात माझा लंड घुसळून घेऊ लागली , मी माझ्या नागड्या स्वाती वाहिनीचे केस पकडून तिच्या तोंडात बुल्ला आतबाहेर करू लागलो.. आह्ह्हह्ह हम्म्मम्म्म आह्ह्हह चोख ग माझा लंड जोशी काकुला आणि तुला काय खाज आहे ग सालीनो आह्ह्हह घे चोख , जोशी काकू तर पुच्चीतून लंड काढू देत नाय आह्ह्हह्ह्ह आई ग आह्ह्हह्ह्ह हम्म्म स्वाती वाहिनी चिडली ती जोरात जीरात लंड चोखु लागली आह्ह्हह हम्मम्म्म माझं गरम वीर्य तिच्या तोंडात सोडले तिने तो पिऊन, माझा लवडा चाटू लागली, माझा लवडा स्वाती वाहिनी समोर अजून ताठच होता.

मी स्वाती वाहिनीला एका अंगावर झोपायला सांगितले , ती गांड माझ्या लवड्याकडे करून झोपली, मी तिचे मोठे गांड गोळे हाताने दाबू लागलो, तिच्या गांडीच्या चिरे मधून माझं बोट घुसळून काढू लागलो, तिच्या गांडीचे भोक चाचपू लागलो , आह्ह्हह्ह्ह हम्मम्म्म तिच्या गांडीच्या चिरेमधून माझा लंड घासू लागलो, आःह्ह्हह्ह्ह आह्ह्ह स्वाती वाहिनी ओरडत होती , आता तिचा एक पाय वर करून तिच्या ढुंगणाचा एक भाग वर करून, चॉकलेटी गांडीचे भोक माझ्या लंडाची वाट बघत होते.

मी बोट घुसवले अगोदर आह्ह्हह्ह दुखतंय रे आह्ह्ह नको ना आह्ह्हह आई ग मी बोट आत बाहेर करू लागलो आह्ह्हह्हह्ह्ह गांड फाड आज आह्ह्ह दुखतंय पण मजा येतीये.

Antarvasna Marathi Pranay Katha – तेजस्विनी आणि राजभोग

मी तेल घेतले कापटमधून आणि थोडे हातावर घेऊन स्वाती वाहिनीच्या गांडीच्या चॉकलेटी भोकावर लावले, थोडे बुल्ल्याच्या सुपारीच्या लावले. वाहिनी एका अंगावर होती मागून थोडा तिचा पाय वर केला, तिची पाठमोरी साईट मला वेड लावत होती , गांडीची चीर उघडली तिच्या गांडीच्या चॉकलेटी भोकावर माझा लंड ठेवला आणि हळूच आत सारला आह्ह्हह्हह्ह्ह मदारचोद आह्ह्हह्ह्हह आई ग मेले आह्ह्ह राहुल आह्ह्हह्हह्ह्ह भेंचोद माझी गांड फाडली तू दुखतंय आह्ह्ह स्वाती वाहिनी ओरडू लागली…

मी परत हळू हळू लंड घुसळू लागलो , आह्ह्ह आह्ह्ह मजा येतीये आह्ह्ह आई ग खूप मस्त वाटते, दुखतं पण बर पण त्याहून जास्त वाटते आःह्ह्ह झव झव तुझ्या स्वाती वाहिनीची गांड झव आह्ह्हह हंम्म्म टोक टोक कुत्र्या , आह्ह्हह्ह ह्मम्म्म मी गांडीत बुल्ला घुसळून काढू लागलो, स्वाती वाहिनी गांड मागे पुढे करून माझा लंड गांडीत आनंदाने घेऊ लागली. मी मागून शॉट मारत होतो, तिची कंबर ड्राइवर स्टेरिंग जशी पकडावी तशी पकडली होती, तिच्या गांडीच भोक आता मोठं झाले होते…

माझा बुल्याच्या दणक्याने तिची गांड टोकून निघत होती , बराच वेळ गांड झवल्या नंतर माझ गरम वीर्य तिच्या गांडीच्या भोकात सोडले माझ्या वीर्याने तिची गांडीची चीर भरून गेली.मी पडून राहिलो, स्वाती वाहिनीने तिच्या निकर ने गांडीचे भोक पुसले, पुच्ची पण निकर ने साफ केली. मला माझी अंडरपॅन्ट दिली व स्वतः ब्रा आणि निकर हातात घेऊन बाथरूम मध्ये अंघोळीला गेली.मी कपडे घातले, जोशी काकूंची आठवण येत होती आणि स्वाती वाहिनीची पुच्ची आता जास्त भेटणार नव्हती कारण ती गरोदर होती. थोडी काळजी घ्यावी लागणार होती. उठून तयार झालो. स्वाती वाहिनी घरातली काम आवरायला लागली होती.

Antarvasna Marathi Pranay Katha – एका लेखकाची सत्यकथा

मी बाल्कनीत चहा घेत बसलो होतो. जोशी काकूंच्या दारात एक रिक्षा मधून एक सुंदर स्त्री उतरत होती, जोशी काकू आणि स्वाती वाहिनी तिच्या समोर काहीच नव्हत्या, रूप असे होते की एका क्षणात समोरचा घायाळ, अंदाजे वय 38 असावे, एकदम टाईट लेगीस, फिटिंगचा हिरवा तो, हातात चमकदार बांगड्या, गुलाबी ओठ, गांड बाहेर आलेली गोल, आंबे हिरव्या टॉप मधून उसळी मारत होते, एका साईटने ओढणी घेतलेली, डोळ्यात काजल, गोऱ्या गोऱ्या हातावर विरळ केस, गोरा गाला, उंचीला मध्यम, उचलून बुल्ल्यावर बसून काचाकच झवून काढावी अशी उंची माझ्या लवडा कडक झाला होता, टाईट लेगीस मधून तिच्या गदागद हालणाऱ्या मांड्या….

ती रिक्षातून सामान काढत असताना रबरासारखी हलणारी गांड, टॉप ची पाठी मागून असणारी दोरी, टॉप मोठया गळ्याचा असल्यामुळे गोरी दिसणारी पाठ आह्ह्हह खूप लंडाचा घाम निघाला होता तिला रिसिव्ह करण्यासाठी जोशीकाकू घरातून गांड मटकावत बाहेर आल्या, मी बाल्कनीत असल्यामुळे मला त्याचा मूक संवाद दिसत होता, जोशी काकूंची नजर आमच्या बाल्कनीत गेली मला बघून हसल्या, त्यांची आतेबहिण आली होती बहुतेक तिने हि माझ्या कडे एक कटाक्ष टाकला.

स्वाती वाहिनी बाल्कनीच्या दरवाज्यात उभे राहून माझे नाटक बघत होती, रागाने लाल होऊन माझ्या कडे बघत होती…