गावाकडची काळी मैना

मला तर सुरुवातीला भीतीच वाटली कारण मी जे काही कांड केलं होत ते मला सर्व आठवत होत. थोडस खाऊन लगेच मी ज्योती मामीच्या घरी गेलो.घरात तीची सासू आणि मुलगा बाहेर बसले होते टीव्ही बघत मी त्यांना विचारल्यावर ती अत आहे अस त्यांनी मला सांगितलं.मी अत गेलो तर ज्योती माग कपाट साफ करत होती.मी तिला हाक मारली.ती घरात आली आणि आम्ही दोघांनी मिळून तो बेड घराच्या मागच्या बाजूला नेला. sexy marathi chut katha

बेड तिथं ठेवल्यावर मामी मी नको म्हणालो तरी लिंबू सरबत घेऊन आली तिथेच बेडवर बसून मी सरबत पित होतो इतक्यात मामी म्हणाली,”तू कधीपासून प्यायला लागलास” मला समजलं मामीला काय विचारायचे ते तसा मी थोडा नजर खाली करूनच होतो पण आता मला वाटायला लागलं की मामी सगळ सांगणार घरी.”खरंच मामी मी जरा जास्तच पिली होती कल त्यामुळं तुम्ही आला तरी मी तसाच उभा राहिलो कारण माझ्या डोक्यावर माझा ताबा नव्हता खरंच मला माफ कर मामी मी परत अस करणार नाही” त्यावर मामी थोडीशी हसली आणि म्हणाली,” घाबरु नको रे मी नाय कुणाला सांगणार फक्त एवढी जास्त पित जाऊ नकोस जास्त दारू चांगली नसती शरीराला”.

यावर मी थोडा निःश्वास टाकला आणि होकार दिला,”गण्या मामला सांगू नका यातल काही नाहीतर उगाच तो राग वायचा माझ्यावर” यावर मामीने नकारार्थी मान डोलावली.नंतर आम्ही थोडा वेळ इकडच्या तिकडच्या गप्पा केल्या तवा मला समजलं की गण्या मामा चार पाच महिने गावाला आला नव्हता .मामी आजी पोराला मुंबईला घेऊन जाण्यासाठी ती जास्त वेळ काम करत होता.तिथून उठून मी घरी आलो.त्यानंतर अजून २-३ दिवस गेले मी रोज मामीच्या नावाची मुठ मारत असे. त्या दिवशी परत आमची पार्टी होती.मी त्या दिवशी जरा जास्तच पिली होतो.

रात्री १२ च्या सुमारास धडपडत मी घराच्या मागे आलो मामी बाहेरच फोनवर बोलत होती.मला येताना तीन बघितल .मी पण तिला बघितल आणि अमच्या घराच्या मागे जिथं तिच्या लाईटचा उजेट येत नव्हता तिथं लघवीला थांबलो लघवी केली आणि घरात जायला निघालो तसा मामिन मला थांबवलं आणि विचारल”कायरे तू तर बॉला होता की परत तसा वागणार नाय म्हणून मग का आज परत तसाच केलास?” मी मामिकड बघून बोललो की”आज कुत मी तुझ्यापुढे मुतायला थांबलो तवा मी तर घराच्या मागे गेलो होतो” त्यावर ती म्हणाली ” मी दारूच बोलतेय”.

मी आधीच तिज्याकड अकर्षालो होतो त्यामुळं मला जरा चेव चधला,”मग मी काय करू मजा आयुष्यात येऊन धड पोरगी पण नाय ठोकायला आणि दारू पण प्याची नाय मग काय करायचं तरी काय मजा घ्यायसाठी”.यावर ती जरा चपापली आणि मला बोलली”आपण उद्या बोलूया या विषयावर आत्ता तू सुधीत नाहीस” आणि पाठमोरी वळून घरात जायला चालय लागली मी तिला मागून धरल आणि माझ्या मिठीत घट्ट आवळून घेतल.पण आश्चर्याची गोष्ट की ती जोरात ओरडली नाही तर हळूच मला सोडण्यासाठी विंविऊ लागली . marathi wife choda katha

पण की अत पूर्ण रंगात आलो होतो मला माझी काळी मैना भेटली होती .मी तिचे स्तन कुस्करायल सुरुवात केली तिच्या मानेवर मागूनच चुंबन घ्यायला सुरुवात केली तिच्या केसातून येणाऱ्या वासान मला वेडावून सोडल होत मी खूपच निर्दयीपणे तिचे स्तन मर्दन करत होती.तिला बहुतेक खूप दुखत असावं कारण एक दोनदा ती मोठ्या न ओरडली सुधा.मी काय ऐकणार नाय हे तिला बहुतेक समजल होत त्यामुळे तीन विरोध कमी केला आणि मला ती म्हणाली”विश्वास इथव नको तुझ्या घराच्या माग चल इथं कोणी पण बघेल आपल्याला” मी पण यावर चापापलो कारण तीन बोलण खर होत.

