मित्राची बहीण मुस्कानला झवलो

माझे दोन्ही हात तिच्या गाढवाच्या क्रॅकच्या दरम्यान होते. मी मुस्कानला तिच्या काखेजवळ घेऊन आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्या तिच्या काखेचा घाम खारटपणे चाटायला लागलो body तिच्या अंगातून येणारा घामाचा वास इतका मनमोहक होता की मला असे वाटत होते की तिचा घाम चाटण्याचे काम मला मिळाले तर मी आयुष्यभर तिचा घाम चाटत राहीन. त्यानंतर मी मुस्कानला माझ्याकडे वळवले, मुस्कानचे स्तन आता माझ्या छातीला आणि खाली चिकटले होते, माझे लिंग आणि मुस्कानची पुच्ची एकमेकांशी विलीन होण्यासाठी लढत होती.

मुस्कानच्या शरीरातून येणारी उष्णता माझ्या शरीरावर आदळत होती आणि मी मुस्कानचे शरीर घट्ट पकडले होते माझ्या अंगाशी घासून मी ‘अहह मुस्कान माय लव आह माय वेश्या आह्ह्ह आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह मुस्कानचे शरीर वरपासून खालपर्यंत माझ्या जिभेने मी तिच्या शरीराच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून घामाचा एक थेंब चाटला, ज्यावर खारट सरबताचा प्रभाव पडला नाही, मी तिच्या गांडलाही हात लावला, मला खूप आवडले मुस्कानच्या अंगातून खूप घाम सुटला, मग मी मुस्कानला म्हणालो की मी तुझ्यासाठी गिफ्ट आणले आहे, मी ते द्यायला विसरलो, त्यानंतर मी माझ्या जीन्सच्या खिशातून दोन चॉकलेट लॉलीपॉप काढले आणि म्हणालो हे चोख आणि तुझी सर्व लाळ टाक. तुझे स्तन थुंकत नाही तिची स्वतःची थुंकी.

जी सहसा माणसाच्या तोंडात असते, गोरा सुद्धा त्यात खोलवर थुंकायचा, खूप थुंकल्यामुळे मुस्कानचे दोन्ही स्तन पूर्ण भिजले होते, मग मी मुस्कानचे स्तन चोखायला सुरुवात केली, तिचे स्तन पण लाळ तिचे स्तन गोड दिसत होते, मी तिच्या स्तनांवरची सर्व लाळ चाटत होतो, मी तिचे स्तन तोंडात घेऊन चोखत होतो आणि मग तिने माझे केस घट्ट पकडले आणि माझे डोके तिच्या स्तनांकडे ढकलले आणि म्हणाली, माझे स्तन आणखी चाट , सर्व दूध काढा, मी दातांनी तिचे स्तनाग्र ओढत होतो, मी मुस्कानचे स्तन खूप जोराने चोखू लागलो, त्यामुळे तिचे दोन्ही पांढरे स्तन लाल झाले होते आणि ती जोरजोरात ओरडत होती ती अशीच ओरडत होती मग मी मुस्कानला बेडवर झोपवले आणि तिच्या पुच्ची मध्ये बोट करू लागलो, मुस्कानची पुच्ची खूप घट्ट झाली होती. तुम्ही हे मराठी झवाझवी कथा मराठी सेक्स स्टोरीएस डॉट नेट वर वाचत आहात. माझ्या बोटावर पण विश्वासच बसत नव्हता, मी चाटू लागलो मुस्कान ची पुच्ची, मी मुस्कान च्या पुच्ची च्या दोन्ही पाकळ्या माझ्या जिभेने चाटू लागलो.

