कथा माझ्या वाहिनीची – भाग ३

मन अजून भरले नव्हते, किचन मध्ये वाहिनी आणि मी घरात आम्ही दोघे एकटेच स्वाती वाहिनी चपात्या लाटत असताना तिचे ते लटलट हलणारे आंबे, आणि गांड गोळे माझ्या बुल्याला जागृत करत होते, स्वाती वाहिनीच्या पोटावर वळ्या पडल्या होत्या. रात्री झालेल्या झवाझवी नंतर माझं मन अजून भरले नव्हते.

मी तिला पाठी मागून न्याहाळत होतो, ब्लाउज मधून तिची उघडी पाठ , त्या पाठीवरून विरळ असे केस आणि घाम ओघळत होता. स्वाती वाहिनी च्या गांडीची चीर मी रात्री गांड टोकल्यामुळे जरा फेकल्या सारखी दिसत होती, पदर खोचून ती तीच काम करत होती आणि माझ्या कडे अधून मधून मादक नजर भिरभिरवत होती. तीच दे देखणे रूप मला घायाळ करत होते, तिचा झवाड चेहरा वेड लावत होता.

आता मला बिलकुल राहवत नव्हते स्वाती वाहिनी च्या अगदी जवळ जाऊन अलगत तिला पाठीमागून मिटी मारली, तिच्या गांड गोळ्यावर माझा बुल्ला पाठीमागून रगडु लागलो, स्वाती वाहिनीच्या तोंडातून आह्ह्ह हम्म असा सुस्कारा आला, मला लाडात येऊन डोळे वटारून म्हणू लागली राहुल काय करता रात्री भागले नाही का ? मी बोलो वाहिनी तू समोर असली तर तहान वाढत जाते ग, तू आहेस एवढी छान कि बस, मी तिला पाठीवर किस करू लागलो चुंबनाचा वर्षाव किचन मध्ये सुरु झाला.

Antarvasna Marathi chavat katha – देवरच्या मित्राबरोबर जवाजवी

आह्ह्हह हम्म्म आह्ह्ह राहुल काय जादू आहे तुझ्या ओठात अंग अंग शहारून निघात आहे, आह्ह्ह हम्म्म राहुल आग लावताय तुम्ही, मी स्वाती वाहिनीला चोळत होतो, मागून आंबे पकडून कुस्करत होतो.. स्वाती वाहिनीला जास्त कंड होता, तिने गॅस बंद केला, चेहरा माझ्या कडे फिरवून माझ्या ओठात ओठ गुंफले.

आह्ह्हह्ह हंम्म्म स्वाती वाहिनी आणि मी दोघे एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो भेभांन होऊन तिचे ओठ चोखत होतो, माझ्या स्वाती वाहिनीची जीभ माझ्या जिभेला जणू काय झवून काढत होती, स्वाती वाहिनीच पदर मी कडून टाकला तिचे आंबे फुगले होते काळी साडी नक्षीदार ब्लाऊज मधून तिचे आंबे बाहेर सुटायला तडफडत होते अशी खोल दरी दिसत होती, आत मध्ये पांढऱ्या रंगाची ब्रा घातली होती.

स्वाती वाहिनीच्या शरीरातून जो सुहास येत होता तो वेड लावत होता, मी तिच्या छातीवर किस करत होतो ती माझं तोंड आंब्यावर दाबून घेत होती , आह्ह्हह आह ग आह्ह अस्सस असा आवाज काढत होती.

राहुल आग लावली रे माझ्या पुचित तू , मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, स्वाती वाहिनीने विचारले इथेच सर्व करणार का? मी काही ऐकण्याच्या मनस्थिती मध्ये नव्हतो, स्वाती वाहिनीला उलटे करून पांढऱ्या ब्रा च्या पट्या खेळत गोऱ्या पाठीवर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो, स्वाती वाहिनीने झटपटी करून माझे सर्व कपडे कडून टाकले मला नागडे केले आता स्वाती वाहिनी किचन च्या ओट्यावर दोन्ही हात ठेवून गांड वाकवून उभी होती, मी ब्रा च हुक काढले, आणि वाहिनीच चेहरा समोर करून परत किस करू लागलो तिला किचन ओट्यावर बसवले आणि वेड्या सारखे आंबे चोखु लागलो , आह्ह्हह्ह्हह आई ग मेले मी आज आःह्ह राजा काय रे किती छान करतोस सगळे आह्ह्हह्ह हंम्म्म स्वाती वाहिनी अशी बडबड करून माझं तोंड आता आंब्यावर जोरात दाबत होती.

