आंटी आणि मी

मि खूप चान्स शोधत होतो आंटीशी सेक्स करण्यासाठी पण चान्स भेटतच नव्हता .सहा सात दिवसा नंतर अंकलला देव दर्शनाचे भाडे मिळाले त्यासाठी ते दहा दिवस बाहेर मुक्कामी जाणार होते .त्यांनी मळा आदल्या रात्री बोलवून घेतलं आणि बोलले …

अंकल – राज तू कुठं बाहेर जाणार नाही ना आठ दहा दिवस ?

मि – नाही जाणार अंकल का ओ काय झाल?

अंकल – अरे काही नाही मि दहा दिवसांसाठी बाहेर जाणार आहे आणि तूझी आंटी एकटीच आहे घरी तर जरा तिला काय कमी जास्त बघं आणि मि येई पर्यंत आमच्या घरी रात्रीचा झोपायला जा..

मि – बर अंकल नका काळजी करु मि आहे ..

माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटतो होत्या .आमचं बोलणं झाल्यावर मि घरी आलो .दुसऱ्या दिवशी अंकल सकाळी सहा वाजता घरातून निघून गेले .मि सकाळी बाराच्या सुमारास आंटीकडे गेलो आणि आणि फक्त पाच मिनिट झाले होते ती आंघोळ करून गाऊन घालून बसली होती मला थोडा उशीर झाला .पण मनात विचार केला गडबड नको करायला दहा दिवस आहेत आपल्याकडे .मि आंटी ला बोललो …

मि – आंटी अंकल गेले ?

आंटी – हो अरे सकाळीच गेले .

मि – तुम्हाला करमत नसेल ना ?

आंटी – हो नाही करमत पण काम तर केलच पाहिजे ना असं बोलली आणि किचनमध्ये गेली .

मि – आंटी तुम्ही जेवण बनवा मि जरा मित्रांकडे जाऊन येतो मि आता रात्री झोपायलाच येईन …

आंटी – बर ठिक आहे .

आणि मि निघून गेलो .रात्री दहा साडे दहाला जेवण करून आंटीच्या घरी गेलो. आणि बेल वाजवली … कामुक आंटीची सेक्स कथा.. आंटी ने दार उघडले आंटी पिंक गाऊन घातला होता ती खूप सेक्सी दिसत होती ..

आंटी – अरे आत ये .आणि तिने दरवाजा बंद केला .

मि – जेवला तुम्ही ?

आंटी – हो .तुझा हॉल मध्ये बिछाना केला आहे.तुला झोप आली असेल तर झोप मि जरा टीव्ही बघते .

मि – ओके बघा तुम्ही मि झोपतो .

आणि मि झोपलो .मला रात्री तीन वाजता जाग आली मि आंटीच्या रुमच्या दरवाजात गेलो आणि बघितलं तर आंटी झोपली होती आणि तिचा गाऊन कंबरे पर्यंत वर सरकला होता त्यामुळे तिची लाल कलर ची चड्डी स्पष्ट दिसत होती .मला ते बघून राहवलं नाही मि आंटीच्या टॉयलेटमध्ये जाऊन मूठ मारली आणि नंतर येऊन हॉल मध्ये झोपलो .
दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठलो आणि बघितलं तर आंटी आंघोळ करून चहा घेत होती .मि विचारलं

मि – आज लवकर फ्रेश झालाय ?

आंटी – अरे माझ्या मैत्रिणीच्या सासूच वर्ष श्राद्ध आहे शिरवळ पासुन आत 20किमी आहे ला तिकडे जायचं आहे.

मि – बर ..

आंटी – ऐक ना राज तू माझ्या बरोबर चल ना मला रिटण येताना गाडीचा प्रॉब्लेम येईल आपण तुझ्या बाईक वरून जाऊया .

मि – बर ठिक आहे.मि आवरतो माझं तोपर्यत तुम्ही तयार रहा… कामुक आंटीची सेक्स कथा..

आम्ही नऊ वाजता घरातून निघालो आम्हाला पोहचायला साडे आकारा बारा वाजले .तिथला कार्यक्रम संपून सगळ्यांच्या भेटी गाठी घेई पर्यंत तिथेच चार वाजल्या आम्ही पाच वाजता निघालो तिथून शिरवळचा घाट संपतोय तोवर गाडीच मागचे चाक पंक्चर झालं .आम्ही दोघंही चालत निघालो .दिड किमी चालल्यावर आम्हाला ग्यारेज भेटल तिथे पंक्चर काढे पर्यंत सात वाजले .तिथून आम्ही निघालो थंडीचे दिवस असल्यामुळे खूप थंडी वाजत होती आणि आम्ही स्वेटर्स असं काही घातलं नव्हतं आंटी ने मला गाडी वरच पाठीमागून मिठी मारली आणि बोलली राज खूप थंडी वाजते मि बोललो मला धरून बसा आपण पोहचू अर्ध्या एका तासात …

आंटी बोलली मला आता जेवण करायला शक्य होणार नाही आपण हॉटेल मधूनच जेवण करूनच जाऊ.. मि बोललो ठिक आहे .मि घरी फोन करून सांगतो कि मि जेवून येणार आहे आणि आँटीकडेच झोपणार आहे .मि घरी मम्मी ला फोन करून सांगितल मम्मी ठिक आहे बोलली .आम्ही जेवण केलं आम्हाला घरी यायला साडे दहा वाजल्या….

आम्ही दोघेही थंडीने जाम झालो होतो मि कसा बसा बीचणा केला आणि आणि अंगावर घेऊन झोपलो . कामुक आंटीची सेक्स कथा.. आंटी पण आहे तशीच बेडरूम मध्ये जाऊन झोपली .एक दिड च्या सुमारास आंटी लघवीला उठली आणि तिने मला बघितलं मि थंडीने कुडकुडत होतो. आंटी बाहेरून लघवी करून आली आणि तिने मला उठवलं ….

आंटी – राज उठ चल आत चल बेडरूम मध्ये तुला बाहेर खूप थंडी वाजते

मि – नको आंटी मि इथेच झोपतो मि नही येत आत .

आंटी – अरे बाळा तू आजारी पडशील चल आता …

आंटी ने जास्त फोर्स केल्यावर मि तिच्या रूममध्ये गेलो .