मला तिच्या पुच्ची ची चव खूप आवडू लागली होती, मग मुस्कान म्हणली कि मला पेशाब आहे आणि नंतर येईल, मी हसत म्हणालो, मला तुझी लघवी प्यायची आहे darling, हसत हसत ती म्हणाली, हे माझ्या आनंदाने प्या, हे वेश्या देखील तुझे आहे आणि तिची लघवी देखील तुझी आहे, आज तुला जे पाहिजे ते कर, मग आम्ही दोघे बाथरूममध्ये गेलो, उष्णतेमुळे, मजला बाथरुम पूर्ण कोरडी झाली होती, त्यामुळे मुस्कानने तिच्या गांडाला माझ्या तोंडावर ठेवून लघवी करायला सुरुवात केली होती माझा चेहरा, जणू ती मला भुरळ घालत होती, तिच्या पुच्चीतून येणाऱ्या लघवीच्या गरम पाण्याने माझे तोंड आणि चेहरा पूर्णपणे आंघोळ केला होता. त्याच्या लघवीतून उग्र वास येत होता.

तेव्हा मला खूप बरं वाटत होतं, तिने लघवी केल्यावर मी तिच्या पुच्ची मध्ये आणि तिच्या पुच्चीच्या केसात उरलेलं काही लघवी चाटलं, मग मुस्कान हसून माझं लिंग धरून म्हणाली, एवढं जाड लिंग माझ्या आत येऊ शकेल का?

मी म्हणालो, एक मोठा हत्तीचा डिक सुद्धा सहज तुझ्या पुच्चीत जाईल, ती माझ्याकडे बघून हसली, ती जरा रागातच बोलली, मग ती म्हणाली डार्लिंग, आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो, मला हत्तीची नाही तर तुझी डिक हवी आहे, आणि हसायला लागली, मी म्हणालो, तू घाबरू नकोस, वेडी मुलगी, हे कर, मग ते सहज तुझ्या पुच्चीमध्ये जाईल, मग मी मुस्कानला जमिनीवर बसवले आणि माझे लिंग मुस्कानच्या तोंडात टाकले, मुस्कान माझे लिंग चोकू लागली.

माझे लिंग जाड असल्यामुळे तिच्या तोंडात ते पूर्ण घट्ट झाले होते असा भास होत होता आणि लांब असल्यामुळे ती तिच्या पुच्चीत पोचत होती , त्यामुळे मुस्कानच्या डोळ्यात पाणी येत होते , मुस्कान ते ओह्ह्हह्ह्ह् ‘ जणू काही मुस्कानला लंड चोखण्याचा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे, मुस्कानने त्याची लाळ माझ्यावर थुंकली, ती माझ्या लिंगावर ठेवून ती चोखत होती, ती तिच्या मऊ जिभेने, गरम श्वासाने माझ्या लिंगाच्या लाल डोक्याशी खेळत होती. तिचे तोंड माझे लिंग जळत होते, मी माझे डोळे बंद केले आणि तिचे केस पकडून तिच्या तोंडात टाकले.

मी तिचे तोंड दाबत होतो, मी वीर्यपतन करणार होतो. मी मुस्कानला विचारले, तू वीर्य पिशील की माझ्या चेहऱ्यावर टाकशील, मुस्कान म्हणाला, मी पिणार, मी तुझ्या लिंगाचे अमृत असे वाया जाऊ देणार नाही, राजा, त्यानंतर मी पूर्ण वीर्य तिच्या तोंडात टाकले. , प्रचंड प्रमाणात वीर्य आल्याने तिने माझे तोंड काठोकाठ भरले होते, मुस्कानने माझे संपूर्ण लिंग गिळले आणि तिने माझ्या लिंगाचा उरलेला भाग तिच्या ओठांनी घातला आणि ती पुन्हा हसत हसत म्हणाली, तुझे सामान खारट आहे, आणि वास येतो तो रोजचा पेय आहे, मग मुस्कानने माझे लिंग जोमाने चोखायला सुरुवात केली. तुम्ही हे मराठी झवाझवी कथा मराठी सेक्स स्टोरीएस डॉट नेट वर वाचत आहात. मुस्कानने माझे लिंग चोखून लाल केले होते.