Antarvasna Marathi chavat katha – झवाड्या सुहालीची कथा

तिची साडी वर करून तिच्या गोऱ्या गोऱ्या पायावर किस करत होती, स्वाती वाहिनीच्या गोबऱ्या गोऱ्या मांड्या आह्ह्हह यार वेड लावत होत्या, माझ्या हाताची बोटे तिचा उघड्या मांड्यावर फिरत होती वाहिनी ने तिचे केस सोडले , तिच्या मादक चेहरा अजून फुलला, ती ओठ दातात घेऊन चावा घेऊ लागली आह्ह्हह आई एवढा झवाड्या कसा रे तू आह्ह्ह आई ग आह्ह्हह्… तुझा भाऊ दोन मिनिटात उरकतो रे तुझ्या आईची पुची पण टोकली असती तू आह्ह्हह्ह्हह एवढा झवाड्या आहेस राहुल, तिच्या तोंडातुन असे विचित्र शब्द ऐकून माझा लंड उसळ्या मारू लागला.

स्वाती वाहिनीची काळी साडी फेडून टाकली तिचा परकर सुद्धा मी काढून टाकला, घरात कोणी नव्हते , आता फक्त आमची रासलीला चालणार होती, स्वाती वाहिनी आता फक्त निकर वर होती, फुलाफुलची डिझाइन असणारी निकर मी कडून टाकली , वाहिनीची निकर कामरसाने ओली झाली होती. स्वाती वाहिनीच्या निकर ला लागल्या कामरस जिभेने चाटून घेतला.

वाहिनीची केसाळ पुची आता माझ्या समोर होती, मी वेड्या सारखा तिचे पाय फाकवत तिच्या पुचीचे ओठ बाजूला करून स्वाती वाहिनीचा गुलाबी दाना चाटू लागलो, आह्ह्हह्हह्ह्ह आग मेले आह्ह्हह्ज खाजडतीये रे माझी पुची आज तू फाडून ताक आई झव आह्ह्हह्ह्हह राहुल माझी पुची आह्ह्हह्ज आआह्ह आई ग अशी वाहिनी ओरडू लागली, ती पागल झाली होती,

भान हरपून मी पुची चाटत होतो.

आमचा किचन मोठा होता, डायनींग टेबल होता, किचन ओट्यावरून स्वाती वाहिनीला उचलून डायनींग टेबल वर ठेवले आणि तिच्या केसाळ पुचित जीभ घुसळून काढू लागलो , राहुल आह्ह्हह हम्म्म काय मस्त चाटत आहे पुची तू माझ्या पुचीच पाणी तू चाटून चाटून काढनार वाटते परत आहे , माझ्या स्वाती वाहिनीच नागडे शरीर वेडेवाकडे होत होते , आह्ह्हह्ह्हह्हह्ह्ह आई ग मेले.. आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह आह्ह्ह पुची माझी आह्ह्हह्ह राहुल असे ओरडून स्वाती वाहिनीने माझ्या तोंडात पुचीच पाणी सोडले, मी सर्व पाणी पिऊन घेतले.

Antarvasna Marathi chavat katha – शोभाताई ची सुन्दर पुच्ची

मला स्वाती वाहिनीच्या नागड्या शरीरामध्ये विलीन होऊन जाऊ वाटत होते, तिच्या मोठ्या आंब्यावर चॉकलेटी आंब्याची बॉंडे कडक झाली होती, गोऱ्या शरीरामधून वाहिनीच्या आंब्याच्या निळ्या नसा फुगल्या होता, वाहिनीचे काळेभोर मोकळे केस त्या गोऱ्या शरीराला अजून झवाड दिसत होते.

माझा बाबुराव कडक आणि लांबसडक झाला होता, बुल्ला ताठ होऊन भयानक लाव्हारस सारखा उखळ्या मारत होता, वाहिनी टेबल वरून उठून घुडघ्यावर बसून माझ्या बुल्याचा ताबा घेतला, आह्ह्हह माझी स्वाती वाहिनी तिची जीभ माझ्या लवड्यावरून फिरवू लागली, माझ्या लवड्याची चमडी मागे करून माझ्या लवड्याची मोठी सुपारी तोंडात घेऊन तोंडाचा चंबु करून माझा बुल्ला वेगात चोखु लागली.
आह्ह्हह्ज आई ग वाहिनी काय एक्स्पर्ट आहे ग आह्ह्ह जाम भारी चोखाते लंड तू आहे, माझ्या बुल्याची रिंग स्वाती वाहिनी तोंडात घुसळून काढत होती. आता मला माझा लवडा तिच्या पुचित घुसळून घेयाचा होता, तिच्या केसाला पकडून मी माझा लंड तिच्या तोंडात माघे पुढे करत होतो , माझ्या बुल्याच्या नसानसा मधून रक्त प्रवाह सुसाट होत होता.

स्वाती वाहिनीला थांबवले, तिला उचलले आई ग वजन भारदस्त होते , माझ्या हातात एक खजिना होता, माझी स्वाती वाहिनी नागडी माझ्या मिठीमध्ये होती तिला मी बेडरूम च्या दिशेने घेऊन जाऊ लागलो, माझा ताठरलेला बुल्ला तिच्या गांडीवर टोचत होता, मी बेडरूमच दार उघडले आणि तिला बेड टाकले आणि मी खाली आडवा झालो तिला म्हणालो तू वरती ये आज , माझा लंड सरळ रेषेत ताठरलेला होता जाडजूड लांबसडक लंड वाहिनी वरती आली माझ्या लंड चा मुका घेऊन तिच्या केसाळ पुची मध्ये सेट केलं, स्वाती वाहिनी तीच मोठं ढुंगण घेऊन माझ्या लवड्यावर स्वार झाली.