मी तिला मिठीत धरून तसेच उचलून घराच्या घेऊन गेलो तिथं पूर्ण अंधार होता. मी तिला भिंतीला टेकवून उभे केले आणि मागून माझा लवडा तिच्या गांडीला घासू लागलो.ती पण आता चांगलीच गरम झालीं होती.तुझ्या श्र्वसांचा वेग वाढला होता मी तिला भिंतीत रेचत माझी पॅन्ट खाली केली आणि माझा काळा शार लंड तिच्या गांद्दीवर साडी वरूनच घासू लागलो. ती आता पूर्णपणे गरम झाली होती .मी तिचे स्तन मर्दन परत चालू केले .आणि मागून सदिवरच तिला जोरदार धक्के देऊ लागलो तशी ती मला म्हणाली की “लवकर आवर बाबा माझी सासू उठली बिठली तर गडबड होईल”.

“साडी वर कर आणि चड्डी खाली कर “मी बोललो तास तीन केलं आणि समोर जरा वळून भिंतीचा आधार घेऊन एका हाताने साधी वर करून ती उभी राहिली.आधीच अंधार त्यात ती पूर्ण काळी मला तर कायच दिसत नव्हत.गांडीला हात लावून मी तीची पूची शोधली .पूर्ण ओळी झाली होती.तिच्या केसाळ पुच्चीत मी माझी बसतील तेवढी बोट घातली आणि बोटाने तिला झवू लागलो.तिजी पूच्ची पूर्णपणे ओलीचिंब झाली होती.थोडावेळ तसाच मी बोटाने तिला झवत बसलो.इतक्यात ती म्हणाली की “आवर लवकर नायतर मी जाईन घरात मग बस बोट घालत हलवत”.

मी लगेच तुझ्या पूच्चीतन बोट बाहेर काढली आणि तिजा योनिरस लंदाच्या सुपारीला लावला.हाताने तीही पुचची चाचपडत मी माझा बु ल्ला तुझ्या पुचीवर ठेवला आणि जोरात दणका दिला तसा संपूर्ण लवाडा तीज्या पुच्चीत गेला. माझ्या या दणक्याने तीजा तोल बिघडला आणि ती पडता पडता वाचली.”जरा हळू मार की पडले असते मी आत्ता”. पण तीन तोल सांभाळला की मी जोरजोरात धक्के द्यायला सुरुवात केली.भले माझा जास्त मोठा नाही पण थोकायच स्पीड मात्र खूपच जास्त आहे.एकामागून एक दणके देताच होतो.तिला पण मजा येत होती ती मोठ्याने सुस्कारे देत होती.तेवढ्यात मला एक कल्पना सुचली,मी माझ्या उजव्या हाताचा मधल बोट तिच्या गांदित घातलं आणि हलवू लागलो यामुळे तर ती अजुनच जोरात सुस्कारे देऊ लागली आणि तीची गांद माग पुढं हलवू लागली. marathi chut chudai katha 

मी तीची साडी पूर्ण वर टाकली होती आणि डाव्या हाताने तिचे पाव जोरात दाबायला सुरुवात केली.जेमतेम ४_५ मिनिटात मी झडायला आलो कारण खूप दिवस कुणाची मारली नव्हती.”मी झडायला आलोय काय करू?” “सोड आताच होऊदे काय होयच ते” ती सुस्कारे टाकत म्हणाली .तसा मी तिच्या पुचीताच झडलो .थोडावेळ तसाच पूचित लंद टाकून उभा होतो.थोड्या वेळानं ती म्हणाली” काढ की आता का रात्रभर अटच ठेवतोस?” तसा मी भानावर आलो आणि लंडं बाहेर काढून तिडमडत माग उभा राहिलो.

तीन तीची साडी नीट केली आणि माझ्या कड बघून मला म्हणाली”भेटली न आता मजा आता तरी पिऊ नकोस, आणि ते हत्यार पॅन्ट मधे टाका आता” आणि हसून ती तिथून घरात निघून गेली.

अशाप्रकारे मी पहिल्यांदा तिला ठोकले .यापुढे मी तिला किती वेळा ठोकले कुठ ठोकले हे पुढच्या भागात सविस्तर सांगेन. marathi bhabhi ki chut katha

तुम्हाला कथा कशी वाटली ते मला खाली दिलेल्या ईमेल वर नक्की कालवा शिवाय ही गोष्ट खरी आहे का काल्पनिक ते देखील मला कळवा .आणि लिहिताना काही चुका झाल्या असतील तर मोठ्या मनांन माफ करा. Email address- gmythology24 [at] gmail.com