त्यानंतर आम्ही दोघी बेडरूम मध्ये गेलो, मी मुस्कानला बेड वर झोपवले आणि माझे लिंग तिच्या पुच्ची वर हळू हळू घासू लागलो, आज पहिल्यांदा मी मुस्कान च्या पुच्ची ला माझ्या लिंगाने किस करत होतो, मुस्कान एकदम वेडी झाली होती, तिने पकडून ठेवले होते. बेडशीट तिच्या दोन्ही हातांनी, ती डोळे मिटून विव्हळत होती, उम्म आह ओह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह, पाण्याशिवाय माशासारखी ओरडत होती, स्मित वारंवार मला म्हणत होता, तुमचा लंड माझ्या पुच्चीमध्ये ठेवा, तुमचा लंड माझ्या पुसीमध्ये ठेवा राजा, आता मला छळू नकोस.

मग मी तिच्या कमरेखाली उशी ठेवली आणि माझे लिंग तिच्या पुच्ची वर ठेवले आणि जोरात ढकलले, माझे लांब लिंग तिच्या पुच्चीत घुसले आणि आत खोलवर पोहोचले, मुस्कान जोरात किंचाळली ‘अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह. जा, सील तुटल्यामुळे मुस्कानच्या डोळ्यात अश्रू आले, मुस्कान रडत म्हणाली, प्लीज माझा जीव काढा, खूप दुखत होते, मी माझे लिंग तिच्या छिद्रातून बाहेर काढले, मुस्कान रडत होती मुस्कान माझ्यावर झोपली आणि तिला मिठीत घेऊन झोपली आणि म्हणाली, ‘सुउउ माय बाबू, तुला काही होणार नाही, बरोबर, पहिल्यांदा सील तुटल्यामुळे थोडा त्रास होतो पण नंतर खूप मजा येते. ‘.

मग मी मुस्कानला कीस करू लागलो, साधारण १५ मिनिटांनी जेव्हा मुस्कान शांत झाला, तेव्हा मी माझे लिंग मुस्कानच्या पुच्चीमध्ये घुसवले आणि हळू हळू धक्के देऊ लागलो, मुस्कानची पुच्ची एकदम घट्ट होती त्यामुळे मला ती अरुंद पॅसेज मध्ये जोराने आत बाहेर करावी लागली मुस्कानची पुच्ची मला त्रास देत होती, आता हळूहळू मुस्कान देखील आनंद घेऊ लागला, त्यानंतर मी वेगवान जोर लावण्यास सुरवात केली, मुस्कान उम्म आह आह उम्म आह, विव्हळत होते.

मी डोळे मिटून मुस्कानच्या पुच्चीला धक्का देत होतो, माझ्या तोंडातून – मुस्कान आह्ह माझे प्रेम, माझी वेश्या, माझी कुत्री आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह, आणि मुस्कानच्या तोंडातून – उम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्.आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् माझ्या राजा, माझ्या राजाला, मला चोद, तुझ्या हृदयाच्या सामग्रीनुसार, आज तुझी वेश्या पुच्ची भरून दे, तुझी कुत्री चोद, आह्ह्ह, मला मुलीकडून बाई बनव, माझा राजा आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह आई आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्. .

मला मुस्कान चा हा लूक खूप आवडला होता, मग मी मुस्कान च्या पुच्ची मधून माझे लिंग काढले आणि बेड वर झोपलो आणि मुस्कान ला म्हणालो कि तू पॉर्न पाहिला आहेस का, तुझी गांड अशीच उचलून चोदली जा, मग मुस्कान माझ्या अंगावर बसली. लिंग आणि तिच्या पुच्चीत माझा लंड सेट केल्यावर तिने तिची गांड वर केली आणि चोदायला लागली, तिची गांड माझ्या मांड्यांवर जोरात मारत होती, मी कधी मुस्कानचे स्तन माझ्या हाताने दाबत असे तर कधी तिच्या केसांना हात लावत असे, असे म्हणत मुस्कान मला चोदत होती. ‘आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह’, मग मी तिला माझ्या मांडीवर लटकवले..