Antarvasna Marathi sex story – मस्त मामीची पुच्ची झवली – भाग १

आह्ह्ह काय माझ्या होती ! वाहिनीच्या पुचीत माझा लंड बेबीच्या देठापरेंत शिरला होता, माझ्या स्वाती वाहिनीच्या पुचिमध्ये गरम गरम करन्ट होता, स्वाती वाहिनी तिची गांड उचलून उचलून मला झवू लागली आह्ह्हह्ह आई तिचे केस विस्कटले होते, चेहरा मादक करून मला झवत होती . स्वाती वाहिनीचा गांड वरखाली करायचा स्पीड वाढत होता, मी खालून कंबर उचलून दणके देत होती , वाहिनीचे आंबे गदागाद हलत होते , मी वाहिनीचे दोन्ही आंबे पकडून तिला खालून जोर लावून पुची टोकात होतो..

आह्ह्हह्ह्ह वाहिनी किती झवाडी आहेस ग तू तुझ्या पुचित स्वर्ग आहे आह्ह्हह टोक झवाडी , माझ्या लवड्याची राणी आहेस तू आह्ह्हह्हह्ह्ह आई ग… घे रे आईघाल्या तुझ्या बुल्यावर माझे दणके घे आह्ह्हह्ह्ह मदारचोद , भेंचोद, असे चवताळून स्वाती वाहिनी तीच मोठे ढुंगण जोरात माझ्या लवड्यावर आपटू लागली आह्ह्हह्हह्ह्ह आह्ह्हह्ह्हह्हझ आई ग लय बेकार मला स्वाती वाहिनीने चिवडून टाकले होते. आता मी उठलो ती आम्ही दोघे बसून तिला मांडीवर घेऊन झवू लागलो तिच्या ओठात ओठ घुसळून तिच्या पुचीचा माझ्या लवड्याने भोसडा करू लागलो.

तिला खाली झोपवले आणि तिचे पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझा लंड तिच्या पाझरणाऱ्या पुचिमध्ये सटकन घुसला
तिच्या पुचिमध्ये लंड घुसळून काढत होतो तिच्या मांड्यावर माझ्या कंबरेचा आघात होत होता, काचाकच स्वाती वाहिनीची पुची फाडून काढत होतो.

आह्ह्हह्ह्हह्ह्ह झव रे साल्या हरामी टोक रे माझा टोक्या रे तू पुचीचा बोगदा कर आज आह्ह्हह्ह्हह आई ग असे वाहिनी ओरडू लागली. काचकाच काचाकच पाचक पाचक आह्ह्हह्ह आखा रुम शृंगार रसाने भरला होता, वाहिनीचे अंग अंग पेटून उठले होते आह्ह्हह्ह्ह राहुल आह्ह्हह्ह्ह झवाडी केलेस रे मला, तुझ्या लंडशिवाय नाही राहू शकत, मुसळधार धुवाधार झवाझवी आम्ही करत होती , आम्हाला वेळेचे भान नव्हते दुपार होऊन गेली होती , नागीण मुव्ही मध्ये नागाचा आणि नागीणचा प्रणय जसा दाखवतात तसे आमचे शरीर एकमेकांना बिलागले होते वाहिनी माझी गांड पुचीवर जोरात दाबून धरली आणि सगळे पाणी सोडले, मी हि स्पीड वाढवत स्वाती वाहिनीचा दाना चेचून काढला आणि माझं मलाई दार वीर्य वाहिनीच्या पुचित सोडले. आम्ही एकमेकांवर तसेच काहीसे पडून राहिलो. पुणेकर असल्यामुळे कधी दुपराचा डोळा लागला कळले नाही.

Antarvasna Marathi chavat katha – मस्त मामीची पुच्ची झवली – भाग १

जाग आली तेव्हा एकटाच होतो संध्याकाळ झाली होती, अंग दुखत होते मोठी लढाई केली असे मनाला वाटत होते.

वाहिनी बाहेर होती. मी उठून बाहेर गेलो आणि वाहिनी शेजारच्या जोशी काकू ( या नावाचा निवळ योगायोग समजावा  ) सोबत गप्पा मारत होती , काकूने माझ्या कडे बघितले मादक नजरेनं माझ्या लंड कडे बघितले आणि वाहिनी कडे बघून मिश्किल हसू लागली. मला कळेले होते खेळात अजून रंगत येणार आहे.

मी फ्रेश होऊन बाहेर फेरफटका मारण्यास निघून गेलो.

ह्या बसल्या जी मराठी लावून, एक एक भरलेल्या वाहिनी काकूंच्या सिरीयल बघत.

( भाग 4 खेळात रंगत वाढत चाललीये हा भाग आवडल्यास लवकरच तो परेंत सतर्क राहा )